คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง โรงอาหาร (Canteen) - ขมิ้น กิ่งศักดิ์ (Kamin) คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
Dm
Am


ไม่เคยรู้จักแต่คิดCถึง

ไม่เคยพูดจาไม่เคยสบAmตาด้วยซำ้ไป

ไม่รู้ทำไFม หัวใGจ มันคิดCถึง

ไม่ได้เจอกันในตอนเCช้า

ตอนเย็นถึงเฝ้าดูก็ไม่Amเห็นเลยสักที

ไม่รู้ไปFอยู่ ตรงไGหน เธอคนCนี้


* แต่ยังดีAmมีที่ตรงนั้น

ทำให้เFราได้พบเจอกัน ตCลอดเลย

รอจนAmถึงเวลาเที่ยงวัน

ฉันจะไFปที่โรงอาหาร เหGมือนเคย


** ที่ตรงCนี้ฉันจะได้เจอหน้าAmเธอ

Dmแน่นอนเสมอ เดี๋ยวเGธอต้องมา

Cล้วฉันก็ได้เจอหน้าAmเธอ

Dmมานั่งคอยชะเGง้อได้มองเธอก็Cสุขใจ    Am

Dmคงไม่มีที่ใGดจะดีต่อใจเหมือนตรงนี้


Instru : / C / C / Am / Am /
            / F / G / C / C /กลายเป็นเบื่อๆในวันเCสาร์

อาทิตย์ก็เหงาฉันอยากให้Amถึงวันจันทร์

เพราะจะได้เFจอหน้าเธอคนGนั้น ในโรงอาCหาร


* แต่ยังดีAmมีที่ตรงนั้น

ทำให้เFราได้พบเจอกัน ตCลอดเลย

รอจนAmถึงเวลาเที่ยงวัน

ฉันจะไFปที่โรงอาหาร เหGมือนเคย


** ที่ตรงCนี้ฉันจะได้เจอหน้าAmเธอ

Dmแน่นอนเสมอ เดี๋ยวเGธอต้องมา

Cล้วฉันก็ได้เจอหน้าAmเธอ

Dmมานั่งคอยชะเGง้อได้มองเธอก็Cสุขใจ    Am

Dmคงไม่มีที่ใGดจะดีต่อใจเหมือนตรงนี้


Instru : / C / C / Am / Am /
            / F / G / C / C /* แต่ยังดีAmมีที่ตรงนั้น

ทำให้เFราได้พบเจอกัน ตCลอดเลย

รอจนAmถึงเวลาเที่ยงวัน

ฉันจะไFปที่โรงอาหาร เหGมือนเคย


** ที่ตรงCนี้ฉันจะได้เจอหน้าAmเธอ

Dmแน่นอนเสมอ เดี๋ยวเGธอต้องมา

Cล้วฉันก็ได้เจอหน้าAmเธอ

Dmมานั่งคอยชะเGง้อได้มองเธอก็Cสุขใจ    Am

Dmคงไม่มีที่ใGดจะดีต่อใจเหมือนตรงนี้


Instru : / C / Am / Dm / G /


Cยากอยู่นานๆ  Am

อยู่Dmตอนานๆได้ไGหม


Instru : / C / Am /


Dmคงไม่มีที่ใGดจะดีต่อใจเหมือนตCรงนี้

เนื้อเพลง โรงอาหาร (Canteen) - ขมิ้น กิ่งศักดิ์ (Kamin)

ไม่เคยรู้จักแต่คิดถึง
ไม่เคยพูดจาไม่เคยสบตาด้วยซำ้ไป
ไม่รู้ทำไม หัวใจ มันคิดถึง

ไม่ได้เจอกันในตอนเช้า
ตอนเย็นถึงเฝ้าดูก็ไม่เห็นเลยสักที
ไม่รู้ไปอยู่ ตรงไหน เธอคนนี้

* แต่ยังดีมีที่ตรงนั้น
ทำให้เราได้พบเจอกัน ตลอดเลย
รอจนถึงเวลาเที่ยงวัน
ฉันจะไปที่โรงอาหาร เหมือนเคย

** ที่ตรงนี้ฉันจะได้เจอหน้าเธอ
แน่นอนเสมอ เดี๋ยวเธอต้องมา
แล้วฉันก็ได้เจอหน้าเธอ
มานั่งคอยชะเง้อได้มองเธอก็สุขใจ
คงไม่มีที่ใดจะดีต่อใจเหมือนตรงนี้

กลายเป็นเบื่อๆในวันเสาร์
อาทิตย์ก็เหงาฉันอยากให้ถึงวันจันทร์
เพราะจะได้เจอหน้าเธอคนนั้น ในโรงอาหาร

* แต่ยังดีมีที่ตรงนั้น
ทำให้เราได้พบเจอกัน ตลอดเลย
รอจนถึงเวลาเที่ยงวัน
ฉันจะไปที่โรงอาหาร เหมือนเคย

** ที่ตรงนี้ฉันจะได้เจอหน้าเธอ
แน่นอนเสมอ เดี๋ยวเธอต้องมา
แล้วฉันก็ได้เจอหน้าเธอ
มานั่งคอยชะเง้อได้มองเธอก็สุขใจ
คงไม่มีที่ใดจะดีต่อใจเหมือนตรงนี้

* แต่ยังดีมีที่ตรงนั้น
ทำให้เราได้พบเจอกัน ตลอดเลย
รอจนถึงเวลาเที่ยงวัน
ฉันจะไปที่โรงอาหาร เหมือนเคย

** ที่ตรงนี้ฉันจะได้เจอหน้าเธอ
แน่นอนเสมอ เดี๋ยวเธอต้องมา
แล้วฉันก็ได้เจอหน้าเธอ
มานั่งคอยชะเง้อได้มองเธอก็สุขใจ
คงไม่มีที่ใดจะดีต่อใจเหมือนตรงนี้

อยากอยู่นานๆ
อยู่ตอนานๆได้ไหม

คงไม่มีที่ใดจะดีต่อใจเหมือนตรงนี้

comment facebook...