คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง แค่นั้น - ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


A
D
E
F#m
Bm
C#m
Asus2
Asus4

Intro : / A Asus4 Asus2 / (3 Times) / A /


บางคราวก็อยากจะAฝัน บางทีก็อยากจะF#mรู้

ใครมีความหมายในEใจ ของเธอ

 A ใจหนอช่างโหดร้าย มองฉันอย่างเมินเF#mฉย

 ใครหนอใครเล่าเEอย จะอดทน

  Bm ก็เป็นได้แค่คนคนหDนึ่ง ที่รักเธออย่างเปิดเEผย

 ไม่เคยได้รับกลับคืนA Asus4 Asus2

  Bm ก็เธอนั้นแค่คนคนหDนึ่ง จะรักไม่รักช่างเEธอ

 ให้ฉันงมงายต่อA Asus4 Asus2ไป

  Bm แค่ได้รักได้คิดได้Dชอบ สุขแบบทุกข์ๆ อย่างEนี้..ก็พอ..


*D นี่ตัวเราคงคEล้าย ดังหมาเห่าเC#mรือบิน จนสิ้นใจยังไม่F#mได้ยล

  D ไม่กวนใจให้หEมอง ไม่รักไม่ว่าอะC#mไร คิดได้ฝ่ายเดียวก็F#mพอ

   Bmใจหนอ..หEนอ..ฉันเป็นสุขเหลืA Asus4 Asus2 A  Asus4 Asus2อเกิน

Instru : / Bm / D / E / A / Bm / D / E /
             / A Asus4 Asus2 / (2 Times) / A /สำลักความสุขจนAล้น ต้องดั้นด้นผ่านทุกข์F#mนั้น

ข้างในใครรู้มันEช้ำ เพียงใด..

  Bm เมื่อลมพัดผ่านผิวบาDงๆ ฉันวอนว่าลมเEอ๋ย

 ช่วยพัดผ่านมาทาA Asus4 Asus2งนี้

  Bm สูดดอมดมกลิ่นหอมจาDงๆ ที่เหลือไว้ก่อนจะเEลือน หายไป..


*D นี่ตัวเราคงคEล้าย ดังหมาเห่าเC#mรือบิน จนสิ้นใจยังไม่F#mได้ยล

  D ไม่กวนใจให้หEมอง ไม่รักไม่ว่าอะC#mไร คิดได้ฝ่ายเดียวก็F#mพอ

   Bmใจหนอ..หEนอ..ฉันเป็นสุขเหลือเกิน..

Outro : / A Asus4 Asus2 / (3 Times) / A /
            / Bm / D / E / A / (6 Times) / Bm /

เนื้อเพลง แค่นั้น - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

บางคราวก็อยากจะฝัน บางทีก็อยากจะรู้
ใครมีความหมายในใจ ของเธอ
ใจหนอช่างโหดร้าย มองฉันอย่างเมินเฉย
ใครหนอใครเล่าเอยจะอดทน

ก็เป็นได้แค่คนคนหนึ่ง ที่รักเธออย่างเปิดเผย
ไม่เคยได้รับกลับคืน
ก็เธอนั้นแค่คนคนหนึ่ง จะรักไม่รักช่างเธอ
ให้ฉันงมงายต่อไป
แค่ได้รักได้คิดได้ชอบ สุขแบบทุกข์ทุกข์อย่างนี้..ก็พอ

* นี่ตัวเราคงคล้าย ดังหมาเห่าเรือบิน
จนสิ้นใจยังไม่ได้ยล
ไม่กวนใจให้หมอง ไม่รักไม่ว่าอะไร
คิดได้ฝ่ายเดียวก็พอ
ใจหนอ..หนอ..ฉันเป็นสุขเหลือเกิน

สำลักความสุขจนล้น ต้องดั้นด้นผ่านทุกข์นั้น
ข้างในใครรู้มันช้ำเพียงใด
เมื่อลมพัดผ่านผิวบางบาง ฉันวอนว่าลมเอ๋ย
ช่วยพัดผ่านมาทางนี้
สูดดอมดมกลิ่นหอมจางจาง
ที่เหลือไว้ก่อนจะเลือน หายไป

ซ้ำ ( * )

comment facebook...