คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด


คอร์ดเพลง ไอ้ใบ้ - มาลีฮวนน่า คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 2 ] | คอร์ดง่ายๆ


G
D
Am
Bm
Em


คิดถึงไอใบ้มั่งหGม้าย ถึงมันอิแหลงไม่Amได้

แหลงได้มันคงจะDบอก

Gยังรักไอใบ้เหลยหม้าย เห็นน้องเงียบหAmาย

ไอใบ้มันยังเDฝ้าคอย..


Emเสื้อลายที่น้องซื้อBmให้ ใบ้ยังจำไAmด้

   ใบ้เก็บเอาไEm Dว้    ไม่ได้ใGช้สอย

   Emคิดถึงน้องอยู่บ่Bmอยๆ สายลมหงAmอยๆ

   ล่องลอยไปตามลำคDลอง

   Emหยิบเสื้อที่น้องซื้อBmให้ เอามาแนบกAmาย

   ใบ้ยืนร้องใEm Dห้     ฮื้อฮือ..

Instru : / G / Bm / Am / D / D /


ยังรักไอใบ้เGหลยหม้าย เห็นน้องเงียบหAmาย

ไอใบ้มันยังเDฝ้าคอย..


Emเสื้อลายที่น้องซื้อBmให้ ใบ้ยังจำไAmด้

   ใบ้เก็บเอาไEm Dว้    ไม่ได้ใGช้สอย

   Emคิดถึงน้องอยู่บ่Bmอยๆ สายลมหงAmอยๆ

   ล่องลอยไปตามลำคDลอง

   Emหยิบเสื้อที่น้องซื้อBmให้ เอามาแนบกAmาย

   ใบ้ยืนร้องใEm Dห้     ฮื้อฮือ..

Instru : / G / Bm / Am / D /
             / Em / Bm / Am / D /Emเสื้อลายที่น้องซื้อBmให้ ใบ้ยังจำไAmด้

   ใบ้เก็บเอาไEm Dว้    ไม่ได้ใGช้สอย

   Emคิดถึงน้องอยู่บ่Bmอยๆ สายลมหงAmอยๆ

   ล่องลอยไปตามลำคDลอง

   Emหยิบเสื้อที่น้องซื้อBmให้ เอามาแนบกAmาย

   ใบ้ยืนร้องใEm Dห้     ฮื้อฮือ..

Outro : / G / Bm / Am / D /
            / Em / Bm / Am / D /
            / Em / Bm / Am / D /
            / Em / Bm / Am / D / (fade Out..)

เนื้อเพลง ไอ้ใบ้ - มาลีฮวนน่า

คิดถึงไอใบ้มั่งหม้าย ถึงมันอิแหลงไม่ได้
แหลงได้มันคงจะบอก
ยังรักไอใบ้เหลยหม้าย เห็นน้องเงียบหาย
ไอใบ้มันยังเฝ้าคอย..

* เสื้อลายที่น้องซื้อให้ ใบ้ยังจำได้
ใบ้เก็บเอาไว้ ไม่ได้ใช้สอย
คิดถึงน้องอยู่บ่อยๆ สายลมหงอยๆ
ล่องลอยไปตามลำคลอง
หยิบเสื้อที่น้องซื้อให้ เอามาแนบกาย
ใบ้ยืนร้องให้ ฮื้อฮือ..

ยังรักไอใบ้เหลยหม้าย เห็นน้องเงียบหาย
ไอใบ้มันยังเฝ้าคอย..

* เสื้อลายที่น้องซื้อให้ ใบ้ยังจำได้
ใบ้เก็บเอาไว้ ไม่ได้ใช้สอย
คิดถึงน้องอยู่บ่อยๆ สายลมหงอยๆ
ล่องลอยไปตามลำคลอง
หยิบเสื้อที่น้องซื้อให้ เอามาแนบกาย
ใบ้ยืนร้องให้ ฮื้อฮือ..

* เสื้อลายที่น้องซื้อให้ ใบ้ยังจำได้
ใบ้เก็บเอาไว้ ไม่ได้ใช้สอย
คิดถึงน้องอยู่บ่อยๆ สายลมหงอยๆ
ล่องลอยไปตามลำคลอง
หยิบเสื้อที่น้องซื้อให้ เอามาแนบกาย
ใบ้ยืนร้องให้ ฮื้อฮือ..

comment facebook...