คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ไม่มีใคร (NO ONE) - TIMETHAI คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


F
Eb
Bb
Cm
Dm
Gm
F/A

Intro : / Bb F/A / Gm F /           / Eb Dm / Cm F /


Bbไม่รู้จะพูดยังF/Aไงเวลามีใครเขาเข้ามาถาGm

แค่อยากจะอยู่คนเFดียวไม่ว่ายังไงก็ตาม

Ebด้แต่บอกไป ไDmด้แต่บอกไว้

ให้อCmยู่กับใครนิสัFยเป็นแบบนี้

Bbก็คนมันเป็นอย่างF/Aนี้นะ baby ใครก็รู้

Gmจะให้ฉันเปลี่ยนยังFไง i dont know what to do

Ebด้แต่บอกไป ไDmด้แต่บอกไว้

Cmห้อยู่กับใครไม่Fไหวนะ baby


*Bb สรุปว่าฉันมันไม่F/Aดี ไม่เคยจะเปลี่ยนเลยสGmักที

ก็เป็นแบบนี้ มานานฉันก็เFลย ไม่อยากจะทำร้ายใคร

Eb  จะว่ายังไงฉันก็ยอมDm ก็เพราะว่าฉันยังไม่พCmร้อม

ที่จะยอมให้Fใครเข้ามา


**Bb ในวันที่ฉFันนั้นไม่มีGmเธอ

ฉันFเองก็ยังไEbม่มีใครDm ต่อให้ต้องเCmหงาอีกซักเท่าFไหร่

Bbไม่อยากจะFฝืนทำร้ายใGmจใคร

คอยเตืFอนตัวเองอยู่Ebข้าง..ใDm

ว่ามันCmคงจะไม่มีใFครที่จะแทนที่เธอได้อยู่ดี


Bbอ่เรื่องที่เคยได้ยิF/Aนที่คนเขาพูดว่าฉันน่ะรGm้าย

ไม่อยากจะะอธิบFาย dont wanna talk about

Ebด้แต่บอกไป ไDmด้แต่บอกไว้

ที่เCmคยได้ยินมาFนั้นมันถูกแล้ว


*Bb สรุปว่าฉันมันไม่F/Aดี ไม่เคยจะเปลี่ยนเลยสGmักที

ก็เป็นแบบนี้ มานานฉันก็เFลย ไม่อยากจะทำร้ายใคร

Eb  จะว่ายังไงฉันก็ยอมDm ก็เพราะว่าฉันยังไม่พCmร้อม

ที่จะยอมให้Fใครเข้ามา


**Bb ในวันที่ฉFันนั้นไม่มีGmเธอ

ฉันFเองก็ยังไEbม่มีใครDm ต่อให้ต้องเCmหงาอีกซักเท่าFไหร่

Bbไม่อยากจะFฝืนทำร้ายใGmจใคร

คอยเตืFอนตัวเองอยู่Ebข้าง..ใDm

ว่ามันCmคงจะไม่มีใFครที่จะแทนที่เธอได้อยู่ดี


Instru : / Bb F / Gm F /
            / Eb Dm / Cm F /**Bb ในวันที่ฉFันนั้นไม่มีGmเธอ

ฉันFเองก็ยังไEbม่มีใครDm ต่อให้ต้องเCmหงา..


**Bb ในวันที่ฉFันนั้นไม่มีGmเธอ

ฉันFเองก็ยังไEbม่มีใครDm ต่อให้ต้องเCmหงาอีกซักเท่าFไหร่

Bbไม่อยากจะFฝืนทำร้ายใGmจใคร

คอยเตืFอนตัวเองอยู่Ebข้าง..ใDm

ว่ามันCmคงจะไม่มีใFครที่จะแทนที่เธอได้อยู่ดี

เนื้อเพลง ไม่มีใคร - TIMETHAI

ไม่รู้จะพูดยังไงเวลามีใครเขาเข้ามาถาม
แค่อยากจะอยู่คนเดียวไม่ว่ายังไงก็ตาม
ได้แต่บอกไป
ได้แต่บอกไว้
ให้อยู่กับใครนิสัยเป็นแบบนี้

A2
ก็คนมันเป็นอย่างนี้นะ baby ใครก็รู้
จะให้ฉันเปลี่ยนยังไง i dont know what to do
ได้แต่บอกไป
ได้แต่บอกไว้
ให้อยู่กับใครไม่ไหวนะ baby

PRE
สรุปว่าฉันมันไม่ดี
ไม่เคยจะเปลี่ยนเลยสักที
ก็เป็นแบบนี้ มานานฉันก็เลย ไม่อยากจะทำร้ายใคร
จะว่ายังไงฉันก็ยอม
ก็เพราะว่าฉันยังไม่พร้อม
ที่จะยอมให้ใครเข้ามา

HOOK
ในวันที่ฉันนั้นไม่มีเธอ
ฉันเองก็ยังไม่มีใคร
ต่อให้ต้องเหงาอีกซักเท่าไหร่
ไม่อยากจะฝืนทำร้ายใจใคร
คอยเตือนตัวเองอยู่ข้างใน
ว่ามันคงจะไม่มีใครที่จะแทนที่เธอได้อยู่ดี

A3
ไอ่เรื่องที่เคยได้ยินที่คนเขาพูดว่าฉันน่ะร้าย
ไม่อยากจะะอธิบาย dont wanna talk about
ได้แต่บอกไป
ได้แต่บอกไว้
ที่เคยได้ยินมานั้นมันถูกแล้ว

PRE
สรุปว่าฉันมันไม่ดี
ไม่เคยจะเปลี่ยนเลยสักที
ก็เป็นแบบนี้ มานานฉันก็เลย ไม่อยากจะทำร้ายใคร
จะว่ายังไงฉันก็ยอม
ก็เพราะว่าฉันยังไม่พร้อม
ที่จะยอมให้ใครเข้ามา

HOOK
ในวันที่ฉันนั้นไม่มีเธอ
ฉันเองก็ยังไม่มีใคร
ต่อให้ต้องเหงาอีกซักเท่าไหร่
ไม่อยากจะฝืนทำร้ายใจใคร
คอยเตือนตัวเองอยู่ข้างใน
ว่ามันคงจะไม่มีใครที่จะแทนที่เธอได้อยู่ดี

HOOK
ในวันที่ฉันนั้นไม่มีเธอ
ฉันเองก็ยังไม่มีใคร
ต่อให้ต้องเหงา..

HOOK
ในวันที่ฉันนั้นไม่มีเธอ
ฉันเองก็ยังไม่มีใคร
ต่อให้ต้องเหงาอีกซักเท่าไหร่
ไม่อยากจะฝืนทำร้ายใจใคร
คอยเตือนตัวเองอยู่ข้างใน
ว่ามันคงจะไม่มีใครที่จะแทนที่เธอได้อยู่ดี

comment facebook...