คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ไม่เจียมใจ - สงกรานต์ รังสรรค์ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
G
E
Em
Bm
Am

Intro : / Em Bm / C / D /


C   คำบางคำ ที่ฉันBmพูดมันออกมา

Am   ดูเหมือนว่าเธDอกำลังอึดอัดGใจ

   กับสิ่Cงที่ฉันแสดง แกล้งทBmำ.. ออกไEm

   มันกลAmับเลวร้ายในสายตาของเDธอ


Am*   ถ้าทำให้เธอรำคาญก็เข้าBmใจ

Am   ก็คนมันรักจนตามติดเธBmอมากไE

C  จนมาในวันนี้ฉันอยากจะขอBmโทษเธอจะไEด้ไหม

Am   ถ้าคนอย่างฉันมันทำให้เธDออึดอัดในใจ


** ก็มันเพิ่งGรู้ว่าเธอนั้นมBmีใคร

คนที่เปEm็นเจ้าของหัวใCจ.. ของเธDอจริงๆ

Gันมันคนไม่เจียมBmใจ

ดันไปรักEmจนทำให้เธอลำบากใC

ต้องขDออภัยจริงๆ(G)


Instru : / D /


C  หากใครเห็น ที่ฉBmันนั้นคิดกับเธอ

Am  มันมากไปDเกินกว่าเพื่อนกัG

C  อาจมีปัญหา..

ระหว่างเธBmอและเขาเรื่องคEวามสัมพันธ์

คงมAmีแต่ฉัน.. ที่มันDไม่รู้


Outro : / C / Bm / Am / C / D /

เนื้อเพลง ไม่เจียมใจ - สงกรานต์ รังสรรค์

คำบางคำ ที่ฉันพูดมันออกมา
ดูเหมือนว่าเธอกำลังอึดอัดใจ
กับสิ่งที่ฉันแสดง แกล้งทำ ออกไป
มันกลับเลวร้ายในสายตาของเธอ

* ถ้าทำให้เธอรำคาญก็เข้าใจ
ก็คนมันรักจนตามติดเธอมากไป
จนมาในวันนี้ฉันอยากจะขอโทษเธอจะได้ไหม
ถ้าคนอย่างฉันมันทำให้เธออึดอัดในใจ

** ก็มันเพิ่งรู้ว่าเธอนั้นมีใคร
คนที่เป็นเจ้าของหัวใจ.. ของเธอจริงๆ
ฉันมันคนไม่เจียมใจ
ดันไปรักจนทำให้เธอลำบากใจ
ต้องขออภัยจริงๆ

หากใครเห็น ที่ฉันนั้นคิดกับเธอ
มันมากไปเกินกว่าเพื่อนกัน
อาจมีปัญหา..
ระหว่างเธอและเขาเรื่องความสัมพันธ์
คงมีแต่ฉัน.. ที่มันไม่รู้

comment facebook...