คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ไม่เป็นไรหรอกมั้ง - Only Monday คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 1 ] | คอร์ดง่ายๆ


E
A
D
Amaj7
Em7
Bm7
F#m7
C#m7
Dm
A7
F#7

Intro : / A / Amaj7 / A7 / D Dm / (2Time)


Bm7นึกถึงเรื่องราว Eนึกถึงบางคราวเกี่ยวAกับเธอ   F#7

Bm7ฝังลึกลงไป EฝังลึกในใจยังAมีภาพเธอ   F#7

แต่Bm7ความทรงจำที่มีเธออยู่

ยังEติดอยู่ในหัวใจ ไม่เคยจางF#7หาย

และF#7ฉันต้องทนมันBm7ให้ได้ บอกตัวเEอง

ว่าBm7ดีแล้วที่เธอ คEวรได้พบเจอคนที่Aดีกว่าฉัน   F#7

Bm7ฝันที่สองเรา เEคยวาดร่วมกัน คงAเป็นแค่ฝัน  F#7


แต่Bm7ความทรงจำที่มีเธออยู่

ยังEติดอยู่ในหัวใจ ไม่เคยจางF#7หาย

และF#7ฉันต้องทนมันBm7ให้ได้ บอกตัวเEอง


* ว่าไม่เป็นไAร หรอกC#m7มั้ง แค่เF#m7สียน้ำตาอีกEm7ครั้ง

ผิดหรือที่ฉันร้Dองไห้ ผิดหรือที่ฉันเC#m7สียใจ

มันผิดหรือที่Bm7เสียน้ำตา ให้กับเEธอ

แต่ไม่เป็นไAร หรอกC#m7ฉัน ยังไหวF#m7แค่ไม่มีEm7เธอ

และฉันต้องทนใDห้ได้ ฉันต้องทำC#m7ให้ได้

F#7ที่ต้องลืมBm7เธอ

และปEลอบตัวเองเรื่องเธอว่าไม่เป็นไร


Instru : / A / Amaj7 / A7 / D Dm / (2Time)


อย่างBm7น้อยให้เธอมี Eมีรักที่ดี ดีกAว่าฉัน   F#7

อย่างBm7น้อยแค่เสียใจ แต่Eฉันไม่เป็นไร Aจริงๆ   F#7


Instru : / Bm7 / Dm / C#m7 / F#7 /
            / Bm7 / D / A / F#7 /
            / Bm7 / Dm / C#m7 / F#7 /
            / Bm7 / E / A / A /แต่Bm7ความทรงจำที่มีเธออยู่

ยังEติดอยู่ในหัวใจ ไม่เคยจางF#7หาย

และF#7ฉันต้องทนมันBm7ให้ได้ บอกตัวเEอง


* ว่าไม่เป็นไAร หรอกC#m7มั้ง แค่เF#m7สียน้ำตาอีกEm7ครั้ง

ผิดหรือที่ฉันร้Dองไห้ ผิดหรือที่ฉันเC#m7สียใจ

มันผิดหรือที่Bm7เสียน้ำตา ให้กับเEธอ

แต่ไม่เป็นไAร หรอกC#m7ฉัน ยังไหวF#m7แค่ไม่มีEm7เธอ

และฉันต้องทนใDห้ได้ ฉันต้องทำC#m7ให้ได้

F#7ที่ต้องลืมBm7เธอ

และปEลอบตัวเองเรื่องเธอว่าไม่เป็นไร

เนื้อเพลง ไม่เป็นไรหรอกมั้ง - Only Monday

นึกถึงเรื่องราว นึกถึงบางคราวเกี่ยวกับเธอ
ฝังลึกลงไป ฝังลึกในใจยังมีภาพเธอ

แต่ความทรงจำที่มีเธออยู่
ยังติดอยู่ในหัวใจ ไม่เคยจางหาย
และฉันต้องทนมันให้ได้ บอกตัวเอง

ว่าดีแล้วที่เธอ ควรได้พบเจอคนที่ดีกว่าฉัน
ฝันที่สองเรา เคยวาดร่วมกัน คงเป็นแค่ฝัน

แต่ความทรงจำที่มีเธออยู่
ยังติดอยู่ในหัวใจไม่เคยจางหาย
และฉันต้องลืมมันให้ได้ ปลอบตัวเอง

* ว่าไม่เป็นไรหรอกมั้ง แค่เสียน้ำตาอีกครั้ง
ผิดหรือที่ฉันร้องไห้ ผิดหรือที่ฉันเสียใจ
มันผิดหรือที่เสียน้ำตาให้กับเธอ
แต่ไม่เป็นไรหรอกฉัน ยังไหวแค่ไม่มีเธอ
และฉันต้องทนให้ได้ ฉันต้องทำให้ได้
ที่ต้องลืมเธอ
และปลอบตัวเองเรื่องเธอว่าไม่เป็นไร

อย่างน้อยให้เธอมี มีรักที่ดี ดีกว่าฉัน
อย่างน้อยแค่เสียใจ แต่ฉันไม่เป็นไรจริงๆ

แต่ความทรงจำที่มีเธออยู่
ยังติดอยู่ในหัวใจไม่เคยจางหาย
และฉันต้องทนมันให้ได้ ปลอบตัวเอง

* ว่าไม่เป็นไรหรอกมั้ง แค่เสียน้ำตาอีกครั้ง
ผิดหรือที่ฉันร้องไห้ ผิดหรือที่ฉันเสียใจ
มันผิดหรือที่เสียน้ำตาให้กับเธอ
แต่ไม่เป็นไรหรอกฉัน ยังไหวแค่ไม่มีเธอ
และฉันต้องทนให้ได้ ฉันต้องทำให้ได้
ที่ต้องลืมเธอ
และปลอบตัวเองเรื่องเธอว่าไม่เป็นไร

comment facebook...