คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ไอ้สอง - TaitosmitH Feat. เบน ชลาทิศคอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


Bb
C
F
Fmaj7
Gm
Dm
Am


ไอ้สองมันเป็นผู้Bbชาย

ที่มีอะCไรมากมายคล้ายFคุณผู้หญิง

ไอ้สองมันแซ่บสะBbดิ้ง

ก็เพราะความCจริงไอ้สองมันไม่ได้เป็นผู้Fชาย

แต่เกิดในครอบBbครัว

ที่พ่อเป็นทCหารแม่เป็นพยาAmบาล

เหมือนคุณตาและคุณDmยาย

จะทำยังGmไงได้ มันไม่ใช่ มันCไม่ชอบ

ก็สองนั้นอยากFแต่งหญิง


เวลาBbว่างๆ เปิดดูนางCงามที่เค้าประกวดกันในFทีวี

คิดว่าบางBbที อาจมีบางCวันที่เราได้มงลงดังนางFงาม

แต่โชคBbไม่ดี พ่อผ่านมาCเห็นถามว่า

ไอ้Amสองทำไมมึงต้องดูDmนางงาม

เอิ่ม Gmผมชอบอยากได้เมีย

เหมือนCน้ำตาล เหมือนแนทเหมือนมาFรียา


* ก็ใจเรียกBbร้อง สอCงไม่ได้อยากเป็นFผู้ชาย

เข้าใจบ้างBbไหม หัวCใจของสองมันเป็นFผู้หญิง

ถึงใครจะBbมอง แต่ตัวเราCเอง ไม่แคร์ ไม่Amสน

เพราะว่านี่แหละคือคDmวามจริง

จะGmตุ๊ด จะเกย์ จะชาย จะCหญิง ยังไงก็ได้อยู่ที่Fใจเรา


ขโมยเสื้อBbผ้าแม่มาใส่Cดู และคิดว่าเดินอยู่บนFรันเวย์

ไม่เคยเกBbเรตั้งใจเล่าเรีCยน แค่เพียงไม่อยากจะเป็นFผู้ชาย

พ่อบอกว่าBbมึงต้องเป็นทCหาร (เป็นพยาบาลได้ไหมอะ)

Amไม่ได้ถ้ามึงเป็นDmมึงตาย

เลือกเกิดก็Gmไม่ได้ ทำไงได้

มันCไม่ใช่ ก็พ่อไม่เข้าใจFสอง


* ก็ใจเรียกBbร้อง สอCงไม่ได้อยากเป็นFผู้ชาย

เข้าใจบ้างBbไหม หัวCใจของสองมันเป็นFผู้หญิง

ถึงใครจะBbมอง แต่ตัวเราCเอง ไม่แคร์ ไม่Amสน

เพราะว่านี่แหละคือคDmวามจริง

จะGmตุ๊ด จะเกย์ จะชาย จะCหญิง ยังไงก็ได้อยู่ที่Fใจเรา


Instru : / Dm /


Dmยามที่ไฟฟอลโล่ ส่องแสง.. Bbฟลอร์ลงมา

Fmaj7ถึงเวลา Eปลดปล่อยความเป็นตัวเอง..


* ก็ใจเรียกBbร้อง ฉัCนไม่ได้อยากเป็นFmaj7ผู้ชาย

เข้าใจบ้างBbไหม ว่าCใจฉันนั้นเป็นFmaj7ผู้หญิง

ถึงใครจะBbมอง แต่ตัวเราCเอง ไม่แคร์ ไม่Amสน

เพราะนี่แหละคDmวามจริง

จะตGmุ๊ด จะเกย์ จะCชาย จะหญิง ยังไงก็ได้อยู่ที่ใจเรา..  Dm


* ก็ใจเรียกBbร้อง สอCงไม่ได้อยากเป็นFผู้ชาย

เข้าใจบ้างBbไหม หัวCใจของสองมันเป็นFผู้หญิง

ถึงใครจะBbมอง แต่ตัวเราCเอง ไม่แคร์ ไม่Amสน

เพราะว่านี่แหละคือคDmวามจริง

จะGmตุ๊ด จะเกย์ จะชาย จะCหญิง ยังไงก็ได้อยู่ที่Fใจเรา


ก็ใจเรียกBbร้อง (ก็ใจมันเรียกรC้อง)

สองไม่ได้อยากเป็นFผู้ชาย (สองไม่ได้อยากเป็นผู้ชาย)

เข้าใจบ้างBbไหม (เข้าใจสองบ้างCไหม)

หัวใจของสองมันเป็นFผู้หญิง (หัวใจมันเป็นผู้หญิง)

ถึงใครจะBbมอง แต่ตัวเราCเอง ไม่แคร์ ไม่Amสน

เพราะว่านี่แหละคือคDmวามจริง

จะGmตุ๊ด จะเกย์ จะชาย จะCหญิง ยังไงก็ได้อยู่ที่Fใจเรา

เนื้อเพลง ไอ้สอง - TaitosmitH Feat. เบน ชลาทิศ

ไอ้สองมันเป็นผู้ชาย
ที่มีอะไรมากมายคล้ายคุณผู้หญิง
ไอ้สองมันแซ่บสะดิ้ง
ก็เพราะความจริงไอ้สองมันไม่ได้เป็นผู้ชาย
แต่เกิดในครอบครัว
ที่พ่อเป็นทหารแม่เป็นพยาบาล
เหมือนคุณตาและคุณยาย
จะทำยังไงได้ มันไม่ใช่ มันไม่ชอบ
ก็สองนั้นอยากแต่งหญิง

เวลาว่างๆ เปิดดูนางงามที่เค้าประกวดกันในทีวี
คิดว่าบางที อาจมีบางวันที่เราได้มงลงดังนางงาม
แต่โชคไม่ดี พ่อผ่านมาเห็นถามว่า
ไอ้สองทำไมมึงต้องดูนางงาม
เอิ่ม ผมชอบอยากได้เมีย
เหมือนน้ำตาล เหมือนแนทเหมือนมารียา

* ก็ใจเรียกร้อง สองไม่ได้อยากเป็นผู้ชาย
เข้าใจบ้างไหม หัวใจของสองมันเป็นผู้หญิง
ถึงใครจะมอง แต่ตัวเราเอง ไม่แคร์ ไม่สน
เพราะว่านี่แหละคือความจริง
จะตุ๊ด จะเกย์ จะชาย จะหญิง ยังไงก็ได้อยู่ที่ใจเรา

ขโมยเสื้อผ้าแม่มาใส่ดู และคิดว่าเดินอยู่บนรันเวย์
ไม่เคยเกเรตั้งใจเล่าเรียน แค่เพียงไม่อยากจะเป็นผู้ชาย
พ่อบอกว่า มึงต้องเป็นทหาร (เป็นพยาบาลได้ไหมอะ)
ไม่ได้ถ้ามึงเป็นมึงตาย
เลือกเกิดก็ไม่ได้ ทำไงได้
มันไม่ใช่ ก็พ่อไม่เข้าใจสอง

* ก็ใจเรียกร้อง สองไม่ได้อยากเป็นผู้ชาย
เข้าใจบ้างไหม หัวใจของสองมันเป็นผู้หญิง
ถึงใครจะมอง แต่ตัวเราเอง ไม่แคร์ ไม่สน
เพราะว่านี่แหละคือความจริง
จะตุ๊ด จะเกย์ จะชาย จะหญิง ยังไงก็ได้อยู่ที่ใจเรา

ยามที่ไฟฟอลโล่ ส่องแสงฟลอร์ลงมา
ถึงเวลา ปลดปล่อยความเป็นตัวเอง

* ก็ใจเรียกร้อง ฉันไม่ได้อยากเป็นผู้ชาย
เข้าใจบ้างไหม ว่าใจฉันนั้นเป็นผู้หญิง
ถึงใครจะมอง แต่ตัวเราเอง ไม่แคร์ ไม่สน
เพราะนี่แหละความจริง
จะตุ๊ด จะเกย์ จะชาย จะหญิง ยังไงก็ได้อยู่ที่ใจเรา

* ก็ใจเรียกร้อง สองไม่ได้อยากเป็นผู้ชาย
เข้าใจบ้างไหม หัวใจของสองมันเป็นผู้หญิง
ถึงใครจะมอง แต่ตัวเราเอง ไม่แคร์ ไม่สน
เพราะว่านี่แหละคือความจริง
จะตุ๊ด จะเกย์ จะชาย จะหญิง ยังไงก็ได้อยู่ที่ใจเรา

ก็ใจเรียกร้อง (ก็ใจมันเรียกร้อง)
สองไม่ได้อยากเป็นผู้ชาย (สองไม่ได้อยากเป็นผู้ชาย)
เข้าใจบ้างไหม (เข้าใจสองบ้างไหม)
หัวใจของสองมันเป็นผู้หญิง (หัวใจมันเป็นผู้หญิง)
ถึงใครจะมอง แต่ตัวเราเอง ไม่แคร์ ไม่สน
เพราะว่านี่แหละคือความจริง
จะตุ๊ด จะเกย์ จะชาย จะหญิง ยังไงก็ได้อยู่ที่ใจเรา

comment facebook...