คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

hanakoskin hanakoskin
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง แนะนำโต - น้ำแข็ง ทิพวรรณ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
A
D
Em
F#m
Bm
Gm
A/C#

Intro : / G / A / Bm / Bm /
         / G / A / F#m / Bm /
         / G / A / D / A /Dเห็นเทื่อแรก กะAถืกชะตา Bmมักหลายว่ะจักสิF#mเฮ็ดจั่งใด่

ย่านเขาGฮู้จัก ธาตุF#mแท้แล้วรับบ่ใด่นิแหEmล่ว โAอ๊ะโอว..

แต่Dเจ้าตาฮัก A/C#คักอีหลี Bmเบิ่งดีๆ ตรงF#mสเปคหลาย

เจ้าสิGมักบ่น้อ F#mคนสักลาย กินเหล้าEmเก่ง ป่านAนี้


* ขออนุญGาต แนะนำGmโตเด้อ เพราะว่าF#mมักเธออีหลี

เอาจั่งซี้ขอจัก G2 นาที สิแนะAนำโต


** เป็นคนผมGสั้น ผิวบ่ขาว สักAลายเต็มแขน

อยากเป็นF#mแฟนกับเจ้า สิBmใด่บ่

เมาแล้วGฮากยากเจ้าเมี่ยน สิAใด่บ่ ดื้อเติบยุDใด่..   D7

เป็นคนGดื้อๆ Aมึนๆ เทิ้งผู้F#mฮ้ายย่านบ่ถืกBmใจ

ย่านเจ้ารับบ่Gใด่ ย่านไลฟ์สAไตล์เฮาบ่สDมกัน    A


Instru : / G / A / F#m / Bm /
           / G / A / D / D /
           / G / A / F#m / Bm /
           / G / A / D / D /* ขออนุญGาต แนะนำGmโตเด้อ เพราะว่าF#mมักเธออีหลี

เอาจั่งซี้ขอจัก G2 นาที สิแนะAนำโต


** เป็นคนผมGสั้น ผิวบ่ขาว สักAลายเต็มแขน

อยากเป็นF#mแฟนกับเจ้า สิBmใด่บ่

เมาแล้วGฮากยากเจ้าเมี่ยน สิAใด่บ่ ดื้อเติบยุDใด่..   D7

เป็นคนGดื้อๆ Aมึนๆ เทิ้งผู้F#mฮ้ายย่านบ่ถืกBmใจ

ย่านเจ้ารับบ่Gใด่ ย่านไลฟ์สAไตล์เฮาบ่สDมกัน    A


** เป็นคนผมGสั้น ผิวบ่ขาว สักAลายเต็มแขน

อยากเป็นF#mแฟนกับเจ้า สิBmใด่บ่

เมาแล้วGฮากยากเจ้าเมี่ยน สิAใด่บ่ ดื้อเติบยุDใด่..   D7

เป็นคนGดื้อๆ Aมึนๆ เทิ้งผู้F#mฮ้ายย่านบ่ถืกBmใจ

ย่านเจ้ารับบ่Gใด่ ย่านไลฟ์สAไตล์เฮาบ่สDมกัน    A


Outro : / G / A / F#m / Bm /
         / G / A / D / D 

เนื้อเพลง แนะนำโต - น้ำแข็ง ทิพวรรณ

เห็นเทื่อแรกกะถืกชะตา มักหลายว่ะจักสิเฮ็ดจั่งใด่
ย่านเขาฮู้จัก ธาตุแท้แล้วรับบ่ใด่นิแหล่ว

แต่เจ้าตาฮักคักอีหลี เบิ่งดีๆตรงสเปคหลาย
เจ้าสิมักบ่น้อคนสักลาย กินเหล้าเก่งป่านนี้

* ขออนุญาต แนะนำโตเด้อ เพราะว่ามักเธออีหลี
เอาจั่งซี้ขอจัก2นาที สิแนะนำโต

** เป็นคนผมสั้นผิวบ่ขาวสักลายเต็มแขน
อยากเป็นแฟนกับเจ้าสิใด่บ่
เมาแล้วฮากยากเจ้าเมี่ยนสิใด่บ่ดื้อเติบยุใด่
เป็นคนดื้อๆมึนๆ เทิ้งผู้ฮ้ายย่านบ่ถืกใจ
ย่านเจ้ารับบ่ใด่ ย่านไลฟ์สไตล์เฮาบ่สมกัน

* ขออนุญาต แนะนำโตเด้อ เพราะว่ามักเธออีหลี
เอาจั่งซี้ขอจัก2นาที สิแนะนำโต

** เป็นคนผมสั้นผิวบ่ขาวสักลายเต็มแขน
อยากเป็นแฟนกับเจ้าสิใด่บ่
เมาแล้วฮากยากเจ้าเมี่ยนสิใด่บ่ดื้อเติบยุใด่
เป็นคนดื้อๆมึนๆ เทิ้งผู้ฮ้ายย่านบ่ถืกใจ
ย่านเจ้ารับบ่ใด่ ย่านไลฟ์สไตล์เฮาบ่สมกัน

** เป็นคนผมสั้นผิวบ่ขาวสักลายเต็มแขน
อยากเป็นแฟนกับเจ้าสิใด่บ่
เมาแล้วฮากยากเจ้าเมี่ยนสิใด่บ่ดื้อเติบยุใด่
เป็นคนดื้อๆมึนๆ เทิ้งผู้ฮ้ายย่านบ่ถืกใจ
ย่านเจ้ารับบ่ใด่ ย่านไลฟ์สไตล์เฮาบ่สมกัน

comment facebook...