คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง แกล้ง - Silly Fools คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
G
Em
Am
Bm

Intro : / G / C / Em / D /
          / G / C / Em / D / G แกล้งทิ้งตัวลงCนอนได้ไหม แกล้งจับEmมือฉันไว้เหมือDนเคย

 G แกล้งบอกว่าเธอCรักมากมาย แม้ไม่Emให้ความหมายกับฉัDนเลย


*C จดจำวันคืนที่Bmรักช่างAmสดใส C โปรดลืมจงลืมเขาBmไปเสียก่Emอน

  C อย่ารีบบอกลาอย่าBmจากฉันไAmปก่อน

   จะให้Cฉันทำตัวเช่นไร หากว่าใDจยังทำไม่ไหว..


** แGม้น้ำตาจะCรินและไหล แEmผลหัวใจจะDลึกซักเพียงเท่าใด

    และแGม้ ฉันไม่อาจหCยุดเธอเอาไว้

    Em แต่ก่อนจะจากไปD ช่วยแกล้งบอกรักฉันหน่อย..

Instru : / G / C / Em / D /


 G แกล้งพูดเพียงแต่Cคำหวานๆ

  อย่างที่Emฉันต้องการ อย่างที่Dฉันนั้นเคยมี

 G แกล้งจ้องมองที่Cตาคู่นี้

  ช่วยแกล้งบEmอกฉันที่ จะไม่แDกล้งอีกต่อไป..


*C จดจำวันคืนที่Bmรักช่างAmสดใส C โปรดลืมจงลืมเขาBmไปเสียก่Emอน

  C อย่ารีบบอกลาอย่าBmจากฉันไAmปก่อน

   จะให้Cฉันทำตัวเช่นไร หากว่าใDจยังทำไม่ไหว..


** แGม้น้ำตาจะCรินและไหล แEmผลหัวใจจะDลึกซักเพียงเท่าใด

    และแGม้ ฉันไม่อาจหCยุดเธอเอาไว้

    Em แต่ก่อนจะจากไปD ช่วยแกล้งบอกรักฉันได้ไหมC  D..


มันทนไม่ไGหวที่จะปDล่อยเธอไEmป ให้ไปกับAmคนนั้น

โปรดอยู่ใกCล้ๆฉัน อย่างDน้อยแกล้งรักกันหน่อย

ได้โปรดจงอย่าไป..

Instru : / G / C / Em / D /
              / G / C / Em / D /*C จดจำวันคืนที่Bmรักช่างAmสดใส C โปรดลืมจงลืมเขาBmไปเสียก่Emอน

  C อย่ารีบบอกลาอย่าBmจากฉันไAmปก่อน

   จะให้Cฉันทำตัวเช่นไร หากว่าใDจยังทำไม่ไหว..


** แGม้น้ำตาจะCรินและไหล แEmผลหัวใจจะDลึกซักเพียงเท่าใด

    และแGม้ ฉันไม่อาจหCยุดเธอเอาไว้

    Em แต่ก่อนจะจากไปD ช่วยแกล้งบอกรักฉัน


** และแGม้น้ำตาจะCรินและไหล แEmผลหัวใจจะDลึกซักเพียงเท่าใด

    และแGม้ ฉันไม่อาจหCยุดเธอเอาไว้

    Em แต่ก่อนจะจากไปD ช่วยแกล้งบอกรักฉันได้ไGหม..

เนื้อเพลง แกล้ง - Silly Fools

คำร้อง : ณัฐพล พุทธภาวนา
ทำนอง : ณัฐพล+เทวฤทธิ์
เรียบเรียง : เทวฤทธิ์+SILLY FOOLS

แกล้งทิ้งตัวลงนอนได้ไหม
แกล้งจับมือฉันไว้เหมือนเคย
แกล้งบอกว่าเธอรักมากมาย
แม้ไม่ให้ความหมายกับฉันเลย

* จดจำวันคืนที่รักช่างสดใส
โปรดลืมจงลืมเขาไปเสียก่อน
อย่ารีบบอกลาอย่าจากฉันไปก่อน
จะให้ฉันทำตัวเช่นไร หากว่าใจยังทำไม่ไหว..

** แม้น้ำตาจะรินและไหล
แผลหัวใจจะลึกซักเพียงเท่าใด
และแม้ ฉันไม่อาจหยุดเธอเอาไว้
แต่ก่อนจะจากไป ช่วยแกล้งบอกรักฉันหน่อย..

แกล้งพูดเพียงแต่คำหวานๆ
อย่างที่ฉันต้องการ อย่างที่ฉันนั้นเคยมี
แกล้งจ้องมองที่ตาคู่นี้
ช่วยแกล้งบอกฉันที่ จะไม่แกล้งอีกต่อไป..

* จดจำวันคืนที่รักช่างสดใส
โปรดลืมจงลืมเขาไปเสียก่อน
อย่ารีบบอกลาอย่าจากฉันไปก่อน
จะให้ฉันทำตัวเช่นไร หากว่าใจยังทำไม่ไหว..

** แม้น้ำตาจะรินและไหล
แผลหัวใจจะลึกซักเพียงเท่าใด
และแม้ ฉันไม่อาจหยุดเธอเอาไว้
แต่ก่อนจะจากไป ช่วยแกล้งบอกรักฉันได้ไหม..

มันทนไม่ไหวที่จะปล่อยเธอไป ให้ไปกับคนนั้น
โปรดอยู่ใกล้ๆฉัน อย่างน้อยแกล้งรักกันหน่อย
ได้โปรดจงอย่าไป..
* จดจำวันคืนที่รักช่างสดใส
โปรดลืมจงลืมเขาไปเสียก่อน
อย่ารีบบอกลาอย่าจากฉันไปก่อน
จะให้ฉันทำตัวเช่นไร หากว่าใจยังทำไม่ไหว..

** แม้น้ำตาจะรินและไหล
แผลหัวใจจะลึกซักเพียงเท่าใด
และแม้ ฉันไม่อาจหยุดเธอเอาไว้
แต่ก่อนจะจากไป ช่วยแกล้งบอกรักฉัน

** และแม้น้ำตาจะรินและไหล
แผลหัวใจจะลึกซักเพียงเท่าใด
และแม้ ฉันไม่อาจหยุดเธอเอาไว้
แต่ก่อนจะจากไป ช่วยแกล้งบอกรักฉันได้ไหม

comment facebook...