คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง 2 ปีแพ้ 2 นาที - เบลล์ นิภาดา คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
Em
Dm
Am
Fm
Gm


คบกันมาสองCปี แพ้EmสองนาทีไปAmจ้อย

การฮู้ทีGmหลังมันเจ็บคัก เFจ็บบ่หน่อย  Em

บอกใจDmค่อยๆ ว่าต้องลืมอ้ายให้Gดี


Instru : / C Em / Am Em / F / G /


Cวามแน่นอน คือความไม่แน่นอน

มื้อAmนี้น้องออนซอนEmคัก

เมื่อDmคำว่าฮัก..

ที่อ้ายบอกGฮักแปลว่าบ่ฮักกันเสย

เวFลาอ่านใจคนบ่Fmได้

คบโดนปานEmได๋กะอย่าหวังAmเลย

ว่าสิได้ลงDmเอย น้องเFบิดคำเว้าอิหลี  Em


* คบกันมาสองCปี แพ้EmสองนาทีไปAmจ้อย

การฮู้ทีGmหลังมันเจ็บCคัก เจ็Fบบ่หน่อย  Em

บอกใจDmค่อยค่อยว่าต้องลืมอ้ายให้Gดี

คันเFบื่อกันแล้ว กะคือบ่บอก

บ่ต้องมาEmหลอกให้น้องฮู้สึกAmดี

อุตDmส่าห์ทุ่มเททั้งหมดหัวEmใจที่มี  G

แต่สองปีแพ้สองนาทีไCปจ้อย


Instru : / C / Em / Dm / G /


Cถืกของดีหรือว่าผีซุกใส่

คือEmฮักเขาไวแท้น้อ

น้ำDmตาน้องคลอ

อ้ายสิฮู้Gบ่ใจน้องนั้นเบิดป่องถอย

Fจ็บกว่าการถืกFmอ้ายตั๋ว

คือสองEmปีที่ให้น้องAmคอย

บ่ฮักกันDmพอหน่อย Fแบบนี้กะไGด้ตี๊


* คบกันมาสองCปี แพ้EmสองนาทีไปAmจ้อย

การฮู้ทีGmหลังมันเจ็บCคัก เจ็Fบบ่หน่อย  Em

บอกใจDmค่อยค่อยว่าต้องลืมอ้ายให้Gดี

คันเFบื่อกันแล้ว กะคือบ่บอก

บ่ต้องมาEmหลอกให้น้องฮู้สึกAmดี

อุตDmส่าห์ทุ่มเททั้งหมดหัวEmใจที่มี  G

แต่สองปีแพ้สองนาทีไปจ้อย


Instru : / C Em / Am Gm C /
            / F Em / Dm G / (2Time)* คบกันมาสองCปี แพ้EmสองนาทีไปAmจ้อย

การฮู้ทีGmหลังมันเจ็บCคัก เจ็Fบบ่หน่อย  Em

บอกใจDmค่อยค่อยว่าต้องลืมอ้ายให้Gดี

คันเFบื่อกันแล้ว กะคือบ่บอก

บ่ต้องมาEmหลอกให้น้องฮู้สึกAmดี

อุตDmส่าห์ทุ่มเททั้งหมดหัวEmใจที่มี  G

แต่สองปีแพ้สองนาทีไปจ้อย

อุตDmส่าห์ทุ่มเททั้งหมดหัวEmใจที่มี  G

คำว่าสองปีแพ้สองนาทีไปจ้อย


Outro : / C Em / Am Em / F / G / C /

เนื้อเพลง 2 ปีแพ้ 2 นาที - เบลล์ นิภาดา

คบกันมาสองปี แพ้สองนาทีไปจ้อย
การฮู้ทีหลังมันเจ็บคัก เจ็บบ่หน่อย
บอกใจค่อยค่อย ว่าต้องลืมอ้ายให้ดี

ความแน่นอน คือความไม่แน่นอน
มื้อนี้น้องออนซอนคัก
เมื่อคำว่าฮักที่อ้ายบอกฮัก
แปลว่าบ่ฮักกันเสย
เวลาอ่านใจคนบ่ได้
คบโดนปานได๋กะอย่าหวังเลย
ว่าสิได้ลงเอยน้องเบิดคำเว้าอิหลี

* คบกันมาสองปี แพ้สองนาทีไปจ้อย
การฮู้ทีหลังมันเจ็บคัก เจ็บบ่หน่อย
บอกใจค่อยค่อยว่าต้องลืมอ้ายให้ดี

คันเบื่อกันแล้วกะคือบ่บอก
บ่ต้องมาหลอกให้น้องฮู้สึกดี
อุตส่าห์ทุ่มเททั้งหมดหัวใจที่มี
แต่สองปีแพ้สองนาทีไปจ้อย

ถืกของดีหรือว่าผีซุกใส่
คือฮักเขาไวแท้น้อ
น้ำตาน้องคลอ
อ้ายสิฮู้บ่ใจน้องนั้นเบิดป่องถอย
เจ็บกว่าการถืกอ้ายตั๋ว
คือสองปีที่ให้น้องคอย
บ่ฮักกันพอหน่อยแบบนี้กะได้ตี๊

* คบกันมาสองปี แพ้สองนาทีไปจ้อย
การฮู้ทีหลังมันเจ็บคัก เจ็บบ่หน่อย
บอกใจค่อยค่อยว่าต้องลืมอ้ายให้ดี

คันเบื่อกันแล้วกะคือบ่บอก
บ่ต้องมาหลอกให้น้องฮู้สึกดี
อุตส่าห์ทุ่มเททั้งหมดหัวใจที่มี
แต่สองปีแพ้สองนาทีไปจ้อย

* คบกันมาสองปี แพ้สองนาทีไปจ้อย
การฮู้ทีหลังมันเจ็บคัก เจ็บบ่หน่อย
บอกใจค่อยค่อยว่าต้องลืมอ้ายให้ดี
คันเบื่อกันแล้วกะคือบ่บอก
บ่ต้องมาหลอกให้น้องฮู้สึกดี
อุตส่าห์ทุ่มเททั้งหมดหัวใจที่มี
แต่สองปีแพ้สองนาทีไปจ้อย

อุตส่าห์ทุ่มเททั้งหมดหัวใจที่มี
คำว่าสองปีแพ้สองนาทีไปจ้อย

comment facebook...