คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ใครคิดถึง - เบิร์ด ธงไชย คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
G
F#
Gmaj7
Em7
Em
Bm
Am
Cm
A7

Intro : / G D/F# / Em Bm /
          / C Bm / Am D /GคงจะD/F#จริง ที่วันเวEmลา

มันจะBmพา อะไรให้เปลี่Cยน

เป็นเรื่องธBmรรมดา ที่ใAmครก็เข้าใD

GจของD/F#คน ก็คงเหมือนEmกัน

เพียงไม่นBmาน ก็เปลี่ยนผันไC

Bmแต่อาจไม่ใชAm่สำหรับฉัD


* ที่ยังEmทำอะไรเดิมๆ อย่างนEmM7ั้น

แค่เพราะEm7ฉันไม่ชอบเปลี่ยนแปA7ลง

Amม่ใช่.. BmยังรักใคCmร..


** ตรงนี้ไม่DมีใครคิดถึงเGธอ

เป็นแค่เพียงบางคD/F#รั้งยังไม่ชินเท่าไEm

คงเพราะวันเหล่าBmนั้นสวยงามเกินไC

จนฉันเBmองก็ไม่เข้าใAmจ เพราะอะไDรต้องลืม

Gฉันแค่รู้สึกD/F#ดีที่ได้นึกถึงEmมัน

คงไม่ผิดถ้าเBmก็บไปฝันบางCคืน

Bmม่ต้องคิดมากมAmาย ไม่มีใDครเขาคิดถึงเธอ


GขอเถอะเD/F#ธอ อย่าโทษฉันเEmลย

ที่ไม่เBmคย จะลืมทุกอย่Cาง

คงสักBmวันที่มันจะจAmาง หายไD


* ที่ยังEmทำอะไรเดิมๆ อย่างนEmM7ั้น

แค่เพราะEm7ฉันไม่ชอบเปลี่ยนแปA7ลง

Amม่ใช่.. BmยังรักใคCmร..


** ตรงนี้ไม่DมีใครคิดถึงเGธอ

เป็นแค่เพียงบางคD/F#รั้งยังไม่ชินเท่าไEm

คงเพราะวันเหล่าBmนั้นสวยงามเกินไC

จนฉันเBmองก็ไม่เข้าใAmจ เพราะอะไDรต้องลืม

Gฉันแค่รู้สึกD/F#ดีที่ได้นึกถึงEmมัน

คงไม่ผิดถ้าเBmก็บไปฝันบางCคืน

Bmม่ต้องคิดมากมAmาย ไม่มีใDครเขาคิดถึงเธอ


Instru : / G D/F# / Em Bm /
           / C Bm / Am /** ตรงนี้ไม่DมีใครคิดถึงเGธอ

เป็นแค่เพียงบางคD/F#รั้งยังไม่ชินเท่าไEm

คงเพราะวันเหล่าBmนั้นสวยงามเกินไC

จนฉันเBmองก็ไม่เข้าใAmจ เพราะอะไDรต้องลืม

Gฉันแค่รู้สึกD/F#ดีที่ได้นึกถึงEmมัน

คงไม่ผิดถ้าเBmก็บไปฝันบางCคืน

Bmม่ต้องคิดมากมAmาย ไม่มีใDครเขาคิดถึงเธอ


Instru : / G / Em / Bm / C /
           / Bm / Am / D / Gmaj7 /คิดถึงเธอ..

เนื้อเพลง ใครคิดถึง - เบิร์ด ธงไชย

คงจะจริง ที่วันเวลา
มันจะพา อะไรให้เปลี่ยน
เป็นเรื่องธรรมดา ที่ใครก็เข้าใจ
ใจของคน ก็คงเหมือนกัน
เพียงไม่นาน ก็เปลี่ยนผันไป
แต่อาจไม่ใช่สำหรับฉัน

* ที่ยังทำอะไรเดิมๆ อย่างนั้น
แค่เพราะฉันไม่ชอบเปลี่ยนแปลง
ไม่ใช่..ยังรักใคร..

** ตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอ
เป็นแค่เพียงบางครั้งยังไม่ชินเท่าไร
คงเพราะวันเหล่านั้นสวยงามเกินไป
จนฉันเองก็ไม่เข้าใจ เพราะอะไรต้องลืม
ฉันแค่รู้สึกดีที่ได้นึกถึงมัน
คงไม่ผิดถ้าเก็บไปฝันบางคืน
ไม่ต้องคิดมากมาย ไม่มีใครเขาคิดถึงเธอ

ขอเถอะเธอ อย่าโทษฉันเลย
ที่ไม่เคย จะลืมทุกอย่าง
คงสักวันที่มันจะจาง หายไป

* ที่ยังทำอะไรเดิมๆ อย่างนั้น
แค่เพราะฉันไม่ชอบเปลี่ยนแปลง
ไม่ใช่..ยังรักใคร..

** ตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอ
เป็นแค่เพียงบางครั้งยังไม่ชินเท่าไร
คงเพราะวันเหล่านั้นสวยงามเกินไป
จนฉันเองก็ไม่เข้าใจ เพราะอะไรต้องลืม
ฉันแค่รู้สึกดีที่ได้นึกถึงมัน
คงไม่ผิดถ้าเก็บไปฝันบางคืน
ไม่ต้องคิดมากมาย ไม่มีใครเขาคิดถึงเธอ

** ตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอ
เป็นแค่เพียงบางครั้งยังไม่ชินเท่าไร
คงเพราะวันเหล่านั้นสวยงามเกินไป
จนฉันเองก็ไม่เข้าใจ เพราะอะไรต้องลืม
ฉันแค่รู้สึกดีที่ได้นึกถึงมัน
คงไม่ผิดถ้าเก็บไปฝันทุกคืน
ไม่ต้องคิดมากมาย ไม่มีใครเขาคิดถึงเธอ

คิดถึงเธอ..

comment facebook...