คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง Can I เติมเต็ม You ได้มั้ย? - สิงโต นำโชค คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Am


GI am บ่ใช่Amแฟน เต็มใจขอทำDแทน

Can I เติมเต็ม you Gได้มั้ย?


Instru : / C / C / G / G / (2Time)


วันนี้ผมมีความรักCมาฝาก รักที่มาจากGหัวใจ

รักที่ทำให้โลกAmสดใส รักที่ทำให้Dใจเบิกบาน

รักตรงนี้ไม่จำCกัดห้อง เชิญคุณจองได้เลยไม่Gเคยอั้น

จะสร้างรอยยิ้มให้คุณทุกAmวันทุกวัน

DมีกันและกันไปGตลอดทาง


* จะคอยเติมความCรักให้กันทุกวัน ทุกวันจนเต็มGหัวใจ

จะคอยเติมรอยCยิ้ม ให้คุณตรงนี้ โอ้เบบี้ดีGต่อใจ

เติมความรักทุกAmวัน เติมด้วยกั๊นด้วยDกัน

เติมเต็มทุกวันให้มันGสุขใจ


Instru : / C / C / G / G / (2Time)


รักตรงนี้เป็นให้Cทุกอย่าง

นี้คือตรงกลางของGความห่วงใย

จะคอยดูแลให้คุณAmยิ้มได้

Dหนักเบาเมื่อไหร่ให้คิดGถึงกัน


* จะคอยเติมความCรักให้กันทุกวัน ทุกวันจนเต็มGหัวใจ

จะคอยเติมรอยCยิ้ม ให้คุณตรงนี้ โอ้เบบี้ดีGต่อใจ

เติมความรักทุกAmวัน เติมด้วยกั๊นด้วยDกัน

เติมเต็มทุกวันให้มันGสุขใจ


Instru : / C / C / G / G / (2Time)


อีคอยเทอม ความCรักทุกวันทุกวัน

ทุกวันให้มันGหร่อยอย่างแรง

จะคอยเติม ฮอยCยิ้ม หื้อตั๋ว มีแฮง แฮงแฮง

จ๊าดGนักจ๊าดหลาย

I am บ่ใช่Amแฟน เต็มใจขอทำDแทน

Can I เติมเต็ม you Gได้มั้ย?


จะคอยเติมความCรักทุกวันทุกวันทุกวันให้มันGเต็มหัวใจ

จะคอยเติมรอยCยิ้ม ให้คุณตรงนี้ โอ้เบบี้ดีGต่อใจ

I am บ่ใช่Amแฟน เต็มใจขอทำDแทน

Can I เติมเต็ม you Gได้มั้ย?

อาจจะไม่ใช่Amแฟนแต่เต็มใจขอทำDแทน

Can I เติมเต็ม you ได้มั้ย?


Instru : / C / C / G / G / (2Time)

เนื้อเพลง Can I เติมเต็ม You ได้มั้ย? - สิงโต นำโชค

I am บ่ใช่แฟน เต็มใจขอทำแทน
Can I เติมเต็ม you ได้มั้ย?

วันนี้ผมมีความรักมาฝาก รักที่มาจากหัวใจ
รักที่ทำให้โลกสดใส รักที่ทำให้ใจเบิกบาน
รักตรงนี้ไม่จำกัดห้อง เชิญคุณจองได้เลยไม่เคยอั้น
จะสร้างรอยยิ้มให้คุณทุกวันทุกวัน
มีกันและกันไปตลอดทาง

* จะคอยเติมความรักให้กันทุกวัน ทุกวันจนเต็มหัวใจ
จะคอยเติมรอยยิ้ม ให้คุณตรงนี้ โอ้เบบี้ดีต่อใจ
เติมความรักทุกวัน เติมด้วยกั๊นด้วยกัน
เติมเต็มทุกวันให้มันสุขใจ

รักตรงนี้เป็นให้ทุกอย่าง
นี้คือตรงกลางของความห่วงใย
จะคอยดูแลให้คุณยิ้มได้ หนักเบาเมื่อไหร่ให้คิดถึงกัน

* จะคอยเติมความรักให้กันทุกวัน ทุกวันจนเต็มหัวใจ
จะคอยเติมรอยยิ้ม ให้คุณตรงนี้ โอ้เบบี้ดีต่อใจ
เติมความรักทุกวัน เติมด้วยกั๊นด้วยกัน
เติมเต็มทุกวันให้มันสุขใจ

อีคอยเทอม ความรักทุกวันทุกวัน
ทุกวันให้มันหร่อยอย่างแรง
จะคอยเติม ฮอยยิ้ม หื้อตั๋ว มีแฮง แฮงแฮง
จ๊าดนักจ๊าดหลาย
I am บ่ใช่แฟน เต็มใจขอทำแทน
Can I เติมเต็ม you ได้มั้ย?

จะคอยเติมความรักทุกวันทุกวันทุกวันให้มันเต็มหัวใจ
จะคอยเติมรอยยิ้ม ให้คุณตรงนี้ โอ้เบบี้ดีต่อใจ
I am บ่ใช่แฟน เต็มใจขอทำแทน
Can I เติมเต็ม you ได้มั้ย?
อาจจะไม่ใช่แฟนแต่เต็มใจขอทำแทน
Can I เติมเต็ม you ได้มั้ย?

comment facebook...