คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ได้แต่นึกถึง - Only Monday คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 1 ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
D
C#
G#
Eb
Em
Dm
Bbm
Ebm
Am


Gดูแววตาก็Bmรู้เธอมีอะไEm

แต่FฉันคงไGม่อ่าCนใจ เBmธอได้เหมือนเAmดิม   D

Gป็นแววตาที่BmฉันเคยสัมผEmัส

แต่FฉันคงไGม่อาCจทำ ให้Bmมันเป็นเหมือนเAmดิม   D


* เราทั้งCสองจากกันเมื่อวันที่ต้องBmลา (ที่ต้องลา)

เมื่อชAmีวิตเดินมาถึงปDลายทางสุดGท้าย (โว้โวโฮ้)

ต่างคนต่างเCสียใจ (เสียใจ)

เมื่อเราต้องไBmกลกัน

Emากวันนั้Amนวันนี้ฉันยังไม่อาจDลืม


** ไGด้แต่นBmึกถึงอดีตEm    ที่ฉDmันเคยGมีเธCออยู่

Bmต่ก็   รูAm้เธอคงไม่Dย้อนมา

มีแค่Gฉันที่นBmึกถึงอดีตEm    แDmละเสียGน้ำตาCให้กับมัน

BmเพราะฉัAmนไม่เคยจะDลืมมันได้เลย


Instru : / G Bm / Em Dm G /
            / C Bm / Am D /เมื่อGวันเวลาเปลี่ยนBmผันฉันต้องเข้าใEm

ว่าDmฉันคงไGม่กลับCไป  เBmป็นดังเหมือนเAmดิม   D

มันGทำให้เราเรียนBmรู้ในการเริ่มใEmหม่

และกDmารที่Gต้องเสียCใจ  Bmที่ต้องลืมเAmธอ   D


* เราทั้งCสองจากกันเมื่อวันที่ต้องBmลา (ที่ต้องลา)

เมื่อชAmีวิตเดินมาถึงปDลายทางสุดGท้าย (โว้โวโฮ้)

ต่างคนต่างเCสียใจ (เสียใจ)

เมื่อเราต้องไBmกลกัน

Emากวันนั้Amนวันนี้ฉันยังไม่อาจDลืม


** ไGด้แต่นBmึกถึงอดีตEm    ที่ฉDmันเคยGมีเธCออยู่

Bmต่ก็   รูAm้เธอคงไม่Dย้อนมา

มีแค่Gฉันที่นBmึกถึงอดีตEm    แDmละเสียGน้ำตาCให้กับมัน

BmเพราะฉัAmนไม่เคยจะDลืมมันได้เลย


Instru : / Em / A C / D /
            / G Bm / Em Dm G /
            / C Bm / Am D /
            / G Bm / Em Dm G /
            / C Bm / Am D /** ไGด้แต่นBmึกถึงอดีตEm    ที่ฉDmันเคยGมีเธCออยู่

Bmต่ก็   รูAm้..


G#ด้แต่นCmึกถึงอดีตF#m     ที่EbmฉันเคยG#มีเธอC#อยู่

Cmต่ก็.. รBbmู้เธอคงไม่ยEb้อนมา

มีแค่ฉG#ัน ที่CmนึกถึงอดีตF#m

EbmละเสียG#น้ำตาC#ให้กับมCmัน

เพราะBbmฉันไม่เคยจะEbลืมเธอได้เลย..


ลาลาล้าลา ลาลาล้าลา ลาลาล้าลา ลาลาล้าลา
Outro : / G# Cm / F#m Ebm G# /
           / C# Cm / Bbm Eb / (2Time)

เนื้อเพลง ได้แต่นึกถึง - Only Monday

ดูแววตาก็รู้เธอมีอะไร
แต่ฉันคงไม่อ่านใจ เธอได้เหมือนเดิม
เป็นแววตาที่ฉันเคยสัมผัส
แต่ฉันคงไม่อาจทำ ให้มันเป็นเหมือนเดิม

* เราทั้งสองจากกันเมื่อวันที่ต้องลา (ที่ต้องลา)
เมื่อชีวิตเดินมาถึงปลายทางสุดท้าย (โว้โวโฮ้)
ต่างคนต่างเสียใจ (เสียใจ)
เมื่อเราต้องไกลกัน
จากวันนั้นวันนี้ฉันยังไม่อาจลืม

** ได้แต่นึกถึงอดีต ที่ฉันเคยมีเธออยู่
แต่ก็รู้เธอคงไม่ย้อนมา
มีแค่ฉันที่นึกถึงอดีต และเสียน้ำตาให้กับมัน
เพราะฉันไม่เคยจะลืมมันได้เลย

เมื่อวันเวลาเปลี่ยนผันฉันต้องเข้าใจ
ว่าฉันคงไม่กลับไปเป็นดังเหมือนเดิม
มันทำให้เราเรียนรู้ในการเริ่มใหม่
และการที่ต้องเสียใจที่ต้องลืมเธอ

* เราทั้งสองจากกันเมื่อวันที่ต้องลา
เมื่อชีวิตเดินมาถึงปลายทางสุดท้าย
ต่างคนต่างเสียใจเมื่อเราต้องไกลกัน
จากวันนั้นวันนี้ฉันยังไม่อาจลืม

** ได้แต่นึกถึงอดีต ที่ฉันเคยมีเธออยู่
แต่ก็รู้เธอคงไม่ย้อนมา
มีแค่ฉันที่นึกถึงอดีต และเสียน้ำตาให้กับมัน
เพราะฉันไม่เคยจะลืมมันได้เลย

ได้แต่นึกถึงอดีต ที่ฉันเคยมีเธออยู่
แต่ก็รู้

ได้แต่นึกถึงอดีต ที่ฉันเคยมีเธออยู่
แต่ก็รู้เธอคงไม่ย้อนมา
มีแค่ฉันที่นึกถึงอดีต
และเสียน้ำตาให้กับมัน
เพราะฉันไม่เคยจะลืมเธอได้เลย

ลาลาล้าลา ลาลาล้าลา
ลาลาล้าลา ลาลาล้าลา

comment facebook...