คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง โอ๊ย - JOEY PHUWASIT (โจอี้ ภูวศิษฐ์) คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


C
G
F
Fm
Dm
Am

Intro : / C / F / Am / G / (2Time)


นั่งมCองตาเธอ จับFมือที่กุมเอาไว้ด้วยกัน

และAmเธอกำลังจะพูดกับฉันว่า เธอต้องไF

Cนี่น่ะหรือ ความFรักที่คาดหวังไว้

ทุกสิ่งกำAmลังจะบีบคั้น ให้ฉันต้องปล่Fอยเธอไป


* ความDmช้ำฉันคงต้องรับมันเอง

สุดท้Fายก็ได้แค่ร้องเป็นเพลง

แทนควGามปวดใจ


** โCอ๊ยยยยย ทำไมมันเFจ็บแท้

คำว่าAmรักกำลังเหลือแค่นาทีสุดท้Gาย

อยากCขอ.. ให้เธอนั้นเปลี่Fยนใจ

แต่คงAmทำได้เพียงแค่มองดูเธอจากไFm

ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว


Instru : / C / F / Am / F G /


Cมดไม่เหลือ ความFรักที่เรามีให้แก่กัน

และAmมันคงจบลงแค่ตรงนั้น ถ้าเธอต้องไF

Cม่มีเธอ ชีFวิตคงหมดความหมาย

เมื่อเธอกำAmลังจะจากไป และคงไม่กFลับคืนมา


Instru : / C / F / Am / G /


อยากCขอ น้ำตาให้หFยุดไหล

ต่อเวAmลาให้ฉันได้มองจนเธอจากไFm

ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว


Instru : / C / F / Am / G /

เนื้อเพลง โอ๊ย - JOEY PHUWASIT (โจอี้ ภูวศิษฐ์)

คำร้อง : ภูวศิษฐ์ - รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริ
ทำนอง : ภูวศิษฐ์ - รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริ
เรียบเรียง : รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริ

นั่งมองตาเธอ จับมือที่กุมเอาไว้ด้วยกัน
และเธอกำลังจะพูดกับฉันว่าเธอต้องไป
นี่น่ะหรือความรักที่คาดหวังไว้
ทุกสิ่งกำลังจะบีบคั้น ให้ฉันต้องปล่อยเธอไป

ความช้ำฉันคงต้องรับมันเอง
สุดท้ายก็ได้แค่ร้องเป็นเพลงแทนความปวดใจ

โอ๊ยยยยย ทำไมมันเจ็บแท้
คำว่ารักกำลังเหลือแค่นาทีสุดท้าย
อยากขอให้เธอนั้นเปลี่ยนใจ
แต่คงทำได้เพียงแค่มองดูเธอจากไป ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว

หมดไม่เหลือความรักที่เรามีให้แก่กัน
และมันคงจบลงแค่ตรงนั้นถ้าเธอต้องไป
ไม่มีเธอ ชีวิตคงหมดความหมาย
เมื่อเธอกำลังจะจากไป และคงไม่กลับคืนมา

ความช้ำฉันคงต้องรับมันเอง
สุดท้ายก็ได้แค่ร้องเป็นเพลงแทนความปวดใจ

โอ๊ยยยยย ทำไมมันเจ็บแท้
คำว่ารักกำลังเหลือแค่นาทีสุดท้าย
อยากขอให้เธอนั้นเปลี่ยนใจ
แต่คงทำได้เพียงแค่มองดูเธอจากไป ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว

อยากขอ น้ำตาให้หยุดไหล
ต่อเวลาให้ฉันได้มองจนเธอจากไป
ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว

comment facebook...