คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง เลิกได้ทุกอย่างเพื่อเธอ - ธีเดช ทองอภิชาติ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


F
C
Bb
Gm
Dm
Am

Intro : / Dm / Am / Gm / Dm / (2Time)


เธอให้ฉันDmเลิกกินน้ำท่อม เธอให้ฉันAmเลิกดูดใบจาก

เธอให้ฉันGmเลิกสังสCรรค์ที่บ้านเFพื่อน

เธอให้ฉันDmเลิกเลี้ยงนกกรง เธอให้ฉันAmเลิกเล่นวัวชน

เธอให้ฉันGmเลิกทุกอCย่าง ที่ฉันชFอบ


ถ้าเป็นอย่างGmนี้ต่อไป เธอคงสั่งAmฉันให้เลิกหายใจ

เพื่อคนสBbวยพี่ทำให้ได้ เลิกได้ทุกอCย่าง


* เพื่อความสุขของDmเธอ พี่พร้อมทำให้เธอทุกAmอย่าง

จะทรGmมานเต้นลิงเต้นค่Cางอะ เพื่อน้องนFางพี่เต็มใจ

แต่ถ้าBbสั่งให้เลิกกับเธอ พี่คงFทำใจไม่ได้

ให้เลิกGmสิ่งงมงาย ยังง่ายหCวา ยอมเพื่อเธอทุกอย่าง


Instru : / Dm / Am / Gm / C / (2Time)


เคยกินแกงGmหรางตอนเป็นนักโทษ

น้องเคยโAmกรธตอนเป็นเด็กแว้น

น้ำท่อมกี่หBbม้อยกซดไม่เCว้นเกือบถูกเFฉียง

เคยเป็นGmกิ๊กกับสาวพังงา เกือบได้Amพากันขึ้นหวัน

โอ้มายก้Bbอด ชีวิตของฉันมันแสนเCลว


* เพื่อความสุขของDmเธอ พี่พร้อมทำให้เธอทุกAmอย่าง

จะทรGmมานเต้นลิงเต้นค่Cางอะ เพื่อน้องนFางพี่เต็มใจ

แต่ถ้าBbสั่งให้เลิกกับเธอ พี่คงFทำใจไม่ได้

ให้เลิกGmสิ่งงมงาย ยังง่ายหCวา ยอมเพื่อเธอทุกอย่าง


เคยกินแกงGmหรางตอนเป็นนักโทษ

น้องเคยโAmกรธตอนเป็นเด็กแว้น

น้ำท่อมกี่หBbม้อยกซดไม่เCว้นเกือบถูกเFฉียง

เคยเป็นGmกิ๊กกับสาวพังงา เกือบได้Amพากันขึ้นหวัน

โอ้มายก้Bbอด ชีวิตของฉันมันแสนเCลว


* เพื่อความสุขของDmเธอ พี่พร้อมทำให้เธอทุกAmอย่าง

จะทรGmมานเต้นลิงเต้นค่Cางอะ เพื่อน้องนFางพี่เต็มใจ

แต่ถ้าBbสั่งให้เลิกกับเธอ พี่คงFทำใจไม่ได้

ให้เลิกGmสิ่งงมงาย ยังง่ายหCวา


* เพื่อความสุขของDmเธอ พี่พร้อมทำให้เธอทุกAmอย่าง

จะทรGmมานเต้นลิงเต้นค่Cางอะ เพื่อน้องนFางพี่เต็มใจ

แต่ถ้าBbสั่งให้เลิกกับเธอ พี่คงFทำใจไม่ได้

ให้เลิกGmสิ่งงมงาย ยังง่ายหCวา ยอมเพื่อเธอทุกอย่าง


Outro : / Dm / Am / Gm / C / (2Time) / Dm /

เนื้อเพลง เลิกได้ทุกอย่างเพื่อเธอ - ธีเดช ทองอภิชาติ

เธอให้ฉันเลิกกินน้ำท่อม เธอให้ฉันเลิกดูดใบจาก
เธอให้ฉันเลิกสังสรรค์ที่บ้านเพื่อน
เธอให้ฉันเลิกเลี้ยงนกกรง เธอให้ฉันเลิกเล่นวัวชน
เธอให้ฉันเลิกทุกอย่าง ที่ฉันชอบ

ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป เธอคงสั่งฉันให้เลิกหายใจ
เพื่อคนสวยพี่ทำให้ได้ เลิกได้ทุกอย่าง

* เพื่อความสุขของเธอ พี่พร้อมทำให้เธอทุกอย่าง
จะทรมานเต้นลิงเต้นค่างอะ เพื่อน้องนางพี่เต็มใจ
แต่ถ้าสั่งให้เลิกกับเธอ พี่คงทำใจไม่ได้
ให้เลิกสิ่งงมงาย ยังง่ายหวา
ยอมเพื่อเธอทุกอย่าง

เคยกินแกงหรางตอนเป็นนักโทษ
น้องเคยโกรธตอนเป็นเด็กแว้น
น้ำท่อมกี่หม้อยกซดไม่เว้นเกือบถูกเฉียง
เคยเป็นกิ๊กกับสาวพังงา
เกือบได้พากันขึ้นหวัน
โอ้มายก้อด ชีวิตของฉันมันแสนเลว

* เพื่อความสุขของเธอ พี่พร้อมทำให้เธอทุกอย่าง
จะทรมานเต้นลิงเต้นค่างอะ เพื่อน้องนางพี่เต็มใจ
แต่ถ้าสั่งให้เลิกกับเธอ พี่คงทำใจไม่ได้
ให้เลิกสิ่งงมงาย ยังง่ายหวา
ยอมเพื่อเธอทุกอย่าง

เคยกินแกงหรางตอนเป็นนักโทษ
น้องเคยโกรธตอนเป็นเด็กแว้น
น้ำท่อมกี่หม้อยกซดไม่เว้นเกือบถูกเฉียง
เคยเป็นกิ๊กกับสาวพังงา
เกือบได้พากันขึ้นหวัน
โอ้มายก้อด ชีวิตของฉันมันแสนเลว

* เพื่อความสุขของเธอ พี่พร้อมทำให้เธอทุกอย่าง
จะทรมานเต้นลิงเต้นค่างอะ เพื่อน้องนางพี่เต็มใจ
แต่ถ้าสั่งให้เลิกกับเธอ พี่คงทำใจไม่ได้
ให้เลิกสิ่งงมงาย ยังง่ายหวา

* เพื่อความสุขของเธอ พี่พร้อมทำให้เธอทุกอย่าง
จะทรมานเต้นลิงเต้นค่างอะ เพื่อน้องนางพี่เต็มใจ
แต่ถ้าสั่งให้เลิกกับเธอ พี่คงทำใจไม่ได้
ให้เลิกสิ่งงมงาย ยังง่ายหวา
ยอมเพื่อเธอทุกอย่าง

comment facebook...