คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง เรื่องของสองคน - ONE NIGHT Ft. Zonec คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
G
Bb
F#
A
Bm

Intro : / D / C / Bm / F#/Bb /


Dเป็นเรื่องของ C2 คน ดูแล้วเขารักกันมBmาก

คงมีแต่รัก..ไม่มีจาGก ดูแล้วชั่งแสนภิรมย์

Dคนนึงก็ยิ้มทุCกที อีกคนหัวเราะจนแทบรBm้องไห้

เป็นภาพที่มองเGท่าไหร่ ทำให้นึกถึงคนนั้นทุกที


A หลังมานี้ฉันBmยิ้มโดยไม่ร้องไGห้

เป็นประจำฉันมักอาAรมณ์ดี

แต่ดันมาBmเจอคู่Gนี้


* แต่ เธอที่อยู่Dตรงนั้น เธอกับฉันรักกันCมาก่อน

โดยไม่คิดที่จะBmอ้อนวอน เพราะเห็นเธอยิ้มทุGกที

ยินดีที่เราเDคยรัก ไม่ได้โกรธ ไม่ได้โทษเธCอเลย

ผิดเป็นเรา ก็เหมือนอBmย่างเคย สายตาเธอยังจำไGด้ดี

วันนี้มันไม่มีอีกแล้ว..


**A เธอดูมีความสุขดีนBmะ มันต่างจากชั้นดีนG

มันนานจนแรมปีละ ทำไมยังไม่ลืมสักทีวะ

Aรอยยิ้มที่เหลือแค่เพียงภBmาพ ยังคงมีรักแม้เพียงGซาก

แม้เธอกับเขารักกันมาก แต่ว่าผมคนนี้ดันลืมยาก

Aผมมันโง่ แค่อยากจะลืมเธอออกไBmปจากโลก

ทางที่เราเดินกันGมานั้นมันมีราคาเราไม่ได้เสี่ยงโชค

ผมคิดถึงเธอโครตAๆ มองดูเธอที่ยังคงโลดแBmล่น

จับมือกับเขาในฟ้าที่โล่งแจ้G

ความรู้สึกของผมตอนนี้มันอัดแน่น

ที่ตรงนั้นเคยเป็นเราไม่ใช่แค่ครั้งแรก


A หลังมานี้ฉันBmยิ้มโดยไม่ร้องไGห้

เป็นประจำฉันมักอาAรมณ์ดี

แต่ดันมาBmเจอคู่Gนี้


* แต่ เธอที่อยู่Dตรงนั้น เธอกับฉันรักกันCมาก่อน

โดยไม่คิดที่จะBmอ้อนวอน เพราะเห็นเธอยิ้มทุGกที

ยินดีที่เราเDคยรัก ไม่ได้โกรธ ไม่ได้โทษเธCอเลย

ผิดเป็นเรา ก็เหมือนอBmย่างเคย สายตาเธอยังจำไGด้ดี

วันนี้มันไม่มีอีกแล้ว..


(*, ** พร้อมกัน)


Outro : / D / C / Bm / G /

เนื้อเพลง เรื่องของสองคน - ONE NIGHT Ft. Zonec

เป็นเรื่องของ 2 คน ดูแล้วเขารักกันมาก
คงมีแต่รัก..ไม่มีจาก ดูแล้วชั่งแสนภิรมย์
คนนึงก็ยิ้มทุกที อีกคนหัวเราะจนแทบร้องไห้
เป็นภาพที่มองเท่าไหร่ ทำให้นึกถึงคนนั้นทุกที

หลังมานี้ฉันยิ้มโดยไม่ร้องไห้
เป็นประจำฉันมักอารมณ์ดี
แต่ดันมาเจอคู่นี้
* แต่ เธอที่อยู่ตรงนั้น เธอกับฉันรักกันมาก่อน
โดยไม่คิดที่จะอ้อนวอน เพราะเห็นเธอยิ้มทุกที
ยินดีที่เราเคยรัก ไม่ได้โกรธ ไม่ได้โทษเธอเลย
ผิดเป็นเรา ก็เหมือนอย่างเคย สายตาเธอยังจำได้ดี
วันนี้มันไม่มีอีกแล้ว

** เธอดูมีความสุขดีนะ มันต่างจากชั้นดีนะ
มันนานจนแรมปีละ ทำไมยังไม่ลืมสักทีวะ
รอยยิ้มที่เหลือแค่เพียงภาพ ยังคงมีรักแม้เพียงซาก
แม้เธอกับเขารักกันมาก แต่ว่าผมคนนี้ดันลืมยาก
ผมมันโง่ แค่อยากจะลืมเธอออกไปจากโลก
ทางที่เราเดินกันมานั้นมันมีราคาเราไม่ได้เสี่ยงโชค
ผมคิดถึงเธอโครตๆ มองดูเธอที่ยังคงโลดแล่น
จับมือกับเขาในฟ้าที่โล่งแจ้ง
ความรู้สึกของผมตอนนี้มันอัดแน่น
ที่ตรงนั้นเคยเป็นเราไม่ใช่แค่ครั้งแรก

หลังมานี้ฉันยิ้มโดยไม่ร้องไห้
เป็นประจำฉันมักอารมณ์ดี
แต่ดันมาเจอคู่นี้

แต่ เธอที่อยู่ตรงนั้น เธอกับฉันรักกันมาก่อน
โดยไม่คิดที่จะอ้อนวอน เพราะเห็นเธอยิ้มทุกที
ยินดีที่เราเคยรัก ไม่ได้โกรธ ไม่ได้โทษเธอเลย
ผิดเป็นเรา ก็เหมือนอย่างเคย สายตาเธอยังจำได้ดี
วันนี้มันไม่มีอีกแล้ว

(*, ** พร้อมกัน)

comment facebook...