คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

hanakoskin hanakoskin
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง แฮงใจวันอ้ายล้ม - ไผ่ พงศธร คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


F
C
Bb
Gm
Dm
Am
C/E

Intro : / Bb / Am / Gm C / F /


ชีวิตเพFพัง งานหักฮักC/Eฮ่าง

หลงทางDmเสียหลัก

Cคม่าบักFคัก

ห้องไอซียูC/Eบ่สู้รักDmษา


Bbเจ้าจักเเมนผู้ใCด๋

โสหอบใAmจยื่นมือเข้าDmมา

เบิ่งแงGmงทาหยูกทาCยา

ให้ชีFวิตอ้าย


ถ้าความฮู้Amสึก

ที่อ้ายฮู้สึกมันเป็นคDmวามจริง

อ้ายGmกะอยากเว้าในBbสิ่ง

ที่เจ้าบ่ฮู้บ่ไCด้


* อ้ายบ่แBbม่นคนธรรมดา

อยากบอกเจ้าAmว่าอ้ายจนเด้นาง

ชีGmวิตส่ำมอเตอร์ไซต์Cฮ้าง

จักสิไปฮFอดไส

ป้ายจอดBbพักเช็คอินบ่มี

มีแต่Amป้ายจอดพักสู้ใDmหม่

ย่านบ่Gmคู่ควรกับหัวใจ

ย่านบ่Cสมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้

แฮงใจวันอ้Fายล้ม..    C


ขอบคุณหFลายหลาย บ่มีหยังใC/Eห้

แทนใจDmน้องหล่า

Bbเอิ้นเจ้CานางFฟ้า ใจงามกว่าAmฟ้า

กะว่าDmบ่สม..   Bb       C


Bbชีวิตเฮือกสุดท้Cาย

ของผู้AmชายหัวใจโทDmรมๆ

มีเGmจ้ามาจับมาโCจม ขึ้นลุกFสู้ใหม่


ถ้าความฮู้Amสึก

ที่อ้ายฮู้สึกมันเป็นคDmวามจริง

อ้ายGmกะอยากเว้าในBbสิ่ง

ที่เจ้าบ่ฮู้บ่ไCด้


* อ้ายบ่แBbม่นคนธรรมดา

อยากบอกเจ้าAmว่าอ้ายจนเด้นาง

ชีGmวิตส่ำมอเตอร์ไซต์Cฮ้าง

จักสิไปฮFอดไส

ป้ายจอดBbพักเช็คอินบ่มี

มีแต่Amป้ายจอดพักสู้ใDmหม่

ย่านบ่Gmคู่ควรกับหัวใจ

ย่านบ่Cสมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้

แฮงใจวันอ้ายล้ม..


Instru : / Bb / Am / Gm C / F /


* อ้ายบ่แBbม่นคนธรรมดา

อยากบอกเจ้าAmว่าอ้ายจนเด้นาง

ชีGmวิตส่ำมอเตอร์ไซต์Cฮ้าง

จักสิไปฮFอดไส

ป้ายจอดBbพักเช็คอินบ่มี

มีแต่Amป้ายจอดพักสู้ใDmหม่

ย่านบ่Gmคู่ควรกับหัวใจ

ของเจ้าเCด้..นาง


* อ้ายบ่แBbม่นคนธรรมดา

อยากบอกเจ้าAmว่าอ้ายจนเด้นาง

ชีGmวิตส่ำมอเตอร์ไซต์Cฮ้าง

จักสิไปฮFอดไส

ป้ายจอดBbพักเช็คอินบ่มี

มีแต่Amป้ายจอดพักสู้ใDmหม่

ย่านบ่Gmคู่ควรกับหัวใจ

ย่านบ่Cสมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้

แฮงใจวันอ้Fายล้ม..


ย่านบ่Gmคู่ควรกับหัวใจ

ย่านบ่Cสมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้

แฮงใจวันอ้Fายล้ม..


Outro : / Bb / Am / Gm C / F /

เนื้อเพลง แฮงใจวันอ้ายล้ม - ไผ่ พงศธร

ชีวิตเพพัง งานหักฮักฮ่าง หลงทางเสียหลัก
โคม่าบักคัก ห้องไอซียูบ่สู้รักษา
เจ้าจักเเมนผู้ใด๋ โสหอบใจยื่นมือเข้ามา
เบิ่งแงงทาหยูกทายา ให้ชีวิตอ้าย

ถ้าความฮู้สึก ที่อ้ายฮู้สึกมันเป็นความจริง
อ้ายกะอยากเว้าในสิ่ง ที่เจ้าบ่ฮู้บ่ได้

อ้ายบ่แม่นคนธรรมดา อยากบอกเจ้าว่าอ้ายจนเด้นาง
ชีวิตส่ำมอเตอร์ไซต์ฮ้าง จักสิไปฮอดไส
ป้ายจอดพักเช็คอินบ่มี มีแต่ป้ายจอดพักสู้ใหม่
ย่านบ่คู่ควรกับหัวใจ ย่านบ่สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้
แฮงใจวันอ้ายล้ม

ขอบคุณหลายหลาย บ่มีหยังให้ แทนใจน้องหล่า
เอิ้นเจ้านางฟ้า ใจงามกว่าฟ้า กะว่าบ่สม
ชีวิตเฮือกสุดท้าย ของผู้ชายหัวใจโทรมโทรม
มีเจ้ามาจับมาโจม ขึ้นลุกสู้ใหม่

ถ้าความฮู้สึก ที่อ้ายฮู้สึกมันเป็นความจริง
อ้ายกะอยากเว้าในสิ่ง ที่เจ้าบ่ฮู้บ่ได้

อ้ายบ่แม่นคนธรรมดา อยากบอกเจ้าว่าอ้ายจนเด้นาง
ชีวิตส่ำมอเตอร์ไซต์ฮ้าง จักสิไปฮอดไส
ป้ายจอดพักเช็คอินบ่มี มีแต่ป้ายจอดพักสู้ใหม่
ย่านบ่คู่ควรกับหัวใจ ย่านบ่สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้
แฮงใจวันอ้ายล้ม

อ้ายบ่แม่นคนธรรมดา อยากบอกเจ้าว่าอ้ายจนเด้นาง
ชีวิตส่ำมอเตอร์ไซต์ฮ้าง จักสิไปฮอดไส
ป้ายจอดพักเช็คอินบ่มี มีแต่ป้ายจอดพักสู้ใหม่
ย่านบ่คู่ควรกับหัวใจ ของเจ้าเด้นาง

อ้ายบ่แม่นคนธรรมดา อยากบอกเจ้าว่าอ้ายจนเด้นาง
ชีวิตส่ำมอเตอร์ไซต์ฮ้าง จักสิไปฮอดไส
ป้ายจอดพักเช็คอินบ่มี มีแต่ป้ายจอดพักสู้ใหม่
ย่านบ่คู่ควรกับหัวใจ ย่านบ่สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้
แฮงใจวันอ้ายล้ม

ย่านบ่คู่ควรกับหัวใจ ย่านบ่สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้
แฮงใจวันอ้ายล้ม

comment facebook...