คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ใช่รึเปล่า (Question) - WANYAi แว่นใหญ่ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


F
Bb
C
Em
Dm
Am
Gm
Cm

Intro : / F / Am / Dm / Cm F /
          / Bb / Am G#m / Gm / C /เหFมือนทุกครั้งที่Amเธอมองมาที่Dmฉัน

คล้ายว่าสายCmตาของเFธอ มีคำBbถามมากมาย   Am

และGmฉันไม่รู้ว่าเธอคิดอะCไร

Fละทุกครั้งที่Amเธอต้องปล่อยมือDmฉัน

คล้ายว่าสายCmตาของFใคร จะBbทำให้Amเธอ

ต้องGmรู้สึกเปลี่ยนCไป


* Bbฉันนั้นพอเข้าใจ คAmวามล่องลอยลังเล

ในGmหัวใจเธอ เป็นเCพราะอะไร


** หากคำถFามข้างในหัวAmใจของเธอ

Bbคือฉันนั้น ใช่รึเปCล่า

คือคำถFามที่เธอต้องAmการ

และคอยเฝ้าBbถามใจเธอทุกCวัน

เก็บคำDmถามนั้นไว้แล้วAmทิ้งกันไป

เพื่อBbคนที่ดีกว่าFนี้

หากว่าDmเธอได้รักใครAmจริง

เธอคงไม่Gmสงสัย ว่าCฉันนั้น ใช่รึเปล่า


Instru : / F / Am G#m / Gm / C /


Fหรือว่าคนที่Amเธอได้เคยวาดDmฝัน

นั้นไม่เหมือนCmกัน กับควาFมจริง

Bbที่ฉันเป็น  Am เพราะGmฉันคงห่างไCกล


* Bbฉันนั้นพอเข้าใจ คAmวามล่องลอยลังเล

ในGmหัวใจเธอ เป็นเCพราะอะไร


** หากคำถFามข้างในหัวAmใจของเธอ

Bbคือฉันนั้น ใช่รึเปCล่า

คือคำถFามที่เธอต้องAmการ

และคอยเฝ้าBbถามใจเธอทุกCวัน

เก็บคำDmถามนั้นไว้แล้วAmทิ้งกันไป

เพื่อBbคนที่ดีกว่าFนี้

หากว่าDmเธอได้รักใครAmจริง

เธอคงไม่Gmสงสัย ว่าCฉันนั้น ใช่รึเปล่า


Instru : / Bb / Bbm / Am /
            / Dm Em F / Gm / C /หากคำถามข้างในหัวใจของเธอ

คือฉันนั้น ใช่รึเปล่า

คือคำถFามที่เธอต้องAmการ

และคอยเฝ้าBbถามใจเธอทุกCวัน

เก็บคำDmถามนั้นไว้แล้วAmทิ้งกันไป

เพื่อBbคนที่ดีกว่าFนี้

หากว่าDmเธอได้รักใครAmจริง

เธอคงไม่Gmสงสัย ว่าCฉันนั้น ใช่รึเปล่า


Outro : / F / Am / Dm / Cm F /
            ฉันนั้น ใช่รึเปล่า
           / Bb / Am G#m / Gm / C / F /

เนื้อเพลง ใช่รึเปล่า (Question) - WANYAi แว่นใหญ่

เหมือนทุกครั้งที่เธอมองมาที่ฉัน
คล้ายว่าสายตาของเธอมีคำถามมากมาย
และฉันไม่รู้ว่าเธอคิดอะไร

และทุกครั้งที่เธอต้องปล่อยมือฉัน
คล้ายว่าสายตาของใครจะทำให้เธอ
ต้องรู้สึกเปลี่ยนไป

* ฉันนั้นพอเข้าใจ ความล่องลอยลังเล
ในหัวใจเธอ เป็นเพราะอะไร

** หากคำถามข้างในหัวใจของเธอ
คือฉันนั้น ใช่รึเปล่า
คือคำถามที่เธอต้องการ
และคอยเฝ้าถามใจเธอทุกวัน
เก็บคำถามนั้นไว้แล้วทิ้งกันไป
เพื่อคนที่ดีกว่านี้
หากว่าเธอได้รักใครจริง
เธอคงไม่สงสัย ว่าฉันนั้น ใช่รึเปล่า

หรือว่าคนที่เธอได้เคยวาดฝัน
นั้นไม่เหมือนกัน กับความจริงที่ฉันเป็น
เพราะฉันคงห่างไกล

* ฉันนั้นพอเข้าใจ ความล่องลอยลังเล
ในหัวใจเธอ เป็นเพราะอะไร

** หากคำถามข้างในหัวใจของเธอ
คือฉันนั้น ใช่รึเปล่า
คือคำถามที่เธอต้องการ
และคอยเฝ้าถามใจเธอทุกวัน
เก็บคำถามนั้นไว้แล้วทิ้งกันไป
เพื่อคนที่ดีกว่านี้
หากว่าเธอได้รักใครจริง
เธอคงไม่สงสัย ว่าฉันนั้น ใช่รึเปล่า

หากคำถามข้างในหัวใจของเธอ
คือฉันนั้น ใช่รึเปล่า
คือคำถามที่เธอต้องการ
และคอยเฝ้าถามใจเธอทุกวัน
เก็บคำถามนั้นไว้แล้วทิ้งกันไป
เพื่อคนที่ดีกว่านี้
หากว่าเธอได้รักใครจริง
เธอคงไม่สงสัย ว่าฉันนั้น ใช่รึเปล่า

ฉันนั้น ใช่รึเปล่า

comment facebook...