คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง เสาหลักของบ้าน แรงงานของนาย - เบียร์ พร้อมพงษ์ คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 1 ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Em
Bm
Am
D/F#

Intro : / Em D / C / Bm /
          / Am D / G /เจ้านายEmครับ อย่าสิDด่าผมหลายเด้อEmครับ

อีหลีแล้วผมกะยอมAmรับ ว่าผมDมันอาภัพความBmรู้

EmปริญญDากะบ่มีนำเGพิ่น อาศัยกูเEmกิ้ลกับยูทูปเป็นAmครู

ออกจากDบ้านมาลุยมาBmสู้ กะมาแDบบบักแหมบโสตาย


Instru : / Em D / C D /


* อาจเฮ็ดหยังAmไปบ่ถืกใจหลายอEmย่าง

ประสาลูกCจ้างกระจอก กระจDอก ครับนGาย

ความบ่Emเก่งกระทบงาน ผมก็เข้าใD

คำว่าไล่อCอกกะอย่าสิเว้าดู๋หลDาย

อีหลีครับBmนาย ได้ฟังแล้วผมมันAmกดดัน   D


** ถึงเป็นแค่แรงงานของนGาย

แต่ผมD/F#คือหัวใจของEmบ้าน

ค่าแDรงหลักร้อยGต่อวัน

แต่มันD/F#คือความฝันของครอบAmครัว

ผมยอมDทนเจ็บช้ำกับคำEmด่า

เพื่อกลับบ้านDนาไปเจอะกับรอยยิ้มCหัว

เพราะรอยBmยิ้มของคนในครอบAmครัว

คือค่าDตัวที่แพงที่สุด


Instru : / Em D / C D /


เจ็บแฮงEmคัก ใจคนถูกหยDามมันเคียดแฮงEmคัก

แต่คิดพ้อหน้าคนที่เฮาAmฮัก ผมกะDต้องระวังคำBmพูด

EmอาจบางDครั้งที่อยากได้ความเข้าใGจ ยามEmใด๋ที่มันสุดAmสุด

อย่าถือDสา ถ้าบางคำBmพูด

ฟังบ่หม่วนDหู เจ้านายEmปานใด๋    D


Instru : / G D/F# / Em D /
            / G D/F# / Am D /
            / Em D / C Bm / Am D / Em /* อาจเฮ็ดหยังAmไปบ่ถืกใจหลายอEmย่าง

ประสาลูกCจ้างกระจอก กระจDอก ครับนGาย

ความบ่Emเก่งกระทบงาน ผมก็เข้าใD

คำว่าไล่อCอกกะอย่าสิเว้าดู๋หลDาย

อีหลีครับBmนาย ได้ฟังแล้วผมมันAmกดดัน   D


** ถึงเป็นแค่แรงงานของนGาย

แต่ผมD/F#คือหัวใจของEmบ้าน

ค่าแDรงหลักร้อยGต่อวัน

แต่มันD/F#คือความฝันของครอบAmครัว

ผมยอมDทนเจ็บช้ำกับคำEmด่า

เพื่อกลับบ้านDนาไปเจอะกับรอยยิ้มCหัว

เพราะรอยBmยิ้มของคนในครอบAmครัว

คือค่าDตัวที่แพงที่สุด


เพื่อรอยยิ้มของทุกคนในครอบAmครัว ผมยอมทุ่มสุดDตัว

เพราะเป็นเสาหลักของBmบ้าน.. เข้าใจผมนะครับนาย

เนื้อเพลง เสาหลักของบ้าน แรงงานของนาย - เบียร์ พร้อมพงษ์

เจ้านายครับ อย่าสิด่าผมหลายเด้อครับ
อีหลีแล้วผมกะยอมรับ ว่าผมมันอาภัพความรู้
ปริญญากะบ่มีนำเพิ่น อาศัยกูเกิ้ลกับยูทูปเป็นครู
ออกจากบ้านมาลุยมาสู้ กะมาแบบบักแหมบโสตาย

* อาจเฮ็ดหยังไปบ่ถืกใจหลายอย่าง
ประสาลูกจ้างกระจอก กระจอกครับนาย
ความบ่เก่งกระทบงาน ผมก็เข้าใจ
คำว่าไล่ออกกะอย่าสิเว้าดู๋หลาย
อีหลีครับนาย ได้ฟังแล้วผมมันกดดัน

** ถึงเป็นแค่แรงงานของนาย
แต่ผมคือหัวใจของบ้าน
ค่าแรงหลักร้อยต่อวัน
แต่มันคือความฝันของครอบครัว
ผมยอมทนเจ็บช้ำกับคำด่า
เพื่อกลับบ้านนาไปเจอะกับรอยยิ้มหัว
เพราะรอยยิ้มของคนในครอบครัว
คือค่าตัวที่แพงที่สุด

เจ็บแฮงคัก ใจคนถูกหยามมันเคียดแฮงคัก
แต่คิดพ้อหน้าคนที่เฮาฮัก ผมกะต้องระวังคำพูด
อาจบางครั้งที่อยากได้ความเข้าใจ ยามใด๋ที่มันสุดสุด
อย่าถือสาถ้าบางคำพูด ฟังบ่หม่วนหูเจ้านายปานใด๋

* อาจสิเฮ็ดหยังไปบ่ถืกใจหลายอย่าง
ประสาลูกจ้างกระจอก กระจอกครับนาย
ความบ่เก่งกระทบงาน ผมก็เข้าใจ
คำว่าไล่ออกกะอย่าสิเว้าดู๋หลาย
อีหลีครับนาย ใจผมมันกดดัน

** ถึงเป็นแค่แรงงานของนาย
แต่ผมคือหัวใจของบ้าน
ค่าแรงหลักร้อยต่อวัน
แต่มันคือความฝันของครอบครัว
ผมยอมทนเจ็บช้ำกับคำด่า
เพื่อกลับบ้านนาไปเจอะกับรอยยิ้มหัว
เพราะรอยยิ้มของคนในครอบครัว
คือค่าตัวที่แพงที่สุด

เพื่อรอยยิ้มของทุกคนในครอบครัว ผมยอมทุ่มสุดตัว
เพราะเป็นเสาหลักของบ้าน เข้าใจผมนะครับนาย

comment facebook...