คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง แพ้ความอ่อนแอ - Silly Fools ซิลลี่ ฟูลส์ คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 3 ] | คอร์ดง่ายๆ


C
G
F
Em
Dm
Am

Intro : / C / C / Am / Am /
           / F / F / G / G /ไปอยู่ตรงCนั้นเธอเป็นอย่างไร และวันAmนี้เธอทำอะไร

อยากจะเFห็นว่าเธอมีความสุข

จะได้รู้ว่าฉันนั้นทำถูกที่ปล่อยGมือของเธอ..

ไปอยู่กับเCขามันดีใช่ไหม แหละนิAmสัยเขาเป็นยังไง

ต่างจากFฉันเหลือเกินทุกอย่าง

รู้ว่ามันไม่เคยสว่างทางที่เGธอแยกไป..


* ก็เAmพราะว่าฉันนั้นยังEmฝังอยู่ Fจมในวันเก่าๆของCหัวใจ

   สAmมองฉันเเม้เจียนจะใEmกล้ตาย

   ก็Fยังคงเตือนว่าอย่าห่วงGเธอ..


** แต่กลับเป็นใจCฉัน..เAmอง  ที่Emมันไม่ยอมจะปFล่อยมือ

     กลับเป็นใจCฉัน..เAmอง    ใEmจไม่ยอมจะปFล่อยเธอ

     ให้หลุดลอยCไป..


ตัดCพ้อตัวเองเสมอ กับเAmรื่องเดิมๆอย่างนั้น

ที่ผ่านมาเเFล้วฉันคือความสุข

ไม่ต้องห่วงฉันก็แค่ความสุขเก่าอันเGดิมของเธอ..


* ก็เAmพราะว่าฉันนั้นยังEmฝังอยู่ Fจมในวันเก่าๆของCหัวใจ

   สAmมองฉันเเม้เจียนจะใEmกล้ตาย

   ก็Fยังคงเตือนว่าอย่าห่วงGเธอ..


** แต่กลับเป็นใจCฉัน..เAmอง  ที่Emมันไม่ยอมจะปFล่อยมือ

     กลับเป็นใจCฉัน..เAmอง    ใEmจไม่ยอมจะปFล่อยเธอ

     กลับเป็นใจCฉัน..เAmอง  ที่Emมันไม่ยอมจะปFล่อยมือ

     กลับเป็นใจCฉัน..เAmอง

     พ่ายEmแพ้ให้ความอ่อนแอไม่Fอดทน


แหละนี่คือDmคน เหตุEmผลไม่มีในใจฉันหAmรอก

อิจGฉาเกินไปจนลืมที่บDmอก ว่าเธอกับEmฉันมันคนละทาง

ห่วงกับFหึงมันเส้นบางๆ บางๆเท่านั้น บางๆเท่าGนั้น..

Instru : / Dm / Em / Am / G /
             / F / Dm / Em / F / F / G / G /** แต่กลับเป็นใจCฉัน..เAmอง  ที่Emมันไม่ยอมจะปFล่อยมือ

     กลับเป็นใจCฉัน..เAmอง    ใEmจไม่ยอมจะปFล่อยเธอ


** แต่กลับเป็นใจCฉัน..เAmอง  ที่Emมันไม่ยอมจะปFล่อยมือ

     กลับเป็นใจCฉัน..เAmอง    ใEmจไม่ยอมจะปFล่อยเธอ

     ให้หลุดลอยไป..

     (Cฉัน..เAmอง   Emคนที่มันทำFร้ายเธอ) ให้หลุดลอยไป..

     (Cหัว..Amใจ    EmพอสักทีวันFนี้เธอ) ให้หลุดลอยCไป..

เนื้อเพลง แพ้ความอ่อนแอ - Silly Fools ซิลลี่ ฟูลส์

Lyrics : กฤษณะ ปานดอนลาน / กระเส่าคิงส์
Melody : จักริน จูประเสริฐ
Arranger : จักริน จูประเสริฐ

ไปอยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไร และวันนี้เธอทำอะไร
อยากจะเห็นว่าเธอมีความสุข
จะได้รู้ว่าฉันนั้นทำถูกที่ปล่อยมือของเธอ..
ไปอยู่กับเขามันดีใช่ไหม แหละนิสัยเขาเป็นยังไง
ต่างจากฉันเหลือเกินทุกอย่าง
รู้ว่ามันไม่เคยสว่างทางที่เธอแยกไป..

* ก็เพราะว่าฉันนั้นยังฝังอยู่ จมในวันเก่าๆของหัวใจ
สมองฉันเเม้เจียนจะใกล้ตาย
ก็ยังคงเตือนว่าอย่าห่วงเธอ..

** แต่กลับเป็นใจฉัน..เอง ที่มันไม่ยอมจะปล่อยมือ
กลับเป็นใจฉัน..เอง ใจไม่ยอมจะปล่อยเธอ
ให้หลุดลอยไป..

ตัดพ้อตัวเองเสมอ กับเรื่องเดิมๆอย่างนั้น
ที่ผ่านมาเเล้วฉันคือความสุข
ไม่ต้องห่วงฉันก็แค่ความสุขเก่าอันเดิมของเธอ..

* ก็เพราะว่าฉันนั้นยังฝังอยู่ จมในวันเก่าๆของหัวใจ
สมองฉันเเม้เจียนจะใกล้ตาย
ก็ยังคงเตือนว่าอย่าห่วงเธอ..

** แต่กลับเป็นใจฉัน..เอง ที่มันไม่ยอมจะปล่อยมือ
กลับเป็นใจฉัน..เอง ใจไม่ยอมจะปล่อยเธอ
กลับเป็นใจฉัน..เอง ที่มันไม่ยอมจะปล่อยมือ
กลับเป็นใจฉัน..เอง
พ่ายแพ้ให้ความอ่อนแอไม่อดทน

แหละนี่คือคน เหตุผลไม่มีในใจฉันหรอก
อิจฉาเกินไปจนลืมที่บอก ว่าเธอกับฉันมันคนละทาง
ห่วงกับหึงมันเส้นบางๆ บางๆเท่านั้น บางๆเท่านั้น..

** แต่กลับเป็นใจฉัน..เอง ที่มันไม่ยอมจะปล่อยมือ
กลับเป็นใจฉัน..เอง ใจไม่ยอมจะปล่อยเธอ

** แต่กลับเป็นใจฉัน..เอง ที่มันไม่ยอมจะปล่อยมือ
กลับเป็นใจฉัน..เอง ใจไม่ยอมจะปล่อยเธอ
ให้หลุดลอยไป..
(ฉัน..เอง คนที่มันทำร้ายเธอ) ให้หลุดลอยไป..
(หัว..ใจ พอสักทีวันนี้เธอ) ให้หลุดลอยไป..

comment facebook...