คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ใจเต็ม - Season Five คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
F
Bbmaj7
Gm7
Dm
Ebm
Cm

Intro : / Bbmaj7 Gm7 / Cm F / (2Time)


ชอบเวลาที่เBbmaj7ธอ     สบตGm7าฉัน

ชอบเวCmลา เธอFยิ้มให้

ชอบเวลาเธอถBbmaj7าม ว่าเหนื่Gm7อยไหม

ชอบทุกนCmาทีที่เราใกล้Fกัน

ชอบกับข้าวที่Bbmaj7เธอ ทำเตรีGm7ยมไว้

ชอบของขCmวัญ ที่เFธอสั่ง

ชอบอารมณ์ที่Bbmaj7เธอ เป็นห่Gm7วงฉัน

ชอบซะจนมCmันเป็นมากกว่าFรัก


* ไBbmaj7ม่มากเกินไป ไGm7ม่น้อยเกินไป

CmธอคือความลงตัวทุกอFย่าง

Bbmaj7พ้ๆ เธอหมด แGm7ล้วทุกทาง

Cmความรักนี้จะวางที่เธEbm


**F บนโลกBbmaj7นี้มีแค่คนเดีGm7ยว ที่ฉันยCmกให้เลยทั้Fงใจ

เธอจะอยู่ตรงไDmหน ฉันจะอยู่ตรงGนั้น

ไม่ว่าตื่นหรือฝันCmจะมีแต่เธอเรื่อยไF

บนโลกBbmaj7นี้จะหาคำไGm7หน บอกรักเCmธอได้ครบทั้Ebmงใจ

ไม่ต้องการสิ่งไDmหน มากเกินไปกว่Gานี้

เพราะหัวใจของฉันCmที่มี   Dm   มันเEbต็มแล้วเFมื่อมีเธอ


Instru : / Bbmaj7 Gm7 / Cm F / (2Time)


อยากจะรู้เธอBbmaj7ทำ   ได้อย่Gm7างไร ส่วนผสมCmที่เธอFใส่

รวมเอาคำว่าBbmaj7รัก   และห่Gm7วงใย มัดฉันเอาไCmว้ที่กลางหัวFใจ


* ไBbmaj7ม่มากเกินไป ไGm7ม่น้อยเกินไป

CmธอคือความลงตัวทุกอFย่าง

Bbmaj7พ้ๆ เธอหมด แGm7ล้วทุกทาง

Cmความรักนี้จะวางที่เธEbm


**F บนโลกBbmaj7นี้มีแค่คนเดีGm7ยว ที่ฉันยCmกให้เลยทั้Fงใจ

เธอจะอยู่ตรงไDmหน ฉันจะอยู่ตรงGนั้น

ไม่ว่าตื่นหรือฝันCmจะมีแต่เธอเรื่อยไF

บนโลกBbmaj7นี้จะหาคำไGm7หน บอกรักเCmธอได้ครบทั้Ebmงใจ

ไม่ต้องการสิ่งไDmหน มากเกินไปกว่Gานี้

เพราะหัวใจของฉันCmที่มี   Dm   มันเEbต็มแล้วเFมื่อมีเธอ


Instru : / Bbmaj7 Gm7 / Cm F / (2Time)


* ไBbmaj7ม่มากเกินไป ไGm7ม่น้อยเกินไป

CmธอคือความลงตัวทุกอFย่าง

Bbmaj7พ้ๆ เธอหมด แGm7ล้วทุกทาง

Cmความรักนี้จะวางที่เธEbm


**F บนโลกBbmaj7นี้มีแค่คนเดีGm7ยว ที่ฉันยCmกให้เลยทั้Fงใจ

เธอจะอยู่ตรงไDmหน ฉันจะอยู่ตรงGนั้น

ไม่ว่าตื่นหรือฝันCmจะมีแต่เธอเรื่อยไF

บนโลกBbmaj7นี้จะหาคำไGm7หน บอกรักเCmธอได้ครบทั้Ebmงใจ

ไม่ต้องการสิ่งไDmหน มากเกินไปกว่Gานี้

เพราะหัวใจของฉันCmที่มี   Dm   มันเEbต็มแล้วเFมื่อมีเธอ


Outro : / Bbmaj7 Gm7 / Cm F / (2Time)


เต็มแล้วเมื่อBbmaj7มีเธอ

เนื้อเพลง ใจเต็ม - Season Five

ชอบเวลาที่เธอสบตาฉัน
ชอบเวลาเธอยิ้มให้
ชอบเวลาเธอถามว่าเหนื่อยไหม
ชอบทุกนาทีที่เราใกล้กัน

ชอบกับข้าวที่เธอทำเตรียมไว้
ชอบของขวัญที่เธอสั่ง
ชอบอารมณ์ที่เธอเป็นห่วงฉัน
ชอบซะจนมันเป็นมากกว่ารัก

* ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป
เธอคือความลงตัวทุกอย่าง
แพ้ๆ เธอหมดแล้วทุกทาง
ความรักนี้จะวางที่เธอ

** บนโลกนี้มีแค่คนเดียว ที่ฉันยกให้เลยทั้งใจ
เธอจะอยู่ตรงไหน ฉันจะอยู่ตรงนั้น
ไม่ว่าตื่นหรือฝันจะมีแต่เธอเรื่อยไป

บนโลกนี้จะหาคำไหน บอกรักเธอได้ครบทั้งใจ
ไม่ต้องการสิ่งไหน มากเกินไปกว่านี้
เพราะหัวใจของฉันที่มี มันเต็มแล้วเมื่อมีเธอ

อยากจะรู้เธอทำได้อย่างไร ส่วนผสมที่เธอใส่
รวมเอาคำว่ารักและห่วงใย มัดฉันเอาไว้ที่กลางหัวใจ

* ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป
เธอคือความลงตัวทุกอย่าง
แพ้ๆ เธอหมดแล้วทุกทาง
ความรักนี้จะวางที่เธอ

** บนโลกนี้มีแค่คนเดียว ที่ฉันยกให้เลยทั้งใจ
เธอจะอยู่ตรงไหน ฉันจะอยู่ตรงนั้น
ไม่ว่าตื่นหรือฝันจะมีแต่เธอเรื่อยไป

บนโลกนี้จะหาคำไหน บอกรักเธอได้ครบทั้งใจ
ไม่ต้องการสิ่งไหน มากเกินไปกว่านี้
เพราะหัวใจของฉันที่มี มันเต็มแล้วเมื่อมีเธอ

* ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป
เธอคือความลงตัวทุกอย่าง
แพ้ๆ เธอหมดแล้วทุกทาง
ความรักนี้จะวางที่เธอ

** บนโลกนี้มีแค่คนเดียว ที่ฉันยกให้เลยทั้งใจ
เธอจะอยู่ตรงไหน ฉันจะอยู่ตรงนั้น
ไม่ว่าตื่นหรือฝันจะมีแต่เธอเรื่อยไป

บนโลกนี้จะหาคำไหน บอกรักเธอได้ครบทั้งใจ
ไม่ต้องการสิ่งไหน มากเกินไปกว่านี้
เพราะหัวใจของฉันที่มี มันเต็มแล้วเมื่อมีเธอ

เต็มแล้วเมื่อมีเธอ

comment facebook...