คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง WASAN (ว่าซั่น) - สิงโต นำโชค คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
F#dim
Em
Dm
Am

Intro : / C / Am / Dm / G /
          / Em / Am / Dm / G /ก่อนเCคยสัญญาอ้ายAmไว้

ว่าสิฮักกันไDmปจนตายจนเGฒ่า ว่าซั่น

บ่Cมีแนวได๋ดอก สิมAmาพรากเฮา

จั๋งไDmด๋กะสิบ่ถิ่มGกัน

แต่Fมามื้อนี้ น้อGงมีคนใหม่

บอกจะไEmปกับเขา ว่าAmซั่น

เธอบDmอกว่าหมด PassiGon กับอ้ายCคนเดิม


บอกกับอDm้าย ว่ามักเขาหลายEmอีหลี

Fคนดี น้ำF#dimตาพี่ไหลผ่Gาหน่วย


* เธอบอกอย่างCนั้น เธอบอกอย่างAmนี้

มาว่าเขาDmดีอีหลี ว่าGซั่น

อ้ายงึดอีหCลี เฮ็ดให้ป่านAmนี้

ยังว่าบ่Dmดี เมื่อยฟรี ว่าGซั่น

เขาดีหม่องไEmด๋ โตอ้ายข้องAmใจ

หรือว่าของใDmหญ่ กว่าอ้าย ว่าGซั่น

ให้เว้าจังไEmด๋ กะไปคือเAmก่า

กะย้อนมักเDmขา เว้าGไว้ ว่าซั่น


Instru : / C / Am / Dm / G /


หัวใGจอ้ายมุ่นอุ้ยAmปุ้ย

แม่แก้มปุ่ยDmลุ่ย ขอให้โชGคดี

อวยCพรที่รักของAmพี่

ไปดี้ ไDmปดี ไม่ต้องห่วงGฉัน

ในเFมื่อมื้อนี้ น้Gองมีคนใหม่

ตัดสินใEmจไปกับเขา ว่าAmซั่น

มื้อไDmด๋เขาเบิด PassiGon โตอ้ายยังคCอย


บอกกับอDm้าย ว่ามักเขาหลายEmอีหลี

Fคนดี น้ำF#dimตาพี่ไหลผ่Gาหน่วย


* เธอบอกอย่างCนั้น เธอบอกอย่างAmนี้

มาว่าเขาDmดีอีหลี ว่าGซั่น

อ้ายงึดอีหCลี เฮ็ดให้ป่านAmนี้

ยังว่าบ่Dmดี เมื่อยฟรี ว่าGซั่น

เขาดีหม่องไEmด๋ โตอ้ายข้องAmใจ

หรือว่าของใDmหญ่ กว่าอ้าย ว่าGซั่น

ให้เว้าจังไEmด๋ กะไปคือเAmก่า

กะย้อนมักเDmขา เว้าGไว้ ว่าซั่น


Instru : / C / Am / Dm / G / (2Time)
            / Em / Am / Dm / G / (2Time)ซางว่าไปจังCซั่น ว่าไปจังAmซี่

มาว่าเขาDmดีอีหลี ว่าGซั่น

อ้ายงึดอีหCลี เฮ็ดให้ป่านAmนี้

ยังว่าบ่Dmดี เมื่อยฟรี ว่าGซั่น

เขาดีหม่องไEmด๋ โตอ้ายข้องAmใจ

หรือว่าของใDmหญ่ กว่าอ้าย ว่าGซั่น

ให้เว้าจังไEmด๋ กะไปคือเAmก่า

กะย้อนมักเDmขา เว้าGไว้ ว่าซั่น


Outro : / C / Am / Dm / G /
           / Em / Am / Dm / G /


โอ้ยห่าขั่วคนเอ้ย โอ้ยหน้อ ว่าซั่น

เนื้อเพลง WASAN (ว่าซั่น) - สิงโต นำโชค

ก่อนเคยสัญญาอ้ายไว้
ว่าสิฮักกันไปจนตายจนเฒ่า ว่าซั่น
บ่มีแนวได๋ดอก สิมาพรากเฮา
จั๋งได๋กะสิบ่ถิ่มกัน

แต่มามื้อนี้ น้องมีคนใหม่
บอกจะไปกับเขา ว่าซั่น
เธอบอกว่าหมด Passion กับอ้ายคนเดิม

บอกกับอ้าย ว่ามักเขาหลายอีหลีคนดี
น้ำตาพี่ไหลผ่าหน่วย

* เธอบอกอย่างนั้น เธอบอกอย่างนี้
มาว่าเขาดีอีหลี ว่าซั่น
อ้ายงึดอีหลี เฮ็ดให้ป่านนี้
ยังว่าบ่ดีเมื่อยฟรี ว่าซั่น
เขาดีหม่องได๋ โตอ้ายข้องใจ
หรือว่าของใหญ่ กว่าอ้าย ว่าซั่น
ให้เว้าจังได๋กะไปคือเก่า
กะย้อนมักเขา เว้าไว้ ว่าซั่น

หัวใจอ้ายมุ่นอุ้ยปุ้ย
แม่แก้มปุ่ยลุ่ย ขอให้โชคดี
อวยพรที่รักของพี่
ไปดี้ ไปดี ไม่ต้องห่วงฉัน
ในเมื่อมื้อนี้ น้องมีคนใหม่
ตัดสินใจไปกับเขา ว่าซั่น
มื้อได๋เขาเบิด Passion โตอ้ายยังคอย

บอกกับอ้าย ว่าฮักเขาหลายอีหลี
คนดี น้ำตาพี่ไหลผ่าหน่วย

* เธอบอกอย่างนั้น เธอบอกอย่างนี้
มาว่าเขาดีอีหลี ว่าซั่น
อ้ายงึดอีหลี เฮ็ดให้ป่านนี้
ยังว่าบ่ดีเมื่อยฟรี ว่าซั่น
เขาดีหม่องได๋ โตอ้ายข้องใจ
หรือว่าของใหญ่ กว่าอ้าย ว่าซั่น
ให้เว้าจังได๋กะไปคือเก่า
กะย้อนมักเขา เว้าไว้ ว่าซั่น

ซางว่าไปจังซั่น ว่าไปจังซี่
มาว่าเขาดี อีหลี ว่าซั่น
อ้ายงึดอีหลี เฮ็ดให้ป่านนี้
ยังว่าบ่ดี เมื่อยฟรี ว่าซั่น
เขาดีหม่องได๋ โตอ้ายข้องใจ
หรือว่าของใหญ่ กว่าอ้าย ว่าซั่น
ให้เว้าจังได๋กะไปคือเก่า
กะย้อนมักเขา เว้าไว้ ว่าซัน

โอ้ยห่าขั่วคนเอ้ย โอ้ยหน้อ ว่าซั่น

comment facebook...