คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง แพ้คำว่ารัก - Calories Blah Blah คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 1 ] | คอร์ดง่ายๆ


A
D
Gmaj7
Cmaj7
Dmaj7
Em7
Bm7
F#m7
Am7
Dsus2
B7

Intro : / Em7 F#m7 / Gmaj7 / (3Time)
          / Em7 F#m7 / A /Em7คยโดนทำให้เจ็บไปทั้งAหัวใจ

เป็นเพราะฉันDsus2วางใจ เชื่อใจB7ทุกๆคน

Em7คนบางคนเข้ามาทำใหA้วกวน

ทำให้ฉันDsus2หลงกล เพียงเพราะB7คำพูดว่ารัก


* ที่Gmaj7เธอบอกจริงหรือเปF#m7ล่า

จริงหรือเปEm7ล่า ไม่ไAด้ล้อเล่นกันใDช่ไหม

Am7พราะฉDัน เป็นคGmaj7นที่เมื่อรักใF#m7คร

ก็เชื่อCmaj7ใจ และยอมให้แต่เAขา


** อย่ารังแDmaj7กคนที่ไม่มีใคร ด้วยF#m7คำว่ารักเลย

จะกี่คBm7รั้งก็ลงเอย แพ้F#m7คำพูดว่ารัก

Gmaj7ด้ไหมคนAดี ถ้าคิดจะF#m7บอกรักกBm7ัน

ช่วยบอกEm7กันด้วยหัวใจที่Aมี

แค่นี้ที่อยากขอเธอ..


Instru : / Em7 F#m7 / Gmaj7 /
            / Em7 F#m7 / A /Em7คำคำเดียวที่ทำให้ทั้งAชื่นใจ

และทำให้เDsus2สียใจ มากมายเB7ท่าๆกัน

แต่Em7คำคำเดียวที่ฉันต้องพ่ายแAพ้อยู่อย่างนั้น

คือคำว่าDsus2รักคำเดียวที่ต้องการ..  B7


* ที่Gmaj7เธอบอกจริงหรือเปF#m7ล่า

จริงหรือเปEm7ล่า ไม่ไAด้ล้อเล่นกันใDช่ไหม

Am7พราะฉDัน เป็นคGmaj7นที่เมื่อรักใF#m7คร

ก็เชื่อCmaj7ใจ และยอมให้แต่เAขา


** อย่ารังแDmaj7กคนที่ไม่มีใคร ด้วยF#m7คำว่ารักเลย

จะกี่คBm7รั้งก็ลงเอย แพ้F#m7คำพูดว่ารัก

Gmaj7ด้ไหมคนAดี ถ้าคิดจะF#m7บอกรักกBm7ัน

ช่วยบอกEm7กันด้วยหัวใจที่Aมี

แค่นี้ที่อยากขอเธอ.. เฮเย เฮ้เย ฮ้าโฮว


Instru : / Dmaj7 / F#m7 / Em7 A /(2Time)
            / Gmaj7 / F#m7 / Em7 A /
            / Dmaj7 /ที่เGmaj7ธอบอกจริงหรือเปF#m7ล่า

จริงหรือเปCmaj7ล่า เธอบอกกันได้ไAหม..


** อย่ารังแDmaj7กคนที่ไม่มีใคร ด้วยF#m7คำว่ารักเลย

จะกี่คBm7รั้งก็ลงเอย แพ้F#m7คำพูดว่ารัก

Gmaj7ด้ไหมคนAดี ถ้าคิดจะF#m7บอกรักกBm7ัน

ช่วยบอกEm7กันด้วยหัวใจที่Aมี


** อย่ารังแDmaj7กคนที่ไม่มีใคร ด้วยF#m7คำว่ารักเลย

จะกี่คBm7รั้งก็ลงเอย แพ้F#m7คำพูดว่ารัก

Gmaj7ด้ไหมคนAดี ถ้าคิดจะF#m7บอกรักกBm7ัน

ช่วยบอกEm7กันด้วยหัวใจที่Aมี

แค่นี้ที่อยากขอ เธอ

แค่นี้ ฮ้า โฮ้ โฮ


Outro : / Dmaj7 F#m7 / Em7 A / (2Time)
           / Dmaj9 / Dmaj9 /

เนื้อเพลง แพ้คำว่ารัก - Calories Blah Blah

เคยโดนทำให้เจ็บไปทั้งหัวใจ
เป็นเพราะฉันวางใจ เชื่อใจทุกทุกคน
คนบางคนเข้ามาทำให้วกวน
ทำให้ฉันหลงกล เพียงเพราะคำพูดว่ารัก

* ที่เธอบอกจริงหรือเปล่า
จริงหรือเปล่า ไม่ได้ล้อเล่นกันใช่ไหม
เพราะฉันเป็นคนที่เมื่อรักใคร
ก็เชื่อใจ และยอมให้แต่เขา

** อย่ารังแกคนที่ไม่มีใคร ด้วยคำว่ารักเลย
จะกี่ครั้งก็ลงเอย แพ้คำพูดว่ารัก
ได้ไหมคนดี ถ้าคิดจะบอกรักกัน
ช่วยบอกกันด้วยหัวใจที่มี
แค่นี้ที่อยากขอเธอ

คำคำเดียวที่ทำให้ทั้งชื่นใจ
และทำให้เสียใจ
มากมายเท่าเท่ากัน
แต่คำคำเดียวที่ฉันต้องพ่ายแพ้อยู่อย่างนั้น
คือคำว่ารักคำเดียวที่ต้องการ

* ที่เธอบอกจริงหรือเปล่า
จริงหรือเปล่า ไม่ได้ล้อเล่นกันใช่ไหม
เพราะฉันเป็นคนที่เมื่อรักใคร
ก็เชื่อใจ และยอมให้แต่เขา

** อย่ารังแกคนที่ไม่มีใคร ด้วยคำว่ารักเลย
จะกี่ครั้งก็ลงเอย แพ้คำพูดว่ารัก
ได้ไหมคนดี ถ้าคิดจะบอกรักกัน
ช่วยบอกกันด้วยหัวใจที่มี
แค่นี้ที่อยากขอเธอ เฮเย เฮ้เย ฮ้าโฮว

ที่เธอบอกจริงหรือเปล่า
จริงหรือเปล่า เธอบอกกันได้ไหม..

** อย่ารังแกคนที่ไม่มีใคร ด้วยคำว่ารักเลย
จะกี่ครั้งก็ลงเอย แพ้คำพูดว่ารัก
ได้ไหมคนดี ถ้าคิดจะบอกรักกัน
ช่วยบอกกันด้วยหัวใจที่มี

** อย่ารังแกคนที่ไม่มีใครด้วยคำว่ารักเลย
จะกี่ครั้งก็ลงเอยแพ้คำพูดว่ารัก
ได้ไหมเธอคนดี ถ้าคิดจะบอกรักกัน
ช่วยบอกกันด้วยหัวใจที่มี
แค่นี้ที่อยากขอ เธอ
แค่นี้ ฮ้า โฮ้ โฮ

comment facebook...