คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง I JUST WANNA PEN FAN YOU DAI BOR (โด่งดิดง) - สิงโต นำโชค คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


E
B
C#m
F#m


EI just wanna C#mเป็นแฟนยูไF#mด้บ่ ได้Bบ่

แม่แก้มเปิ่นเEวิ่น ละเดินอยู่บนหาดทราย

แม่ลูกสาวไC#mผ่คือมางามแท้หล้า

หน้าตาลูกคF#mรึ่งไทยอเมริกา

อ้ายบอกเลBยว่าโดนอกโดนใจ

ขอสารภEาพตามโต๊ะตามตรง

องค์ลงมงC#mลงละว่าแม่นางสาวไทย

ถ้าได้แต่งงF#mาน ฝันอยากจะมีลูกชาย

คงหล่อหลBายๆ เพราะว่าลูกชายได้แม่มันมา


EI just wanna C#mเป็นแฟนยูได้F#mบ่

โอ้ล่ะBน้อ รูปบ่หล่อ แขนเป็นฟอได้บ่น้อน้Bอง

Baby I love yC#mou หัวใจอ้ายมันF#mเรียกร้อง

ฮ้Bองดังๆ ข้างในว่า


โด่ดิEดง ละดิโด้ดิดง

ละมันเต้นบ่ตC#mรง ลงโท๊ะ ลงทง

เด็นโด่ดิF#mดง เมื่อเห็นหน้ามน

หาลังเทือกะBมง เท่งโม๊ะ เท่งมง

เด็นโด่ดิEดง ละดิโด้ดิดง

ละมันเต้นบ่ตC#mรง ลงโท๊ะลงทง

เด็นโด่ดิF#mดง ละเมื่อเห็นหน้ามน

หาลังเทือกะBมง มงมง


รูปหล่ออย่างEพี่ อันนี้ต้องแนมนานๆ

Style C#mบ้านๆ สเปค ฝรั่ง

อ้ายผิวสีแF#mทนเด้อ บ่แม่นสีดำ

มีงานประBจำขับเจ็ตสกี

หวงยงหวงยEางกะพอมีให้เช่า

ถ้าถูกใจเC#mอ้า อ้ายยกให้ฟรีๆ

กระดานโต้คF#mลื่นวินด์เซิร์ฟก็มี

อ้ายให้ฟBรีๆ เพราะว่าคนนี้อ้ายนั้นถูกใจ


EI just wanna C#mเป็นแฟนยูได้F#mบ่

โอ้ล่ะBน้อ รูปบ่หล่อ แขนเป็นฟอได้บ่น้อน้Bอง

Baby I love yC#mou หัวใจอ้ายมันF#mเรียกร้อง

ฮ้Bองดังๆ ข้างในว่า


โด่ดิEดง ละดิโด้ดิดง

ละมันเต้นบ่ตC#mรง ลงโท๊ะ ลงทง

เด็นโด่ดิF#mดง เมื่อเห็นหน้ามน

หาลังเทือกะBมง เท่งโม๊ะ เท่งมง

เด็นโด่ดิEดง ละดิโด้ดิดง

ละมันเต้นบ่ตC#mรง ลงโท๊ะลงทง

เด็นโด่ดิF#mดง ละเมื่อเห็นหน้ามน

หาลังเทือกะBมง เท่งโม๊ะ เท่งมง

เท่งโม๊ะ เท่งมง


Instru : / E / C#m / F#m / B / (2Time)


หัวใจอ้ายฮ้องดังว่า

โด่ดิEดง ละดิโด้ดิดง

ละมันเต้นบ่ตC#mรง ลงโท๊ะ ลงทง

เด็นโด่ดิF#mดง เมื่อเห็นหน้ามน

หาลังเทือกะBมง เท่งโม๊ะ เท่งมง

เด็นโด่ดิEดง ละดิโด้ดิดง

ละมันเต้นบ่ตC#mรง ลงโท๊ะลงทง

เด็นโด่ดิF#mดง ละเมื่อเห็นหน้ามน

หาลังเทือกะBมง เท่งโม๊ะ เท่งมง


เด็นโด่ดิEดง (เท่งมง เท่งมง)

เด็นโด่ดิC#mดง (เท่งมง เท่งมง)

ลงโท๊ะลงF#mทง (เท่งมง เท่งมง)

ลงโท๊ะลงBทง ละเมื่อเห็นหน้ามน

เด็นโด่ดิEดง (เท่งมง เท่งมง)

เด็นโด่ดิC#mดง (เท่งมง เท่งมง)

ลงโท๊ะลงF#mทง (เท่งมง เท่งมง)

ลงโท๊ะลงBทง ละเมื่อเห็นหน้ามน

เด็นโด่ดิดง

EI just wanna C#mเป็น แฟน ยู ไดF#m้บ่..

ได้บ่ น้Bอ..

เนื้อเพลง I JUST WANNA PEN FAN YOU DAI BOR (โด่งดิดง) - สิงโต นำโชค

I just wanna เป็นแฟนยูได้บ่ ได้บ่

แม่แก้มเปิ่นเวิ่น ละเดินอยู่บนหาดทราย
แม่ลูกสาวไผ่คือมางามแท้หล้า
หน้าตาลูกครึ่งไทยอเมริกา
อ้ายบอกเลยว่าโดนอกโดนใจ

ขอสารภาพตามโต๊ะตามตรง
องค์ลงมงลงละว่าแม่นางสาวไทย
ถ้าได้แต่งงาน ฝันอยากจะมีลูกชาย
คงหล่อหลายๆ เพราะว่าลูกชายได้แม่มันมา

I just wanna เป็นแฟนยูได้บ่
โอ้ล่ะน้อ รูปบ่หล่อ แขนเป็นฟอได้บ่น้อน้อง
Baby I love you หัวใจอ้ายมันเรียกร้อง
ฮ้องดังๆ ข้างในว่า

โด่ดิดง ละดิโด้ดิดง
ละมันเต้นบ่ตรง ลงโท๊ะ ลงทง
เด็นโด่ดิดง เมื่อเห็นหน้ามน
หาลังเทือกะมง เท่งโม๊ะ เท่งมง
เด็นโด่ดิดง ละดิโด้ดิดง
ละมันเต้นบ่ตรง ลงโท๊ะลงทง
เด็นโด่ดิดง ละเมื่อเห็นหน้ามน
หาลังเทือกะมง มงมง

รูปหล่ออย่างพี่ อันนี้ต้องแนมนานๆ
Style บ้านๆ สเปค ฝรั่ง
อ้ายผิวสีแทนเด้อ บ่แม่นสีดำ
มีงานประจำขับเจ็ตสกี

หวงยงหวงยางกะพอมีให้เช่า
ถ้าถูกใจเอ้า อ้ายยกให้ฟรีๆ
กระดานโต้คลื่นวินด์เซิร์ฟก็มี
อ้ายให้ ฟรีๆ เพราะว่าคนนี้อ้ายนั้นถูกใจ

I just wanna เป็นแฟนยูได้บ่
โอ้ล่ะน้อ รูปบ่หล่อ แขนเป็นฟอ ได้บ่น้อน้อง
Baby I love you หัวใจ อ้ายมันเรียกร้อง
ฮ้องดังๆ ข้างในว่า

โด่ดิดง ละดิโด้ดิดง
ละมันเต้นบ่ตรง ลงโท๊ะ ลงทง
เด็นโด่ดิดง เมื่อเห็นหน้ามน
หาลังเทือกะมง เท่งโม๊ะ เท่งมง

เด็นโด่ดิดง ละดิโด้ดิดง
ละมันเต้นบ่ตรง ลงโท๊ะ ลงทง
เด็นโด่ดิดง เมื่อเห็นหน้ามน
หาลังเทือกะมง เท่งโม๊ะ เท่งมง
เท่งโม๊ะ เท่งมง

หัวใจอ้ายฮ้องดังว่า โด่ดิดง ดิโด้ดิดง
ละมันเต้นบ่ตรง ลงโท๊ะ ลงทง
เด็นโด่ดิดง เมื่อเห็นหน้ามน
หาลังเทือกะมง เท่งโม๊ะ เท่งมง

เด็นโด่ดิดง ละดิโด้ดิดง
ละมันเต้นบ่ตรง ลงโท๊ะ ลงทง
เด็นโด่ดิดง เมื่อเห็นหน้ามน
หาลังเทือกะมง เท่งโม๊ะ เท่งมง

เด็นโด่ดิดง เท่งมง เท่งมง
เด็นโด่ดิดง เท่งมง เท่งมง
ลงโท๊ะลงทง เท่งมง เท่งมง
ลงโท๊ะลงทง ละเมื่อเห็นหน้ามน

เด็นโด่ดิดง เท่งมง เท่งมง
เด็นโด่ดิดง เท่งมง เท่งมง
ลงโท๊ะลงทง เท่งมง เท่งมง
ลงโท๊ะลงทง ละเมื่อเห็นหน้ามน
เด็นโด่ดิดง I just wanna เป็น แฟน ยู ได้บ่
ได้บ่ น้อ..

comment facebook...