คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ไม่มีน้ำตาหยดไหน ที่ไหลโดยไม่มีเหตุผล - LEGENDBOY - feat.SK MTXF คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


A
B
E
G#m
C#m
F#m


แม้นร้อยหAยด น้ำตา ที่ข้าหG#mลั่ง

ไร้คนฟF#mัง คนแBลไร้ความหEมาย

หลั่งเป็นเAลือด เชือดBอก ถึงความตG#mาย      C#m

ถึงตัวตF#mาย ใจยังBรัก แม้นเจ้าเEมิน


Instru : / A B / G#m C#m / F#m B / E / (2Time)


Aไอ้คนที่ทิ้งไม่ใช่ไม่รัG#mก ไม่ใช่ว่าเจ็บไม่เป็น

F#mอ้ที่ไม่เBห็นว่าฉันไม่ร้Eอง ไม่ใช่ว่าลืมได้แล้ว

Aไม่ใช่ไม่รัก แค่อยากให้เธG#mอยิ้มได้กับทางของเธอ

F#mจ็บปวดเสBมอ ไม่ใช่แค่เEธอที่ต้องมาทนแบบนี้


* น้ำตาฉันไAหล

เธอก็คงจะมองว่าฉันมันแกG#mล้งทำ

งั้นเธอช่วยแกF#mล้งจำ

Bข้อแก้ตัวของEฉันหน่อยได้ไหม.. ว่า


** ไม่มีน้ำตาหยดไAหน ที่ไBหลโดยไม่มีเหตุG#mผล

แต่เพC#mราะมันทุกข์มันF#mทน เก็บความรู้Bสึกที่เธอทำร้Eาย

วันนี้น้ำตาฉันไAหล ริBนมา ความจG#mริงมันแทบจะทC#mนไม่ไหว

F#mม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เBธอจะเข้าใจฉันEที


Instru : / A B / G#m C#m / F#m B / E / (2Time)


Aถึงจะพูดอะไรออกไป แต่ก็รู้เG#mธอก็คงไม่ฟังหรอก

F#mธอคงคิดว่าที่ฉัBนเสียใจ

เป็นกลลEวงเพราะต้องการให้เธอปลอบ

แต่ว่าเธอจะรู้G#mบ้างไหม

น้ำตาของฉันมันไหลช่างยากนัก

นอกจากมันจะทF#mนไม่ไหว..B

และมันจะไEหลให้แค่คนที่มันรัก


* น้ำตาฉันไAหล

เธอก็คงจะมองว่าฉันมันแกG#mล้งทำ

งั้นเธอช่วยแกF#mล้งจำ

Bข้อแก้ตัวของEฉันหน่อยได้ไหม.. ว่า


** ไม่มีน้ำตาหยดไAหน ที่ไBหลโดยไม่มีเหตุG#mผล

แต่เพC#mราะมันทุกข์มันF#mทน เก็บความรู้Bสึกที่เธอทำร้Eาย

วันนี้น้ำตาฉันไAหล ริBนมา ความจG#mริงมันแทบจะทC#mนไม่ไหว

F#mม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เBธอจะเข้าใจฉันEที


ก็เพราะความAรักมันหน่ะดูไม่แฟร์

เธอBทำเหมือนไม่ดูไม่แล

เจ็บตรงG#mนี้ ตอนที่เป็นตัวแทน

คบกัC#mนเหมือนกับไม่ใช่แฟน

เธอให้เป็นตัวแF#mทนเหมือน stand in

เรียกเราว่าแBฟนแต่ไม่ใช่แฟนจริง

เธอเริ่มเย็นEชา จนเริ่มจะชาชิน

ไม่ต้องถามว่าให้ Lose หรือว่าใคร Win


และต่อจากAนี้มันคงจะไม่มี

ก็บBอกเพราะว่าฉันมันไม่ดี

แต่ใจG#mของฉันมันไม่จำ

ฉันขอเถอะเธC#mอมาพูดย้ำมันให้ที

ได้แต่บF#mอกให้ตัวเองหน่ะเลิกโง่

ให้Bลืมคนชั่วที่ทำร้ายมึงซักที

Eก็แค่เรื่องซวยๆ ที่ต้องเจอมันทั้งปี

เพียงเพราะเขาไม่รัก ไม่ใช่ว่าเธอมันไม่ดี


ฉันเจ็บหัวใAจดั่งโดนคมBมีดกรีดกลางหัวใG#m

ฉันเC#mจ็บจนแทบเจีF#mยนตาย..B    E

เนื้อเพลง ไม่มีน้ำตาหยดไหน ที่ไหลโดยไม่มีเหตุผล - LEGENDBOY - feat.SK MTXF

แม้นร้อยหยด น้ำตา ที่ข้าหลั่ง
ไร้คนฟัง คนแลไร้ความหมาย
หลั่งเป็นเลือด เชือดอก ถึงความตาย
ถึงตัวตาย ใจยังรัก แม้นเจ้าเมิน

ไอ้คนที่ทิ้งไม่ใช่ไม่รัก ไม่ใช่ว่าเจ็บไม่เป็น
ไอ้ที่ไม่เห็นว่าฉันไม่ร้อง ไม่ใช่ว่าลืมได้แล้ว
ไม่ใช่ไม่รัก แค่อยากให้เธอยิ้มได้กับทางของเธอ
เจ็บปวดเสมอ ไม่ใช่แค่เธอที่ต้องมาทนแบบนี้

* น้ำตาฉันไหล
เธอก็คงจะมองว่าฉันมันแกล้งทำ
งั้นเธอช่วยแกล้งจำ
ข้อแก้ตัวของฉันหน่อยได้ไหม.. ว่า

** ไม่มีน้ำตาหยดไหน ที่ไหลโดยไม่มีเหตุผล
แต่เพราะมันทุกข์มันทน เก็บความรู้สึกที่เธอทำร้าย
วันนี้น้ำตาฉันไหล รินมา ความจริงมันแทบจะทนไม่ไหว
ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เธอจะเข้าใจฉันที

ถึงจะพูดอะไรออกไป แต่ก็รู้เธอก็คงไม่ฟังหรอก
เธอคงคิดว่าที่ฉันเสียใจ
เป็นกลลวงเพราะต้องการให้เธอปลอบ
แต่ว่าเธอจะรู้บ้างไหม
น้ำตาของฉันมันไหลช่างยากนัก
นอกจากมันจะทนไม่ไหว
และมันจะไหลให้แค่คนที่มันรัก

* น้ำตาฉันไหล
เธอก็คงจะมองว่าฉันมันแกล้งทำ
งั้นเธอช่วยแกล้งจำ
ข้อแก้ตัวของฉันหน่อยได้ไหม.. ว่า

** ไม่มีน้ำตาหยดไหน ที่ไหลโดยไม่มีเหตุผล
แต่เพราะมันทุกข์มันทน เก็บความรู้สึกที่เธอทำร้าย
วันนี้น้ำตาฉันไหล รินมา ความจริงมันแทบจะทนไม่ไหว
ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เธอจะเข้าใจฉันที

ก็เพราะความรักมันหน่ะดูไม่แฟร์
เธอทำเหมือนไม่ดูไม่แล
เจ็บตรงนี้ ตอนที่เป็นตัวแทน
คบกันเหมือนกับไม่ใช่แฟน
เธอให้เป็นตัวแทนเหมือน stand in
เรียกเราว่าแฟนแต่ไม่ใช่แฟนจริง
เธอเริ่มเย็นชา จนเริ่มจะชาชิน
ไม่ต้องถามว่าให้ Lose หรือว่าใคร Win

และต่อจากนี้มันคงจะไม่มี
ก็บอกเพราะว่าฉันมันไม่ดี
แต่ใจของฉันมันไม่จำ
ฉันขอเถอะเธอมาพูดย้ำมันให้ที
ได้แต่บอกให้ตัวเองหน่ะเลิกโง่
ให้ลืมคนชั่วที่ทำร้ายมึงซักที
ก็แค่เรื่องซวยๆ ที่ต้องเจอมันทั้งปี
เพียงเพราะเขาไม่รัก ไม่ใช่ว่าเธอมันไม่ดี

ฉันเจ็บหัวใจดั่งโดนคมมีดกรีดกลางหัวใจ
ฉันเจ็บจนแทบเจียนตาย

comment facebook...