คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

hanakoskin hanakoskin
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ใจถึงใจ (Faraway) - Slot Machine คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
Em
Dm
Am


เธอได้ยินFไหม นี่คือเสียงCเพลง

ทุกท่วงทำFนอง จากใจถึงCใจ

หากได้ยินFเสียง เธอไม่ต้องCเกรง

ร้องเพลงกลับFมา จากใจCของเธอ


* ไม่ว่าจะFเจอ.. อะไร

ให้ใจของเธอจงEmมี.. ศรัทธา

หากเธอโรยFแรง.. อ่อนล้า

ให้เพลงนี้ช่วยเยียวEmยา.. จิตใจ

Dmเพราะมีกัน จึงไม่เดียวดาย

Gฝันใดๆไม่ไกลเกินใจ


Instru : / Dm / Dm / C / C / (2Time)


จาก 1 เป็น F2 ส่งผ่านCเสียงเพลง

ทุกท่วงทำFนอง.. จากใจCถึงใจ

เป็นสิบเป็นAmร้อย.. ความหมายที่Emมี

แด่เธอคนFดี.. ขอจงเปิดGใจ


* ไม่ว่าจะFเจอ.. อะไร

ให้ใจของเธอจงEmมี.. ศรัทธา

หากเธอโรยFแรง.. อ่อนล้า

ให้เพลงนี้ช่วยเยียวEmยา.. จิตใจ

Dmเพราะมีกัน จึงไม่เดียวดาย

Gฝันใดๆไม่ไกลเกินใจ


Instru : / Dm / Dm / C / C / (3Time)


Dmเพราะมีกันจึงไม่เป็นไร

Gฝันใดๆไม่ไกลเกินใจ


* ไม่ว่าจะFเจอ.. อะไร

ให้ใจของเธอจงEmมี.. ศรัทธา

หากเธอโรยFแรง.. อ่อนล้า

ให้เพลงนี้ช่วยเยียวEmยา.. จิตใจ

Dmเพราะมีกัน จึงไม่เดียวดาย

Gฝันใดๆไม่ไกลเกินใจ


เธอได้ยินFไหม นี่คือเสียงCเพลง

ทุกท่วงทำFนอง จากใจถึงCใจ

หากได้ยินFเสียง เธอไม่ต้องCเกรง

ร้องเพลงกลับFมา สู่ใจของCเรา

เนื้อเพลง ใจถึงใจ (Faraway) - Slot Machine

เธอได้ยินไหม นี่คือเสียงเพลง
ทุกท่วงทำนอง จากใจถึงใจ
หากได้ยินเสียง เธอไม่ต้องเกรง
ร้องเพลงกลับมา จากใจของเธอ

* ไม่ว่าจะเจอ.. อะไร
ให้ใจของเธอจงมี.. ศรัทธา
หากเธอโรยแรง.. อ่อนล้า
ให้เพลงนี้ช่วยเยียวยา.. จิตใจ
เพราะมีกัน จึงไม่เดียวดาย
ฝันใดๆไม่ไกลเกินใจ

จาก 1 เป็น 2 ส่งผ่านเสียงเพลง
ทุกท่วงทำนอง.. จากใจถึงใจ
เป็นสิบเป็นร้อย.. ความหมายที่มี
แด่เธอคนดี.. ขอจงเปิดใจ

* ไม่ว่าจะเจอ.. อะไร
ให้ใจของเธอจงมี.. ศรัทธา
หากเธอโรยแรง.. อ่อนล้า
ให้เพลงนี้ช่วยเยียวยา.. จิตใจ
เพราะมีกัน จึงไม่เดียวดาย
ฝันใดๆไม่ไกลเกินใจ

เพราะมีกันจึงไม่เป็นไร
ฝันใดๆไม่ไกลเกินใจ

* ไม่ว่าจะเจอ.. อะไร
ให้ใจของเธอจงมี.. ศรัทธา
หากเธอโรยแรง.. อ่อนล้า
ให้เพลงนี้ช่วยเยียวยา.. จิตใจ
เพราะมีกันจึงไม่เดียวดาย
ฝันใดๆไม่ไกลเกินใจ

เธอได้ยินไหม นี่คือเสียงเพลง
ทุกท่วงทำนอง จากใจถึงใจ
หากได้ยินเสียง เธอไม่ต้องเกรง
ร้องเพลงกลับมา สู่ใจของเรา

comment facebook...