คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง เฮอร์ไมโอน้อง (Hermionong) - อูน TheChanisara คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


Bb
C
F
Cm
Dm
Am
Gm
A7

Intro : / Bb / Am / Gm / F /


Bbรู้ไหมพี่คะ ว่าพี่น่าAmรักเท่าไร

Gmพี่เคยเบื่อไหมที่ต้องน่าFรักอย่างนั้น

Bbอย่างกับเจ้าชายที่เคยเห็นในAmนิทาน

ทำหนูGmให้มีอากCารหยุดรักไม่Fได้


* อยากเป็นBbเจ้าหญิงจัสมิน จะพาพี่Amฟินขี่พรมกับDmหนู

อยากเGmป็นเจ้าหญิงนิทCรา รอพี่ขี่Fม้ามาจุมพิตหนู

อยากBbมีเวทมนตร์คาCถา จะเสกพี่Amมาให้เป็น my bDmoo

AcGmcio Confundo นะโม นะโCม love you love you


** อยากเป็นเฮอร์ไมโอFนี่ จะเสกให้พี่มารักแต่A7หนู

จะทำให้พี่ได้Dmรู้ว่ารักกับหนูจะฟินไม่ไหว

หนูFไม่มีมนตร์วิเBbศษ หนูมีก็แค่หัวใAm

ถ้าท่Dmองคาถาว่าGmรักพี่ รักพี่ รักพี่หมดCใจ

พอเสกให้รักได้ป้ะ


Instru : / F / A7 / Dm / Cm F /
           / Bb / Am Dm / Gm / C /A drBbeam is a wish your heart makes

หนูจะทำAmให้พี่ลืม all miss

takes เป็นรอนให้หนูGmได้มะ หมากรุกพ่Cอมดเล่นมะ

สลับกันFรุกสลับกันรับ สลับกันจับได้มะ

หนูใจBbดีน่ารักเหมือนสโนว์ไวท์

งามAmเลิศในปฐพีเลยนะพี่ว่าไหม

กลายเป็น apGmple อาบยาพิษ ทันทีที่ลูCบไล้

ขึ้นอยู่กับFพี่ละนะ ว่าจะลองลูบไหม


* อยากเป็นBbเจ้าหญิงจัสมิน จะพาพี่Amฟินขี่พรมกับDmหนู

อยากเGmป็นเจ้าหญิงนิทCรา รอพี่ขี่Fม้ามาจุมพิตหนู

อยากBbมีเวทมนตร์คาCถา จะเสกพี่Amมาให้เป็น my bDmoo

AcGmcio Confundo นะโม นะโCม love you love you


** อยากเป็นเฮอร์ไมโอFนี่ จะเสกให้พี่มารักแต่A7หนู

จะทำให้พี่ได้Dmรู้ว่ารักกับหนูจะฟินไม่ไหว

หนูFไม่มีมนตร์วิเBbศษ หนูมีก็แค่หัวใAm

ถ้าท่Dmองคาถาว่าGmรักพี่ รักพี่ รักพี่หมดCใจ

พอเสกให้รักได้ป้ะ


Instru : / F / A7 / Dm / Cm F /
           / Bb / Am Dm / Gm / C /** อยากเป็นเฮอร์ไมโอFนี่ จะเสกให้พี่มารักแต่A7หนู

จะทำให้พี่ได้Dmรู้ว่ารักกับหนูจะฟินไม่ไหว

หนูFไม่มีมนตร์วิเBbศษ หนูมีก็แค่หัวใAm

ถ้าท่Dmองคาถาว่าGmรักพี่ รักพี่ รักพี่หมดCใจ

พอเสกให้รักได้ป้ะ


Instru : / F / A7 / Dm / Cm F /
           / Bb / Am /ถ้าท่Dmองคาถาว่าGmรักพี่ รักพี่ รักพี่หมดใC

พอเสกให้รักได้Fป้ะ..

เนื้อเพลง เฮอร์ไมโอน้อง (Hermionong) - อูน TheChanisara

รู้ไหมพี่คะ ว่าพี่น่ารักเท่าไร
พี่เคยเบื่อไหมที่ต้องน่ารักอย่างนั้น
อย่างกับเจ้าชายที่เคยเห็นในนิทาน
ทำหนูให้มีอาการหยุดรักไม่ได้

* อยากเป็นเจ้าหญิงจัสมิน จะพาพี่ฟินขี่พรมกับหนู
อยากเป็นเจ้าหญิงนิทรา รอพี่ขี่ม้ามาจุมพิตหนู
อยากมีเวทมนตร์คาถา จะเสกพี่มาให้เป็น my boo
Accio Confundo นะโม นะโม love you, love you

** อยากเป็นเฮอร์ไมโอนี่ จะเสกให้พี่มารักแต่หนู
จะทำให้พี่ได้รู้ ว่ารักกับหนูจะฟินไม่ไหว
หนูไม่มีมนตร์วิเศษ หนูมีก็แค่หัวใจ
ถ้าท่องคาถาว่า รักพี่ รักพี่ รักพี่หมดใจ
พอเสกให้รักได้ป้ะ

ฮู้ฮู

(Accio Confundo นะโม นะโม love you love you)

ฮู้ฮู

A dream is a wish your heart makes
หนูจะทำให้พี่ลืม all mistakes
เป็นรอนให้หนูได้มะ หมากรุกพ่อมดเล่นมะ
สลับกันรุกสลับกันรับ สลับกันจับได้มะ
หนูใจดีน่ารักเหมือนสโนว์ไวท์
งามเลิศในปฐพีเลยนะพี่ว่าไหม
กลายเป็น apple อาบยาพิษ ทันทีที่ลูบไล้
ขึ้นอยู่กับพี่ละนะ ว่าจะลองลูบไหม

* อยากเป็นเจ้าหญิงจัสมิน จะพาพี่ฟินขี่พรมกับหนู
อยากเป็นเจ้าหญิงนิทรา รอพี่ขี่ม้ามาจุมพิตหนู
อยากมีเวทมนตร์คาถา จะเสกพี่มาให้เป็น my boo
Accio Confundo นะโม นะโม love you love you

** อยากเป็นเฮอร์ไมโอนี่ จะเสกให้พี่มารักแต่หนู
จะทำให้พี่ได้รู้ ว่ารักกับหนูจะฟินไม่ไหว
หนูไม่มีมนตร์วิเศษ หนูมีก็แค่หัวใจ
ถ้าท่องคาถาว่า รักพี่ รักพี่ รักพี่หมดใจ
พอเสกให้รักได้ป้ะ

** อยากเป็นเฮอร์ไมโอนี่ จะเสกให้พี่มารักแต่หนู
จะทำให้พี่ได้รู้ ว่ารักกับหนูจะฟินไม่ไหว
หนูไม่มีมนตร์วิเศษ หนูมีก็แค่หัวใจ
ถ้าท่องคาถาว่า รักพี่ รักพี่ รักพี่หมดใจ
พอเสกให้รักได้ป้ะ

ฮู้ฮู

(Accio Confundo นะโม นะโม love you love you)

ฮู้ฮู

ถ้าท่องคาถาว่า รักพี่ รักพี่ รักพี่หมดใจ
พอเสกให้รักได้ป้ะ

comment facebook...