คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง แก่จนป่านนี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไปวอนขอเพียงเธอแค่หางตา - ดวงดาว เดียวดาย คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 1 ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Am
Bm


เธอคือนางCฟ้า.. อยู่บนนBmภา..

เพียงก้าวลงAmมา มาให้ถูกDรักใช่ไGหม

เธอมาเพื่อสCอนให้ดวงตา..ได้เBmห็นว่าอะไร

รู้ความใAmน.. ปิดไว้Dไม่กล้าจะบอกGสักที..


** ว่าแก่จนป่านCนี้ มันคงไม่มีอะไร..

จะสู้หนุ่มขBmาว ก็คงจะมีแต่ใจ

จะสุขจะหวAmาน ก็คงต้องคานออกไป..

บอกใGจว่าสังขารไม่ดี

Cราเองจะเอาอย่างไร

ไอ้ความเBmก๋านั้นแต่ตัวแต่ใจ

จะเด็ดดอกAmฟ้าก็คงไม่พาลกะได

ดันGสูงและขาก็ไม่ดี


Cมีใจต้องทำอย่างไร

คนอย่างเBmขาก็คงไม่ทันอะไร

แก่จนป่านAmนี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไป

วอนDขอเพียงเธอแค่หางตา


* เธอคือนางCฟ้า.. อยู่บนนBmภา..

เพียงก้าวลงAmมา มาให้ถูกDรักใช่ไGหม

เธอมาเพื่อสCอนให้ดวงตา..ได้เBmห็นว่าอะไร

รู้ความใAmน.. ปิดไว้Dไม่กล้าจะบอกGสักที..


Instru : / C / Bm / Am D / G /
            / C / Bm / Am / D /* เธอคือนางCฟ้า.. อยู่บนนBmภา..

เพียงก้าวลงAmมา มาให้ถูกDรักใช่ไGหม

เธอมาเพื่อสCอนให้ดวงตา..ได้เBmห็นว่าอะไร

รู้ความใAmน.. ปิดไว้Dไม่กล้าจะบอกGสักที..


** ว่าแก่จนป่านCนี้ มันคงไม่มีอะไร..

จะสู้หนุ่มขBmาว ก็คงจะมีแต่ใจ

จะสุขจะหวAmาน ก็คงต้องคานออกไป..

บอกใGจว่าสังขารไม่ดี

Cราเองจะเอาอย่างไร

ไอ้ความเBmก๋านั้นแต่ตัวแต่ใจ

จะเด็ดดอกAmฟ้าก็คงไม่พาลกะได

ดันGสูงและขาก็ไม่ดี


Cมีใจต้องทำอย่างไร

คนอย่างเBmขาก็คงไม่ทันอะไร

แก่จนป่านAmนี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไป

วอนDขอเพียงเธอแค่หางตา


มองเถอะนางCฟ้า.. เพียงแค่หันBmมา..

ทำให้รAmู้ว่าเธอมีใจป่Dานเท่าGนั้น

จะไม่Cขออะไรเลย ไม่Bmขอความสำคัญ

แค่ขอAmวันเวลาได้ยิ้ม

ได้เDชย ได้ชมอย่างนี้ ก็Gพอ..


* เธอคือนางCฟ้า.. อยู่บนนBmภา..

เพียงก้าวลงAmมา มาให้ถูกDรักใช่ไGหม

เธอมาเพื่อสCอนให้ดวงตา..ได้เBmห็นว่าอะไร

รู้ความใAmน.. ปิดไว้Dไม่กล้าจะบอกGสักที..


* เธอคือนางCฟ้า.. อยู่บนนBmภา..

เพียงก้าวลงAmมา มาให้ถูกDรักใช่ไGหม

เธอมาเพื่อสCอนให้ดวงตา..ได้เBmห็นว่าอะไร

รู้ความใAmน.. ปิดไว้Dไม่กล้าจะบอกGสักที..


** ว่าแก่จนป่านCนี้ มันคงไม่มีอะไร..

จะสู้หนุ่มขBmาว ก็คงจะมีแต่ใจ

จะสุขจะหวAmาน ก็คงต้องคานออกไป..

บอกใGจว่าสังขารไม่ดี

Cราเองจะเอาอย่างไร

ไอ้ความเBmก๋านั้นแต่ตัวแต่ใจ

จะเด็ดดอกAmฟ้าก็คงไม่พาลกะได

ดันGสูงและขาก็ไม่ดี


Cมีใจต้องทำอย่างไร

คนอย่างเBmขาก็คงไม่ทันอะไร

แก่จนป่านAmนี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไป

วอนDขอเพียงเธอแค่หางตา..มอง..

เนื้อเพลง แก่จนป่านนี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไปวอนขอเพียงเธอแค่หางตา - ดวงดาว เดียวดาย

เธอคือนางฟ้า.. อยู่บนนภา..
เพียงก้าวลงมา มาให้ถูกรักใช่ไหม
เธอมาเพื่อสอนให้ดวงตา..ได้เห็นว่าอะไร
รู้ความใน.. ปิดไว้ไม่กล้าจะบอกสักที..

** ว่าแก่จนป่านนี้ มันคงไม่มีอะไร..
จะสู้หนุ่มขาว ก็คงจะมีแต่ใจ
จะสุข จะหวาน ก็คงต้องคานออกไป..
บอกใจว่าสังขารไม่ดี
เราเองจะเอาอย่างไร
ไอ้ความเก๋านั้นแต่ตัวแต่ใจ
จะเด็ดดอกฟ้าก็คงไม่พาลกะได
ดันสูงและขาก็ไม่ดี

มีใจต้องทำอย่างไร
คนอย่างเขาก็คงไม่ทันอะไร
แก่จนป่านนี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไป
วอนขอเพียงเธอแค่หางตา

* เธอคือนางฟ้า.. อยู่บนนภา..
เพียงก้าวลงมา มาให้ถูกรักใช่ไหม
เธอมาเพื่อสอนให้ดวงตา..ได้เห็นว่าอะไร
รู้ความใน.. ปิดไว้ไม่กล้าจะบอกสักที..

* เธอคือนางฟ้า.. อยู่บนนภา..
เพียงก้าวลงมา มาให้ถูกรักใช่ไหม
เธอมาเพื่อสอนให้ดวงตา..ได้เห็นว่าอะไร
รู้ความใน.. ปิดไว้ไม่กล้าจะบอกสักที..

** ว่าแก่จนป่านนี้ มันคงไม่มีอะไร..
จะสู้หนุ่มขาว ก็คงจะมีแต่ใจ
จะสุข จะหวาน ก็คงต้องคานออกไป..
บอกใจว่าสังขารไม่ดี
เราเองจะเอาอย่างไร
ไอ้ความเก๋านั้นแต่ตัวแต่ใจ
จะเด็ดดอกฟ้าก็คงไม่พาลกะได
ดันสูงและขาก็ไม่ดี

มีใจต้องทำอย่างไร
คนอย่างเขาก็คงไม่ทันอะไร
แก่จนป่านนี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไป
วอนขอเพียงเธอแค่หางตา

มองเถอะนางฟ้า.. เพียงแค่หันมา..
ทำให้รู้ว่าเธอมีใจป่านเท่านั้น
จะไม่ขออะไรเลย ไม่ขอความสำคัญ
แค่ขอวันเวลาได้ยิ้ม
ได้เชย ได้ชมอย่างนี้ ก็พอ..

* เธอคือนางฟ้า.. อยู่บนนภา..
เพียงก้าวลงมา มาให้ถูกรักใช่ไหม
เธอมาเพื่อสอนให้ดวงตา..ได้เห็นว่าอะไร
รู้ความใน.. ปิดไว้ไม่กล้าจะบอกสักที..

* เธอคือนางฟ้า.. อยู่บนนภา..
เพียงก้าวลงมา มาให้ถูกรักใช่ไหม
เธอมาเพื่อสอนให้ดวงตา..ได้เห็นว่าอะไร
รู้ความใน.. ปิดไว้ไม่กล้าจะบอกสักที..

** ว่าแก่จนป่านนี้ มันคงไม่มีอะไร..
จะสู้หนุ่มขาว ก็คงจะมีแต่ใจ
จะสุข จะหวาน ก็คงต้องคานออกไป..
บอกใจว่าสังขารไม่ดี
เราเองจะเอาอย่างไร
ไอ้ความเก๋านั้นแต่ตัวแต่ใจ
จะเด็ดดอกฟ้าก็คงไม่พาลกะได
ดันสูงและขาก็ไม่ดี

มีใจต้องทำอย่างไร
คนอย่างเขาก็คงไม่ทันอะไร
แก่จนป่านนี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไป
วอนขอเพียงเธอแค่หางตา..มอง..

comment facebook...