คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง เสมอ - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


C
G
F
Am
Dm
Em

Intro : / C / C / F / F / (3 Times)


กี่Cวันเดือนปี ผ่านทางชีวิตหลากหFลาย

ซอกCซอนซ้ำๆ โก้งโค้งซ้ำๆ Fวนๆ


Amหลีกหนีไม่พ้นไม่หลงGทาง 

ไอทางเก่าซ้ำFๆ  ไม่พ้นเดิมๆC  Em

   Amจากเช้าจนค่ำยันอีกGวัน

   ขวนขวาย หาFกินทำงาน รับใช้ใCครหนอ..


** Fหัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อยเหลือหลาย เจ้าCนายเจ้าขา

     Fมีแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเCดิม หัEmวใจไม่เAmคยว่า


*** คDmอยอยู่เคียงข้างกันเสGมอ

      แDmละเป็นเธอคนเดิมเสGมอ ทุกเวลCา..

Instru : / C / C / F / F / (4 Times)


Amหลีกหนีไม่พ้นไม่หลงGทาง 

ไอทางเก่าซ้ำFๆ ไม่พ้นเดิมๆC  Em

   Amจากเช้าจนค่ำยันอีกGวัน

   ขวนขวาย หาFกินทำงาน รับใช้ใCครหนอ..


** Fหัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อยเหลือหลาย เจ้าCนายเจ้าขา

     Fมีแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเCดิม หัEmวใจไม่เAmคยว่า


*** คDmอยอยู่เคียงข้างกันเสGมอ

      แDmละเป็นเธอคนเดิมเสGมอ ทุกเวลCา..


กี่Cวันเดือนปี ผ่านทางชีวิตหลากหFลาย

ซอกCซอนซ้ำๆ โก้งโค้งซ้ำๆ Fวนๆ

Dmอยอยู่เคียงข้างกันเสGมอ 

Dmละเป็นเธอคนเดิมเสGมอ  ทุกเวลC

กี่Cวันเดือนปี ผ่านทางชีวิตหลากหFลาย

ซอกCซอนซ้ำๆ โก้งโค้งซ้ำๆ Fวนๆ

Dmอยอยู่เคียงข้างกันเสGมอ

Dmละเป็นเธอคนเดิมเสGมอ ทุกเวลCา..

เนื้อเพลง เสมอ - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิตหลากหลาย
ซอกซอนซ้ำๆ โก้งโค้งซ้ำๆ วนๆ

* หลีกหนีไม่พ้นไม่หลงทาง
ไอทางเก่าซ้ำๆ ไม่พ้นเดิมๆ
จากเช้าจนค่ำยันอีกวัน
ขวนขวาย หากินทำงาน รับใช้ใครหนอ..

** หัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อยเหลือหลาย
เจ้านายเจ้าขา
มีแต่เธอสม่ำเสมอ
ถึงซ้ำเดิม หัวใจไม่เคยว่า

*** คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
และเป็นเธอคนเดิมเสมอ ทุกเวลา..

* หลีกหนีไม่พ้นไม่หลงทาง
ไอทางเก่าซ้ำๆ ไม่พ้นเดิมๆ
จากเช้าจนค่ำยันอีกวัน
ขวนขวาย หากินทำงาน รับใช้ใครหนอ..

** หัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อยเหลือหลาย
เจ้านายเจ้าขา
มีแต่เธอสม่ำเสมอ
ถึงซ้ำเดิม หัวใจไม่เคยว่า

*** คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
และเป็นเธอคนเดิมเสมอ ทุกเวลา..

กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิตหลากหลาย
ซอกซอนซ้ำๆ โก้งโค้งซ้ำๆ วนๆ
คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
และเป็นเธอคนเดิมเสมอ ทุกเวลา

กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิตหลากหลาย
ซอกซอนซ้ำๆ โก้งโค้งซ้ำๆ วนๆ
คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
และเป็นเธอคนเดิมเสมอ ทุกเวลา..

comment facebook...