คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ไม่ยอมตัดใจ - เสก LOSO คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


A
D
E
Bm
F#m
C#7

Intro : / F#m / D / F#m / D /


เธอได้ยินF#mไหม ว่าใครมันร่ำร้องDเรียกอยู่

อยากให้F#mได้รู้ ว่าใจของฉันDมันจะขาด

จากการกระF#mทำ ที่ตอกย้ำว่าDฉันด้อยกว่า

ตีราEคา..กันต่ำเกิน


* เมื่อมันF#mไม่รู้สมองมันก็คิดไปDร้อยแปด

จากเคยรักF#mแท้ ก็กลายเป็นชอกช้ำDซ้ำๆแสบ

เจ็บก็เพราะF#mรัก ไม่คิดว่าเธอจะทำฉันไDด้ลง

คิดแล้วปEลง ทรงกับทรุด


** แต่ใจมันAรัก..เEธอ ก็เBmลยไม่ยอมตัดF#mใจ

ไม่ปล่อยใAห้..ไEป ยังBmยื้อเธอไว้อย่างF#mนั้น

เมื่อเธอไม่Aรัก..Eกัน ก็เBmลยต้องการจะF#mไป

ทิ้งให้ใDคร ต้องนอนปวดC#7ใจ.. ให้ตายทั้งเป็น


Instru : / F#m / D / F#m / D /


* เมื่อมันF#mไม่รู้สมองมันก็คิดไปDร้อยแปด

จากเคยรักF#mแท้ ก็กลายเป็นชอกช้ำDซ้ำๆแสบ

เจ็บก็เพราะF#mรัก ไม่คิดว่าเธอจะทำฉันไDด้ลง

คิดแล้วปEลง ทรงกับทรุด


** แต่ใจมันAรัก..เEธอ ก็เBmลยไม่ยอมตัดF#mใจ

ไม่ปล่อยใAห้..ไEป ยังBmยื้อเธอไว้อย่างF#mนั้น

เมื่อเธอไม่Aรัก..Eกัน ก็เBmลยต้องการจะF#mไป

ทิ้งให้ใDคร ต้องนอนปวดC#7ใจ.. ให้ตายทั้งเป็น


Instru : / A B A / F#m E /


Dม่โทษฟ้า..ที่Aทำให้เธอเป็นอื่น

ต้Aองทนฝืน..แม้Aคนเขาจะดูถูก

Bmแม้ว่ารัก ไม่F#mทำให้ใจเป็นสุข

จะโEง่ก็ยอม.. C#7โง่ก็ยอม


Instru : / F#m / D / F#m / D /
            / F#m / D / E / E /** แต่ใจมันAรัก..เEธอ ก็เBmลยไม่ยอมตัดF#mใจ

ไม่ปล่อยใAห้..ไEป ยังBmยื้อเธอไว้อย่างF#mนั้น

เมื่อเธอไม่Aรัก..Eกัน ก็เBmลยต้องการจะF#mไป

ทิ้งให้ใDคร ต้องนอนปวดC#7ใจ.. ให้ตายทั้งเป็น


Outro : / F#m / D / F#m / D / F#m /

เนื้อเพลง ไม่ยอมตัดใจ - เสก LOSO

เธอได้ยินไหมว่าใครมันร่ำร้องเรียกอยู่
อยากให้ได้รู้ว่าใจของฉันมันจะขาด
จากการกระทำที่ตอกย้ำว่าฉันด้อยกว่า
ตีราคากันต่ำเกิน

* เมื่อมันไม่รู้สมองมันก็คิดไปร้อยแปด
จากเคยรักแท้ ก็กลายเป็นชอกช้ำซ้ำซ้ำแสบ
เจ็บก็เพราะรัก ไม่คิดว่าเธอจะทำฉันได้ลง
คิดแล้วปลง ทรงกับทรุด

** แต่ใจมันรักเธอ ก็เลยไม่ยอมตัดใจ
ไม่ปล่อยให้ไป ยังยื้อเธอไว้อย่างนั้น
เมื่อเธอไม่รักกัน ก็เลยต้องการจะไป
ทิ้งให้ใครต้องนอนปวดใจให้ตายทั้งเป็น

* เมื่อมันไม่รู้สมองมันก็คิดไปร้อยแปด
จากเคยรักแท้ ก็กลายเป็นชอกช้ำซ้ำซ้ำแสบ
เจ็บก็เพราะรัก ไม่คิดว่าเธอจะทำฉันได้ลง
คิดแล้วปลง ทรงกับทรุด

** แต่ใจมันรักเธอ ก็เลยไม่ยอมตัดใจ
ไม่ปล่อยให้ไป ยังยื้อเธอไว้อย่างนั้น
เมื่อเธอไม่รักกัน ก็เลยต้องการจะไป
ทิ้งให้ใครต้องนอนปวดใจให้ตายทั้งเป็น

ไม่โทษฟ้าที่ทำให้เธอเป็นอื่น
ต้องทนฝืนแม้คนเขาจะดูถูก
แม้ว่ารักไม่ทำให้ใจเป็นสุข
จะโง่ก็ยอม โง่ก็ยอม

** แต่ใจมันรักเธอ ก็เลยไม่ยอมตัดใจ
ไม่ปล่อยให้ไป ยังยื้อเธอไว้อย่างนั้น
เมื่อเธอไม่รักกัน ก็เลยต้องการจะไป
ทิ้งให้ใครต้องนอนปวดใจให้ตายทั้งเป็น

comment facebook...