คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ไม่ถึงตาย - เสือสองเล คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
A
Em
Bm
Am

Intro : / F G / Am / F G / C /
          / F G / Am / F / G / G /ได้แค่Amนี้ละคนอย่างฉัน เท่านี้Gมันก็เกินพอ

ถ้าเFธอยังไม่Gพอก็เชิC

จะไม่Amฝืน ไม่ดึงเธอไว้ ไม่รั้งEmใจให้เจ็บ

ไม่อยากFยื้อเวลาไว้นCาน


* รู้ว่าDmเธออึดอัดใจ รู้ว่าAmเธอต้องการไป

ยิ่งFยื้อ ยิ่งฝืน มีแต่Gพัง


** คนไม่Fใช่ดีให้ตGายก็แค่Amนั้น

ฝืนรักFกัน มีแต่Gพังทั้งสองฝ่Cาย

ก็เขานั้นFมีดีกว่าGฉัน เข้าใจAmได้

ปล่อยเธอFไป ไม่เป็นGไรไม่ถึงAmตาย  G


อยากจะAmขอให้เธอกับเขา นั้นEmมีความสุข

อย่าให้เหFมือนตอนอGยู่กับฉัC

ให้Amเขาดูแล เหมือนEmตอนที่ฉันทำ

อย่าต้องFซ้ำรอยเGก่า นะเCธอ


* รู้ว่าDmเธออึดอัดใจ รู้ว่าAmเธอต้องการไป

ยิ่งFยื้อ ยิ่งฝืน มีแต่Gพัง


** คนไม่Fใช่ดีให้ตGายก็แค่Amนั้น

ฝืนรักFกัน มีแต่Gพังทั้งสองฝ่Cาย

ก็เขานั้นFมีดีกว่าGฉัน เข้าใจAmได้

ปล่อยเธอFไป ไม่เป็นGไรไม่ถึงAmตาย  E


Instru : / Am / G / E / Am /
            / F / G / A F#m / Bm / Bm /** คนไม่Gใช่ดีให้ตAายก็แค่Bmนั้น

ฝืนรักGกัน มีแต่Aพังทั้งสองฝ่Dาย

ก็เขานั้นGมีดีกว่าAฉัน เข้าใจBmได้

ปล่อยเธอGไป ไม่เป็นAไรไม่ถึงBmตาย

ปล่อยเธอGไป.. ไม่เป็นAไรไม่ถึงตาย


Outro : / Bm / (4Time)

เนื้อเพลง ไม่ถึงตาย - เสือสองเล

ได้แค่นี้ละคนอย่างฉัน เท่านี้มันก็เกินพอ
ถ้าเธอยังไม่พอก็เชิญ
จะไม่ฝืน ไม่ดึงเธอไว้ ไม่รั้งใจให้เจ็บ
ไม่อยากยื้อเวลาไว้นาน

* รู้ว่าเธออึดอัดใจ รู้ว่าเธอต้องการไป
ยิ่งยื้อ ยิ่งฝืน มีแต่พัง

** คนไม่ใช่ดีให้ตายก็แค่นั้น
ฝืนรักกัน มีแต่พังทั้งสองฝ่าย
ก็เขานั้นมีดีกว่าฉันเข้าใจได้
ปล่อยเธอไป ไม่เป็นไรไม่ถึงตาย

อยากจะขอให้เธอกับเขานั้นมีความสุข
อย่าให้เหมือนตอนอยู่กับฉัน
ให้เขาดูแล เหมือนตอนที่ฉันทำ
อย่าต้องซ้ำรอยเก่านะเธอ

* รู้ว่าเธออึดอัดใจ รู้ว่าเธอต้องการไป
ยิ่งยื้อ ยิ่งฝืน มีแต่พัง

** คนไม่ใช่ดีให้ตายก็แค่นั้น
ฝืนรักกัน มีแต่พังทั้งสองฝ่าย
ก็เขานั้นมีดีกว่าฉันเข้าใจได้
ปล่อยเธอไป ไม่เป็นไรไม่ถึงตาย

คนไม่ใช่ ดีให้ตายก็แค่นั้น
ฝืนรักกัน มีแต่พังทั้งสองฝ่าย
ก็เขานั้นมีดีกว่าฉัน เข้าใจได้
ปล่อยเธอไป ไม่เป็นไร ไม่ถึงตาย

ปล่อยเธอไป ไม่เป็นไร ไม่ถึงตาย

comment facebook...