คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ในชีวิตฉัน - ปอน นิพนธ์ x โต๋เหน่อ คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


E
A
B
C#m

Intro : / E / A / C#m B / A /


พยายามอยู่หEลายที ใจมันยังไม่Aหายซักที

ยังติดอยู่ในC#mภาพของความทรงBจำ และช่วงเวAลา

ตอนที่ฉันได้เEห็นเธอ เธอก็ยังคงสAวยเหมือนเดิม

แม้ไม่C#mได้พบ ก็ยังเป็Bนช่วงเวลาAที่ดี


* และต่อให้จะC#mย้อนเวลา

มันBย้อนคืนมา กี่Aครั้งก็จบเหมือนเดิม

และในวันC#mนี้เป็นวัน ที่Bรู้ความจริง

ว่าเAธอ ไม่กลับBมา...


** ในชีวิตฉัEนนี้มันจะมีอะไรที่Aดี นอกจากเธอ

มองไปบนC#mฟ้าก็มีแค่Bดาว ที่เราเคยAมองมันด้วยกัน

ภาพในวันEนั้น ที่ฉันได้เคยเดินจับมือเAธอ กันไปร่วมทาง...

ยังอยู่ในC#mนี้ มันไม่เคยหBาย และไม่เคยจAาง ออกไป


Instru : / E / B / C#m B / A /


พยายามจะEมั่นคง แบกทุกอย่างไว้บAนหลัง

มันจะมีความC#mหมายอะBไร อะไรก็ทำเพื่อเAธอ

แต่มันคงจะสายEไป ตอนนี้ไม่อยากจะAหายใจ

เมื่อฉันC#mได้รู้ว่าเธอ กำBลังจะไปไAด้ดี..


* และต่อให้จะC#mย้อนเวลา

มันBย้อนคืนมา กี่Aครั้งก็จบเหมือนเดิม

และในวันC#mนี้เป็นวัน ที่Bรู้ความจริง

ว่าเAธอ ไม่กลับBมา..อีกแล้ว..


** ในชีวิตฉัEนนี้มันจะมีอะไรที่Aดี นอกจากเธอ

มองไปบนC#mฟ้าก็มีแค่Bดาว ที่เราเคยAมองมันด้วยกัน

ภาพในวันEนั้น ที่ฉันได้เคยเดินจับมือเAธอ กันไปร่วมทาง...

ยังอยู่ในC#mนี้ มันไม่เคยหBาย และไม่เคยจAาง ออกไป


จำมันได้ไEหมเรื่องราวของเรา

เธอยังจำมันได้ไAหม ในความสัมพันธ์ของเรา

C#mโอว..โหว..B      A


** ในชีวิตฉัEนนี้มันจะมีอะไรที่Aดี นอกจากเธอ

มองไปบนC#mฟ้าก็มีแค่Bดาว ที่เราเคยAมองมันด้วยกัน

ภาพในวันEนั้น ที่ฉันได้เคยเดินจับมือเAธอ กันไปร่วมทาง...

ยังอยู่ในC#mนี้ มันไม่เคยหBาย และไม่เคยจAาง ออกไป


E มันไม่เคยหาย มันไม่เคยจาก

A มันไม่เคยหาย มันไม่เคยจาง

ยังอยู่ในC#mนี้ มันไม่เคยหBาย และไม่เคยAจาง..ออกไป

เนื้อเพลง ในชีวิตฉัน - ปอน นิพนธ์ x โต๋เหน่อ

พยายามอยู่หลายที ใจมันยังไม่หายซักที
ยังติดอยู่ในภาพของความทรงจำ และช่วงเวลา
ตอนที่ฉันได้เห็นเธอ เธอก็ยังคงสวยเหมือนเดิม
แม้ไม่ได้พบ ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดี

* และต่อให้จะย้อนเวลา
มันย้อนคืนมา กี่ครั้ง ก็จบ เหมือนเดิม
และในวันนี้เป็นวัน ที่รู้ความจริง
ว่าเธอ ไม่กลับมา...

** ในชีวิตฉันนี้มันจะมีอะไรที่ดี นอกจากเธอ
มองไปบนฟ้าก็มีแค่ดาว ที่เราเคยมองมันด้วยกัน
ภาพในวันนั้น ที่ฉันได้เคยเดินจับมือเธอ
กันไปร่วมทาง...
ยังอยู่ในนี้ มันไม่เคยหาย และไม่เคยจาง ออกไป

พยายามจะมั่นคง แบกทุกอย่างไว้บนหลัง
มันจะมีความหมายอะไร อะไรก็ทำเพื่อเธอ
แต่มันคงจะสายไป ตอนนี้ไม่อยากจะหายใจ
เมื่อฉันได้รู้ว่าเธอ กำลังจะไปได้ดี..

* และต่อให้จะย้อนเวลา
มันย้อนคืนมา กี่ครั้ง ก็จบ เหมือนเดิม
และในวันนี้เป็นวัน ที่รู้ความจริง
ว่าเธอ ไม่กลับมา.. อีกแล้ว..

** ในชีวิตฉันนี้มันจะมีอะไรที่ดี นอกจากเธอ
มองไปบนฟ้าก็มีแค่ดาว ที่เราเคยมองมันด้วยกัน
ภาพในวันนั้น ที่ฉันได้เคยเดินจับมือเธอ
กันไปร่วมทาง...
ยังอยู่ในนี้ มันไม่เคยหาย และไม่เคยจาง ออกไป

จำมันได้ไหมเรื่องราวของเรา
เธอยังจำมันได้ไหม ในความสัมพันธ์ของเรา
โอว..โหว..

** ในชีวิตฉันนี้มันจะมีอะไรที่ดี นอกจากเธอ
มองไปบนฟ้าก็มีแค่ดาว ที่เราเคยมองมันด้วยกัน
ภาพในวันนั้น ที่ฉันได้เคยเดินจับมือเธอ
กันไปร่วมทาง...
ยังอยู่ในนี้ มันไม่เคยหาย และไม่เคยจาง ออกไป

มันไม่เคยหาย มันไม่เคยจาก
มันไม่เคยหาย มันไม่เคยจาง
ยังอยู่ในนี้ มันไม่เคยหาย และไม่เคยจาง..ออกไป

comment facebook...