คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ກັບບໍ່ໄດ້ (กลับบ่ได้) - Youd Salavan ft.STS73 คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 1 ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Em
Dm
Am
Bm

Intro : / G / D / Em / Dm /
          / C / Bm / Am / D /แฟนเGก่าทีเลิกลาดอกกันไD

แต่มาตอนEmนี่เจ้าพัดดันมาเปลี่ยนDmใจ

ยากมาเป็นดอกคึอเCก่า ย่างเข้ามาโอบBmกอด

ใจของอ้ายAmสั่นกะย้อนมันยังฮักเจ้าหลDาย

แต่Gมันกะคึอสิเป็นไปบ่ไDด้

เพราะว่าไนตอนEmนี่อ้ายกะมีคนดอกของDmอ้าย..

อยู่แCล้ว.. เด้อน้องBmแก้ว

กลับบ่อได้Amแล้ว ขอโทษอีหDลี อือ..


Instru : / G / D / Em / Dm /
            / C / Bm / Am / D /


เออหือเออ..


GอนทีมีDอ้ายเจ้าพัดดันไปเลือกEmมัน

เป็นยังคึอบ่ใส่DmใจตอนทีเฮายังมีCกัน

ปล่อยไห้อ้ายน้ำตาBmไหล

แล้วเจ้ากะไป Amกับเขา  D


Gอนมื้อทีเจ้าไDป เสือกไDหย่ๆอ้ายผูกEmจ่อง

กะยังดึงเจ้าบ่Dmได้ ย้อนเบิดใจแล้วเดCน้อง

อ้ายกะได้แค่เBmหลียวมอง

เบิ่งAmน้องไปเป้นของDคนอื่น

GสุดสิกำกDลืนน้ำมันบึนออกทางEmตา

กลั้นบ่ได้แล้วDmนา เขือนน้ำตาทีชุมCน้อง

พาเค้าเข้ามาBmทุบมาย่อง

ฟ้ามันAmสั่นดับบ่อยู่ ยู้บ่ไDหวกะต้องยอม


* แฟนเGก่าทีเลิกลาดอกกันไD

แต่มาตอนEmนี่เจ้าพัดดันมาเปลี่ยนDmใจ

ยากมาเป็นดอกคึอเCก่า ย่างเข้ามาโอบBmกอด

ใจของอ้ายAmสั่นกะย้อนมันยังฮักเจ้าหลDาย

แต่Gมันกะคึอสิเป็นไปบ่ไDด้

เพราะว่าไนตอนEmนี่อ้ายกะมีคนดอกของDmอ้าย..

อยู่แCล้ว.. เด้อน้องBmแก้ว

กลับบ่อได้Amแล้ว ขอโทษอีหDลี..


Instru : / G / D / Em / Dm /
            / C / Bm / Am / D /ตอนทีอ้ายยังGฮักเจ้านั้นกับบ่สนใD

คนทีเจ้าว่าEmฮักเป็นยังตอนนี้คึอเสียDmใจ

เจ้าบ่ต้องมาCทักมันคงจะกับไปบ่Bmได้

ตอนทีอ้ายเบิดAmฮักเจ้านั้นกับมาสนใD

ครั้งทีเฮามีGกันโตเจ้านั้นนาบ่เคยแD


บาดถึกเค้านั้นถิ้มEmมา

แล้วตอนนี่นั้นคึอพันDmแป

เมือก่อนทีเฮาคบCกัน

ขอบอกได้เลยอ้ายฮักBmแท้

อ้ายคิดได้เลยตอนAmนั้น

คนทีฮักจริงก็คึอแDม่


Gจ้าบ่ต้องมาบอกว่าDฮัก

ว่าหึงว่าห่วงไนตอนEmนี้

เมือก่อนทีเฮายังDmฮักไสว่าสิดูแลกันCดี

โตข้อยนั้นเลิกกับBmเจ้า

เวลากะผ่านไปเป้นAmปี

มื้อนี่เจ้าทำเป็นDฮัก ละยากจะกับมาคึนดี

eEverything is fake

สิ่งทีเจ้าDทำนะเค้าเอิ่นว่า fake

คนที่จากEmไปถือว่าตรงสเป็ค

แต่เป้นยังมาตอนDmนี่

เจ้าคึอ try to make, and make me cCry

ตอนนั้นอ้ายมันสิคงเป็นคBmวาย

ละอ้ายจำเป็นคงต้องปล่อยเจ้าAmไป

ให้เจ้านั้นไปกับเDขา คนทีเจ้าเลือกละถึกใจ


ตอนนั้นอ้ายGฮัก ตอนนั้นอ้ายหDลง

สุดท้ายอ้ายพัดเป้นEmคน ทีเจ้าบ่เคยดอกหัวDmซา

ทุมเทไห้เจ้าปานCนั้น แต่เจ้าบ่เคยเห้นBmค่า

บ่เคยยู่ไนสายAmตา ของเจ้าเลยแม่Dนบ่


มีแค่เพียงGฮัก เจ้าบอกมันบ่Dพอ

โอหะโอละEmนอ..โอละนอหล้าDmเอย..


Instru : / C / Bm / Am / D /


* แฟนเGก่าทีเลิกลาดอกกันไD

แต่มาตอนEmนี่เจ้าพัดดันมาเปลี่ยนDmใจ

ยากมาเป็นดอกคึอเCก่า ย่างเข้ามาโอบBmกอด

ใจของอ้ายAmสั่นกะย้อนมันยังฮักเจ้าหลDาย

แต่Gมันกะคึอสิเป็นไปบ่ไDด้

เพราะว่าไนตอนEmนี่อ้ายกะมีคนดอกของDmอ้าย..

อยู่แCล้ว.. เด้อน้องBmแก้ว

กลับบ่อได้Amแล้ว ขอโทษอีหDลี..


Outro : / G / D / Em / Dm /
           / C / Bm / Am / D /

เนื้อเพลง ກັບບໍ່ໄດ້ (กลับบ่ได้) - Youd Salavan ft.STS73

แฟนเก่าทีเลิกลาดอกกันไป
แต่มาตอนนี่เจ้าพัดดันมาเปลี่ยนใจ
ยากมาเป็นดอกคึอเก่า ย่างเข้ามาโอบกอด
ใจของอ้ายสั่นกะย้อนมันยังฮักเจ้าหลาย

แต่มันกะคึอสิเป็นไปบ่ได้
เพราะว่าไนตอนนี่อ้ายกะมีคนดอกของอ้าย..
อยู่แล้ว เด้อน้องแก้ว
กลับบ่อได้แล้ว ขอโทษอีหลี อือ..

เออหือเออ..

ตอนทีมีอ้ายเจ้าพัดดันไปเลือกมัน
เป็นยังคึอบ่ใส่ใจตอนทีเฮายังมีกัน
ปล่อยไห้อ้ายน้ำตาไหล
แล้วเจ้ากะไป กับเขา
ตอนมื้อทีเจ้าไปเสือกไหย่ๆอ้ายผูกจ่อง
กะยังดึงเจ้าบ่ได้ ย้อนเบิดใจแล้วเดน้อง
อ้ายกะได้แค่เหลียวมอง
เบิ่งน้องไปเป้นของคนอื่น
สุดสิกำกลืนน้ำมันบึนออกทางตา
กลั้นบ่ได้แล้วนา เขือนน้ำตาทีชุมน้อง
พาเค้าเข้ามาทุบมาย่อง
ฟ้ามันสั่นดับบ่อยู่ ยู้บ่ไหวกะต้องยอม

* แฟนเก่าทีเลิกลาดอกกันไป
แต่มาตอนนี่เจ้าพัดดันมาเปลี่ยนใจ
ยากมาเป็นดอกคึอเก่า ย่างเข้ามาโอบกอด
ใจของอ้ายสั่นกะย้อนมันยังฮักเจ้าหลาย

แต่มันกะคึอสิเป็นไปบ่ได้
เพราะว่าไนตอนนี่อ้ายกะมีคนดอกของอ้าย..
อยู่แล้ว เด้อน้องแก้ว
กลับบ่อได้แล้ว ขอโทษอีหลี..

ตอนทีอ้ายยังฮักเจ้านั้นกับบ่สนใจ
คนทีเจ้าว่าฮักเป็นยังตอนนี้คึอเสียใจ
เจ้าบ่ต้องมาทักมันคงจะกับไปบ่ได้
ตอนทีอ้ายเบิดฮักเจ้านั้นกับมาสนใจ
ครั้งทีเฮามีกันโตเจ้านั้นนาบ่เคยแล

บาดถึกเค้านั้นถิ้มมา
แล้วตอนนี่นั้นคึอพันแป
เมือก่อนทีเฮาคบกัน
ขอบอกได้เลยอ้ายฮักแท้
อ้ายคิดได้เลยตอนนั้น
คนทีฮักจริงก็คึอแม่

เจ้าบ่ต้องมาบอกว่าฮัก
ว่าหึงว่าห่วงไนตอนนี้
เมือก่อนทีเฮายังฮักไสว่าสิดูแลกันดี
โตข้อยนั้นเลิกกับเจ้า
เวลากะผ่านไปเป้นปี
มื้อนี่เจ้าทำเป็นฮัก ละยากจะกับมาคึนดี

everything is fake
สิ่งทีเจ้าทำนะเค้าเอิ่นว่า fake
คนที่จากไปถือว่าตรงสเป็ค
แต่เป้นยังมาตอนนี่
เจ้าคึอ try to make, and make me cry
ตอนนั้นอ้ายมันสิคงเป็นควาย
ละอ้ายจำเป็นคงต้องปล่อยเจ้าไป
ให้เจ้านั้นไปกับเขาคนทีเจ้าเลือกละถึกใจ

ตอนนั้นอ้ายฮัก ตอนนั้นอ้ายหลง
สุดท้ายอ้ายพัดเป้นคน ทีเจ้าบ่เคยดอกหัวซา
ทุมเทไห้เจ้าปานนั้นแต่เจ้าบ่เคยเห้นค่า
บ่เคยยู่ไนสายตา ของเจ้าเลยแม่นบ่

มีแค่เพียงฮัก เจ้าบอกมันบ่พอ
โอหะโอละนอ..โอละนอหล้าเอย..

* แฟนเก่าทีเลิกลาดอกกันไป
แต่มาตอนนี่เจ้าพัดดันมาเปลี่ยนใจ
ยากมาเป็นดอกคึอเก่า ย่างเข้ามาโอบกอด
ใจของอ้ายสั่นกะย้อนมันยังฮักเจ้าหลาย

แต่มันกะคึอสิเป็นไปบ่ได้
เพราะว่าไนตอนนี่อ้ายกะมีคนดอกของอ้าย..
อยู่แล้ว เด้อน้องแก้ว
กลับบ่อได้แล้ว ขอโทษอีหลี..

comment facebook...