คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

hanakoskin hanakoskin
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง Record - SAMMii Ost.คือเธอ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
A
D
Em
Bm
A/C#

Intro : / D / D / Bm / Bm /
          / A / A / G / G /Dกี่ครั้งที่มองกลับไป ในครั้งเก่า

เรื่องBmราวที่ไม่เคยลืม ของสองเรา

แคA่นึกถึงก็สุขใจ ทุกคราว

ไม่ว่ามันจะดีร้Gาย..เพียงใด


รอยDยิ้มและเสียงหัวเราะ ที่ไม่เหมือนใคร

สิ่งBmของที่เธอชอบใช้ แบบไหนจำได้ดี

ล่วAงเลยมาจนวันนี้

ทุกอย่างราวถูกบันทึกเก็Gบไว้..ในหัวใจ


* เธอเคยไBmหม รู้สึกไAหม และเป็นอย่Gางฉันไหม  A


** ไม่เรียกร้องให้ย้อนวันไD

แค่คิดถึงฉันก็ดีBmใจ..มากมาย

ถึงแม้เราจะแยกทAางกันไป

แต่ภาพเธอไม่เคGยเลือนหาย

จากส่วนลึกความทรงจำ


Instru : / D /


คนเดีDยวที่ทำให้ยิ้ม ไปทั้งน้ำตา

ทุกBmครั้งที่ได้กลับมา ตรงนี้คิดถึงเธอ

เคยAมีเรื่องราวมากมาย ให้เจอ

และมันช่างมีความหGมาย..กับหัวใจ


* เธอเคยไBmหม รู้สึกไAหม และเป็นอย่Gางฉันไหม


** ไม่เรียกร้องให้ย้อนวันไD

แค่คิดถึงฉันก็ดีBmใจ..มากมาย

ถึงแม้เราจะแยกทAางกันไป

แต่ภาพเธอไม่เคGยเลือนหาย

จากส่วนลึกความทรงจำ


Bmคุ้มแล้วที่ในชีAวิตช่วงนึงฉันGมีเธอ

จะเก็Aบมันไว้จนวันตาย


Instru : / Bm A/C# / D Em /
            / G / G / A / A /** ไม่เรียกร้องให้ย้อนวันไD

แค่คิดถึงฉันก็ดีBmใจ..มากมาย

ถึงแม้เราจะแยกทAางกันไป

แต่ภาพเธอไม่เคGยเลือนหาย


** ไม่เรียกร้องให้ย้อนวันไD

แค่คิดถึงฉันก็ดีBmใจ..มากมาย

ถึงแม้เราจะแยกทAางกันไป

แต่ภาพเธอไม่เคGยเลือนหาย

จากส่วนลึกความทรงจำ


Outro : / D / D / Bm / Bm / A / A /


แต่ภาพเธอไม่เGคยเลือนหาย..

จากส่วนลึกควDามทรงจำ..

เนื้อเพลง Record - SAMMii Ost.คือเธอ

กี่ครั้งที่มองกลับไปในครั้งเก่า เรื่องราวที่ไม่เคยลืมของสองเรา
แค่นึกถึงก็สุขใจทุกคราว ไม่ว่ามันจะดีร้ายเพียงใด

รอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ไม่เหมือนใคร
สิ่งของที่เธอชอบใช้แบบไหนจำได้ดี
ล่วงเลยมาจนวันนี้ ทุกอย่างราวถูกบันทึกเก็บไว้ในหัวใจ

* เธอเคยไหม รู้สึกไหม และเป็นอย่างฉันไหม

** ไม่เรียกร้องให้ย้อนวันไป แค่คิดถึงฉันก็ดีใจมากมาย
ถึงแม้เราจะแยกทางกันไป แต่ภาพเธอไม่เคยเลือนหาย
จากส่วนลึกความทรงจำ

คนเดียวที่ทำให้ยิ้มไปทั้งน้ำตา ทุกครั้งที่ได้กลับมาตรงนี้คิดถึงเธอ
เคยมีเรื่องราวมากมายให้เจอ และมันช่างมีความหมายกับหัวใจ

* เธอเคยไหม รู้สึกไหม และเป็นอย่างฉันไหม

** ไม่เรียกร้องให้ย้อนวันไป แค่คิดถึงฉันก็ดีใจมากมาย
ถึงแม้เราจะแยกทางกันไป แต่ภาพเธอไม่เคยเลือนหาย
จากส่วนลึกความทรงจำ

คุ้มแล้วที่ในชีวิตช่วงนึงฉันมีเธอ จะเก็บมันไว้จนวันตาย

** ไม่เรียกร้องให้ย้อนวันไป แค่คิดถึงฉันก็ดีใจมากมาย
ถึงแม้เราจะแยกทางกันไป แต่ภาพเธอไม่เคยเลือนหาย
จากส่วนลึกความทรงจำ

** ไม่เรียกร้องให้ย้อนวันไป แค่คิดถึงฉันก็ดีใจมากมาย
ถึงแม้เราจะแยกทางกันไป แต่ภาพเธอไม่เคยเลือนหาย
จากส่วนลึกความทรงจำ

แต่ภาพเธอไม่เคยเลือนหาย..
จากส่วนลึกความทรงจำ..

comment facebook...