คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง Lavender (ลาเวนเดอร์) - Patrickananda คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


G
Cmaj7
Fmaj7
Am7
Fm
Gm
C7

Intro : / Cmaj7 / Cmaj7 / Am7 / Gm C7 /
         / Fmaj7 / Fmaj7 / Fm / G /Cmaj7หากจะบอกว่าเธอทำให้ฉันเป็นคนใAm7หม่

บอกว่าชีวิตของฉันได้เปลี่ยนไFmaj7

บอกว่าดอกไม้ในใจฉันให้Fmเธอ ไปแล้ว


* ไม่เคยCmaj7คิดว่ารักของเราจำกัดเวลา

ฉันไม่เคยได้เตรียมใจ

Am7ทุกๆ สิ่งเมื่อเรานั้นได้มันมา

ท้ายที่สุดทำไมต้องเสียไป

ในFmaj7วันนี้เธอมาพร้อมเหตุFmผลตั้งมากมายที่จะไG


** ก่อนเธอจะไCmaj7ป ขอร้องเธออีกครั้ง

และหากมันจำเAm7ป็นสำหรับเธอขนาดGmนั้น

C7ห้ฉันไFmaj7ด้โอบกอด เหมือนว่ายังรักกัน

ก่อนที่FmเธอจะหายไปตลอดกGาล

ถ้าเธอจะไCmaj7ป ขอร้องเธออีกครั้ง

หากมันจำเAm7ป็นสำหรับเธอขนาดGmนั้น

C7ห้ฉันไFmaj7ด้โอบกอด เหมือนว่ายังรักกัน

ก่อนที่Fmฉันจะไม่มีเธออีกแGล้ว

จะไม่ขออะไรอีก


Intro : / Cmaj7 / Cmaj7 / Am7 / Gm C7 /
         / Fmaj7 / Fmaj7 / Fm / G /แต่Cmaj7ก่อนนี้ ไม่ได้คิดว่าการกระทำ

ของฉันจะทำเธอเAm7จ็บชํ้า

ไม่เคยระวังคำพูดแรงๆ ที่อาจจะทำเธอบFmaj7อบชํ้าเท่าไร

ให้เธอต้องเสียใจ แบบไม่Fmมีวันจะย้อนคืนกลับมา


* ไม่เคยCmaj7คิดว่ารักของเราจำกัดเวลา

ฉันไม่เคยได้เตรียมใจ

Am7ทุกๆ สิ่งเมื่อเรานั้นได้มันมา

ท้ายที่สุดทำไมต้องเสียไป

ในFmaj7วันนี้เธอมาพร้อมเหตุFmผลตั้งมากมายที่จะไG


** ก่อนเธอจะไCmaj7ป ขอร้องเธออีกครั้ง

และหากมันจำเAm7ป็นสำหรับเธอขนาดGmนั้น

C7ห้ฉันไFmaj7ด้โอบกอด เหมือนว่ายังรักกัน

ก่อนที่FmเธอจะหายไปตลอดกGาล

ถ้าเธอจะไCmaj7ป ขอร้องเธออีกครั้ง

หากมันจำเAm7ป็นสำหรับเธอขนาดGmนั้น

C7ห้ฉันไFmaj7ด้โอบกอด เหมือนว่ายังรักกัน

ก่อนที่Fmฉันจะไม่มีเธออีกแGล้ว

จะไม่ขออะไรอีก


Outtro : / Cmaj7 / Cmaj7 / Am7 / Gm C7 /
            / Fmaj7 / Fmaj7 / Fm / G /

เนื้อเพลง Lavender (ลาเวนเดอร์) - Patrickananda

หากจะบอกว่าเธอทำให้ฉันเป็นคนใหม่
บอกว่าชีวิตของฉันได้เปลี่ยนไป
บอกว่าดอกไม้ในใจฉันให้เธอ ไปแล้ว

* ไม่เคยคิดว่ารักของเราจำกัดเวลา
ฉันไม่เคยได้เตรียมใจ
ทุกๆ สิ่งเมื่อเรานั้นได้มันมา
ท้ายที่สุดทำไมต้องเสียไป
ในวันนี้เธอมาพร้อมเหตุผลตั้งมากมายที่จะไป

** ก่อนเธอจะไป ขอร้องเธออีกครั้ง
และหากมันจำเป็นสำหรับเธอขนาดนั้น
ให้ฉันได้โอบกอด เหมือนว่ายังรักกัน
ก่อนที่เธอจะหายไปตลอดกาล
ถ้าเธอจะไป ขอร้องเธออีกครั้ง
และหากมันจำเป็นสำหรับเธอขนาดนั้น
ให้ฉันได้โอบกอด เหมือนว่ายังรักกัน
ก่อนที่ฉันจะไม่มีเธออีกแล้ว
จะไม่ขออะไรอีก

แต่ก่อนนี้ ไม่ได้คิดว่าการกระทำ
ของฉันจะทำเธอเจ็บชํ้า
ไม่เคยระวังคำพูดแรงๆ
ที่อาจจะทำเธอบอบชํ้าเท่าไร
ให้เธอต้องเสียใจ แบบไม่มีวันจะย้อนคืนกลับมา

* ไม่เคยคิดว่ารักของเราจำกัดเวลา
ฉันไม่เคยได้เตรียมใจ
ทุกๆ สิ่งเมื่อเรานั้นได้มันมา
ท้ายที่สุดทำไมต้องเสียไป
ในวันนี้เธอมาพร้อมเหตุผลตั้งมากมายที่จะไป

** แต่ก่อนเธอจะไป ขอร้องเธออีกครั้ง
และหากมันจำเป็นสำหรับเธอขนาดนั้น
ให้ฉันได้โอบกอด เหมือนว่ายังรักกัน
ก่อนที่เธอจะหายไปตลอดกาล
และถ้าเธอจะไป ขอร้องเธออีกครั้ง
และหากมันจำเป็นสำหรับเธอขนาดนั้น
ให้ฉันได้โอบกอด เหมือนว่ายังรักกัน
ก่อนที่ฉันจะไม่มีเธออีกแล้ว
จะไม่ขออะไรอีก

comment facebook...