คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง BOWKYLION - ชีวิตจริง (Realized) คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


A
D
E
Amaj7
Bm
Dm
F#m
C#m
E/G#

Intro : / A / E / F#m / D /


Aหากลองนึกถึงใครที่Eปลุกเธอยามเช้า

ให้ลุกF#mออกจากความเศร้าใจ  D

Aประตูทุกข์ที่เธอเคยEปิดมันเอาไว้

F#mวันนี้คงถึงคราวต้องเDปิด

F#mความทรงEจำที่เลยผ่าน

Dไม่อาจตอกย้ำDmเหมือนในวันวาน

Bmเมื่อไหร่ที่เธอC#mอ่อนล้าแค่หลับ Dตา    E


* AเคยวาดเอาE/G#ไว้ในทุกๆF#mสิ่ง

แต่ชีวิตจDริงปลุกให้ฉันต้องF#mตื่น

และฝืนEตัวเองให้ลุกDขึ้นยืนอีกครั้ง

Aยังคงเก็บE/G#ไว้ที่เธอให้F#mกัน

ข้างเธอตอนDนี้ถึงแม้F#mไม่มีฉัน

แต่Eฝันยังดำเนินต่Dอ ฉันDmก็มีความสุข


Instru : / A Amaj7 / (4Time)


F#mไม่ว่าช้ำมาเDท่าไหร่

Dให้พื้นที่ข้างในหัวใจ

F#mเก็บความทรงEจำเอาไว้

และพร้Dอมจะก้าวต่อไป..

F#m  (รับEรู้ถึงความสุDข เข้าใจทุกทุกBmสิ่ง)

เมื่อไหร่ที่เธอC#mอ่อนล้า

ให้ใจเDธอคืนกลับมา  E


* AเคยวาดเอาE/G#ไว้ในทุกๆF#mสิ่ง

แต่ชีวิตจDริงปลุกให้ฉันต้องF#mตื่น

และฝืนEตัวเองให้ลุกDขึ้นยืนอีกครั้ง

Aยังคงเก็บE/G#ไว้ที่เธอให้F#mกัน

ข้างเธอตอนDนี้ถึงแม้F#mไม่มีฉัน

แต่Eฝันยังดำเนินต่Dอ ฉันDmก็มีความสุข


Instru : / A / E / F#m / D / (4Time)


ฉันก็มีความAสุข

เนื้อเพลง ชีวิตจริง - BOWKYLION

หากลองนึกถึงใครที่ปลุกเธอยามเช้า
ให้ลุกออกจากความเศร้าใจ
ประตูทุกข์ที่เธอเคยปิดมันเอาไว้
วันนี้คงถึงคราวต้องเปิด

ความทรงจำที่เลยผ่าน
ไม่อาจตอกย้ำเหมือนในวันวาน
เมื่อไหร่ที่เธออ่อนล้า
แค่หลับตา

* เคยวาดเอาไว้ในทุกๆสิ่ง
แต่ชีวิตจริงปลุกให้ฉันต้องตื่น
และฝืนตัวเองให้ลุกขึ้นยืนอีกครั้ง

ยังคงเก็บไว้ที่เธอให้กัน
ข้างเธอตอนนี้ถึงแม้ไม่มีฉัน
แต่ฝันยังดำเนินต่อ ฉันก็มีความสุข

ไม่ว่าช้ำมาเท่าไหร่
ให้พื้นที่ข้างในหัวใจ
เก็บความทรงจำเอาไว้
และพร้อมจะก้าวต่อไป
(รับรู้ถึงความสุข เข้าใจทุกทุกสิ่ง)
เมื่อไหร่ที่เธออ่อนล้า
ให้ใจเธอคืนกลับมา

* เคยวาดเอาไว้ในทุกๆสิ่ง
แต่ชีวิตจริงปลุกให้ฉันต้องตื่น
และฝืนตัวเองให้ลุกขึ้นยืนอีกครั้ง

ยังคงเก็บไว้ที่เธอให้กัน
ข้างเธอตอนนี้ถึงแม้ไม่มีฉัน
แต่ฝันยังดำเนินต่อ ฉันก็มีความสุข

ฉันก็มีความสุข

comment facebook...