คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ไม่นานก็ชิน - FIN คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
G
F#
Em

Intro : / G / D/F# / Em / D /


Gบอกตัวเองไม่ต้องเสียใD/F#จ กับคนที่มันไม่เคยจะCห่วงใย

ว่าเราจะเป็นจะตายไม่เGคยสน

Gเก็บอาการเอาไว้ข้างD/F#ใน ไม่ให้ใครรู้ว่าใจมันCร้อนรน

เหมือนคนไม่มีวิญGญาณ..


Emแม้ว่าความเจ็บDช้ำ จะกัดกินCฉัน

   ความเจ็บเหล่าGนั้น ไม่เD/F#คยจาง

   Emฉันต้องอยู่ให้ไDหว ต้องเดินต่อCไป แม้ไม่มีเDธอ..


** แGผลในใจ จะD/F#ลึกเพียงใด

     เจ็บแต่Emไม่ถึงตาย Cอีกไม่นานก็ชิน

     Gน้ำในตา หยุดไD/F#หลวันใด บอกตัวEmเองให้จำ

     อCย่าไปรักกับใคร ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ..

Instru : / G / D/F# / C / G /


Gบอกตัวเองต้องอยู่ให้ไD/F#หว แม้ต้องเดินคนเดียวตCลอดไป

ไม่เป็นไร ก็แค่รักตัวเGอง..


Emแม้ว่าความเจ็บDช้ำ จะกัดกินCฉัน

   ความเจ็บเหล่าGนั้น ไม่เD/F#คยจาง

   Emฉันต้องอยู่ให้ไDหว ต้องเดินต่อCไป แม้ไม่มีเDธอ..


** แGผลในใจ จะD/F#ลึกเพียงใด

     เจ็บแต่Emไม่ถึงตาย Cอีกไม่นานก็ชิน

     Gน้ำในตา หยุดไD/F#หลวันใด บอกตัวEmเองให้จำ

     อCย่าไปรักกับใคร ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ..

Instru : / G / D/F# / C / G /
          / G / D/F# / C / G /Emแม้ว่าความเจ็บDช้ำ จะกัดกินCฉัน

   ความเจ็บเหล่าGนั้น ไม่เD/F#คยจาง

   Emฉันต้องอยู่ให้ไDหว ต้องเดินต่อCไป แม้ไม่มีเDธอ..


** แGผลในใจ จะD/F#ลึกเพียงใด

     เจ็บแต่Emไม่ถึงตาย Cอีกไม่นานก็ชิน

     Gน้ำในตา หยุดไD/F#หลวันใด บอกตัวEmเองให้จำ

     อCย่าไปรักกับใคร ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ..


** แGผลในใจ จะD/F#ลึกเพียงใด

     เจ็บแต่Emไม่ถึงตาย Cอีกไม่นานก็ชิน

     Gน้ำในตา หยุดไD/F#หลวันใด บอกตัวEmเองให้จำ

     อCย่าไปรักกับใคร ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ..

Outro : / G / D/F# / C / G /
             / G / D/F# / C / G / G /

เนื้อเพลง ไม่นานก็ชิน - FIN (วงฟิน)

คำร้อง/ทำนอง : เอฟ วงFIN
เรียบเรียง/ดนตรี : เป้ วงFIN , ปาล์ม วงFIN

บอกตัวเองไม่ต้องเสียใจ
กับคนที่มันไม่เคยจะห่วงใย
ว่าเราจะเป็นจะตายไม่เคยสน
เก็บอาการเอาไว้ข้างใน
ไม่ให้ใครรู้ว่าใจมันร้อนรน
เหมือนคนไม่มีวิญญาณ..

* แม้ว่าความเจ็บช้ำ จะกัดกินฉัน
ความเจ็บเหล่านั้น ไม่เคยจาง
ฉันต้องอยู่ให้ไหว ต้องเดินต่อไป แม้ไม่มีเธอ..

** แผลในใจ จะลึกเพียงใด
เจ็บแต่ไม่ถึงตาย อีกไม่นานก็ชิน
น้ำในตา หยุดไหลวันใด บอกตัวเองให้จำ
อย่าไปรักกับใคร ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ..

บอกตัวเองต้องอยู่ให้ไหว
แม้ต้องเดินคนเดียวตลอดไป
ไม่เป็นไร ก็แค่รักตัวเอง..

* แม้ว่าความเจ็บช้ำ จะกัดกินฉัน
ความเจ็บเหล่านั้น ไม่เคยจาง
ฉันต้องอยู่ให้ไหว ต้องเดินต่อไป แม้ไม่มีเธอ..

** แผลในใจ จะลึกเพียงใด
เจ็บแต่ไม่ถึงตาย อีกไม่นานก็ชิน
น้ำในตา หยุดไหลวันใด บอกตัวเองให้จำ
อย่าไปรักกับใคร ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ..

* แม้ว่าความเจ็บช้ำ จะกัดกินฉัน
ความเจ็บเหล่านั้น ไม่เคยจาง
ฉันต้องอยู่ให้ไหว ต้องเดินต่อไป แม้ไม่มีเธอ..

** แผลในใจ จะลึกเพียงใด
เจ็บแต่ไม่ถึงตาย อีกไม่นานก็ชิน
น้ำในตา หยุดไหลวันใด บอกตัวเองให้จำ
อย่าไปรักกับใคร ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ..

** แผลในใจ จะลึกเพียงใด
เจ็บแต่ไม่ถึงตาย อีกไม่นานก็ชิน
น้ำในตา หยุดไหลวันใด บอกตัวเองให้จำ
อย่าไปรักกับใคร ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ..

comment facebook...