คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ใจจาง - หนุ่ม มีซอ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


F
F#
C
C#
E
Eb
Bb
Ebm
Dm

Intro : / F / Dm / Eb / C /


Fห็นแววตาที่เธอมองมา

Dmกะฮู้ว่าฮักเฮาเปลี่ยนไปแล้วหBbล่ะ

มันคงสิถึงเวCลา..

Fม้ในใจอยากดึงเธอไว้อยู่ตรงนี้

Dmกะฮู้ดีว่าคงเป็นไปบ่ไBbด้แล้วหล่ะ

เจ้าคงบ่หวนคืนCมา


* คำนFางเจ้าซางมาทำโอยลงได้

เจ้าซางมาลืมDmไล คำที่เคยเว้าไว้

ทางน้องซางบ่Ebจำ ใจน้องซางบ่Cจำ

โอยเด้นFาง เจ้าถิ่มสัญญาที่เคยใว้

บ่ว่าสิดนปานDmดั๋ย คำว่านางฮักอ้าย

คำนี้สิบ่จEbาง ใจน้องสิบ่จCาง


Fทุกเรื่องราวที่เราร่วมผ่านกันมา

สิเDmอาน้ำตาลบเลื่อน

บ่ให้เปื่อนใBbจเจ้าดอกหล่า

อ้ายขอสัญCญา

Fขอให้เธอไปดีเถิดที่รัก

Dmจที่เคยฮักสิบ่ขวางทางเดิน

เจ้าดBbอกหนา

สิบ่ทวงสCัญญา


คือFจังชาตินี้ หล่ะเฮาบ่แมนคู่กัน

หล่ะสิบ่โทษสวรรค์หรือนรกดอกหวา

กะเพียงแค่โDmชคชะตามันบ่ยู้วาสนา

กะจังวาโตบักอ้ายเลยบ่ได้เคียงน้องหล่า

บ่ตEb้องฮ้องไห้เจ้าบ่ต้องมีน้ำตา

แค่อ้ายเสียใจกะอีกบ่นาน

มันคงสิส่า.. เพCียงต้องใช้เวลา..


กะFขอให้เจ้าอยู่นำเขาแบบนี้

มีสุขยืนหมั่นอยู่นำกันจนแก่เฒ่า

เรื่องเDmก่าของเฮาอย่าสิเอามาใส่ใจ

อ้ายสิเป็นจังดั๋ยบ่ต้องสนใจดอกหล่า

ตั้งแEbต่มื้อนี่อ้ายสิบ่มีน้ำตา

สิบ่ร้องขอเจ้าให้ต่าวคืนกลับมา

สิบ่ทCวงสัญญาที่เคยเว้าที่เคยว่า

นำกันกับอ้ายหล่ะว่าจังดั๋ย..


Instru : / F / F / Dm / Dm /
            / Eb / Eb / C / C# /* คำนF#างเจ้าซางมาทำโอยลงได้

เจ้าซางมาลืมEbmไล คำที่เคยเว้าไว้

ทางน้องซางบ่Eจำ ใจน้องซางบ่C#จำ

โอยเด้นF#าง เจ้าถิ่มสัญญาที่เคยใว้

บ่ว่าสิดนปานEbmดั๋ย คำว่านางฮักอ้าย

คำนี้สิบ่จEาง ใจน้องสิบ่จC#าง


* คำนF#างเจ้าซางมาทำโอยลงได้

เจ้าซางมาลืมEbmไล คำที่เคยเว้าไว้

ทางน้องซางบ่Eจำ ใจน้องซางบ่C#จำ

โอยเด้นF#าง เจ้าถิ่มสัญญาที่เคยใว้

บ่ว่าสิดนปานEbmดั๋ย คำว่านางฮักอ้าย

คำนี้สิบ่จEาง ใจน้องสิบ่จC#าง


จำไว้เF#ด้อผู้สาวจำไว้เด้อ

จำไว้เEbmด้อผู้สาวจำไว้เด้อ

จำไว้เEด้อ.. โอ้โอยC#..


จำไว้เF#ด้อผู้บ่าวจำไว้เด้อ

จำไว้เEbmด้อผู้บ่าวจำไว้เด้อ

อย่าได้เผEลอ เชื่อคนC#บ่จริงใจ


Instru : / F# /

เนื้อเพลง ใจจาง - หนุ่ม มีซอ

เห็นแววตาที่เธอมองมา
กะฮู้ว่าฮักเฮาเปลี่ยนไปแล้วหล่ะ
มันคงสิถึงเวลา

แม้ในใจอยากดึงเธอไว้อยู่ตรงนี้
กะฮู้ดีว่าคงเป็นไปบ่ได้แล้วหล่ะ
เจ้าคงบ่หวนคืนมา

* คำนางเจ้าซางมาทำโอยลงได้
เจ้าซางมาลืมไล คำที่เคยเว้าไว้
ทางน้องซางบ่จำ ใจน้องซางบ่จำ

โอยเด้นาง เจ้าถิ่มสัญญาที่เคยใว้
บ่ว่าสิดนปานดั๋ย คำว่านางฮักอ้าย
คำนี้สิบ่จาง ใจน้องสิบ่จาง

ทุกเรื่องราวที่เราร่วมผ่านกันมา
สิเอาน้ำตาลบเลื่อน
บ่ให้เปื่อนใจเจ้าดอกหล่า
อ้ายขอสัญญา

ขอให้เธอไปดีเถิดที่รัก
ใจที่เคยฮักสิบ่ขวางทางเดิน
เจ้าดอกหนา
สิบ่ทวงสัญญา

คือจังชาตินี้ หล่ะเฮาบ่แมนคู่กัน
หล่ะสิบ่โทษสวรรค์หรือนรกดอกหวา
กะเพียงแค่โชคชะตามันบ่ยู้วาสนา
กะจังวาโตบักอ้ายเลยบ่ได้เคียงน้องหล่า
บ่ต้องฮ้องไห้เจ้าบ่ต้องมีน้ำตา
แค่อ้ายเสียใจกะอีกบ่นาน
มันคงสิส่า. เพียงต้องใช้เวลา

กะขอให้เจ้าอยู่นำเขาแบบนี้
มีสุขยืนหมั่นอยู่นำกันจนแก่เฒ่า
เรื่องเก่าของเฮาอย่าสิเอามาใส่ใจ
อ้ายสิเป็นจังดั๋ยบ่ต้องสนใจดอกหล่า
ตั้งแต่มื้อนี่อ้ายสิบ่มีน้ำตา
สิบ่ร้องขอเจ้าให้ต่าวคืนกลับมา
สิบ่ทวงสัญญาที่เคยเว้าที่เคยว่า
นำกันกับอ้ายหล่ะว่าจังดั๋ย

* คำนางเจ้าซางมาทำโอยลงได้
เจ้าซางมาลืมไล คำที่เคยเว้าไว้
ทางน้องซางบ่จำ ใจน้องซางบ่จำ

โอยเด้นาง เจ้าถิ่มสัญญาที่เคยใว้
บ่ว่าสิดนปานดั๋ย คำว่านางฮักอ้าย
คำนี้สิบ่จาง ใจน้องสิบ่จาง

* คำนางเจ้าซางมาทำโอยลงได้
เจ้าซางมาลืมไล คำที่เคยเว้าไว้
ทางน้องซางบ่จำ ใจน้องซางบ่จำ

โอยเด้นาง เจ้าถิ่มสัญญาที่เคยใว้
บ่ว่าสิดนปานดั๋ย คำว่านางฮักอ้าย
คำนี้สิบ่จาง ใจน้องสิบ่จาง

จำไว้เด้อผู้สาวจำไว้เด้อ
จำไว้เด้อผู้สาวจำไว้เด้อ
จำไว้เด้อ

จำไว้เด้อผู้บ่าวจำไว้เด้อ
จำไว้เด้อผู้บ่าวจำไว้เด้อ
อย่าได้เผลอ เชื่อคนบ่จริงใจ

comment facebook...