คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง เมื่อวาน - โอ๊ต ปราโมทย์ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


D
C
G
Bb
Eb
Gmaj7
Em
Bm
Am
Cm
G7

Intro : / C Bm / Em Dm G /
          / C F# B B/Eb / Dm / A / D /Gmaj7ผู้คนต่างบอกG7ฉัน ก็บอกว่ามันนานGmaj7แล้ว

ที่เธอได้จากลาG7ฉัน

ควรจะรับมัน รับควCามเป็นจริงสักCmที

เพราะมันBmผ่าน มาEmเนิ่นนานจนAmป่านนี้

กี่Dคนที่เขาคอยเตือน


Gmaj7มันอาจจะดูนานG7แล้ว และใครๆ ก็บอกอย่างGmaj7นั้น

อยากปล่อยวาง G7จากเธอสักครั้ง

รอให้ภาพเธอ ลบเลืCอนหายไปสักCmที

ฉันBmเฝ้ารอจนEmวันนี้ แต่Amวันเวลา รักDษาไม่เคยจะหาย


* ไม่นานGmaj7พอให้ลืมเสียที ไม่เคยBmรู้สึกเลยว่านาน

จำทุกAmเสี้ยวนาที

และเหมืDอนว่าเธอเพิ่งGmaj7ไปเมื่อวาน   Eb      D

ไม่เคยGmaj7นานจนพอให้ลืม ไม่เคยBmรู้สึกเลยว่าEmจางหาย

ความAmเจ็บในใจ ยังDคงเหมือนๆเพิ่งเกิด.. เมื่อวาน


Instru : / C Bm / Em Dm G /
            / C F# B B/Eb / Dm / A / D /Gmaj7ก็ผ่านมา ขนาดG7นี้ น่าจะดีกว่าในวันGmaj7นั้น

แต่ยังเป็นอยู่G7ในทุกครั้ง

ตอนที่หายใจ Cฉันยังต้องทรCmมาน

แม้จะBmนาน ขEmนาดไหน

แต่Amวันเวลา ช่วยเหDลืออะไรได้ไหม


* ไม่นานGmaj7พอให้ลืมเสียที ไม่เคยBmรู้สึกเลยว่านาน

จำทุกAmเสี้ยวนาที

และเหมืDอนว่าเธอเพิ่งGmaj7ไปเมื่อวาน   Eb      D

ไม่เคยGmaj7นานจนพอให้ลืม ไม่เคยBmรู้สึกเลยว่าEmจางหาย

ความAmเจ็บในใจ ยังDคงเหมือนๆเพิ่งเกิด.. เมื่อวาน


* ไม่นานGmaj7พอให้ลืมเสียที ไม่เคยBmรู้สึกเลยว่านาน

จำทุกAmเสี้ยวนาที

และเหมืDอนว่าเธอเพิ่งGmaj7ไปเมื่อวาน   Eb      D

ไม่เคยGmaj7นานจนพอให้ลืม ไม่เคยBmรู้สึกเลยว่าEmจางหาย

ความAmเจ็บในใจ ยังDคงเหมือนๆเพิ่งเกิด.. เมื่อวาน


Instru : / Em / A /


ความAmเจ็บในใจ ยังDคงเหมือนๆเพิ่งเกิด.. เมื่อวCาน


Outro : / B Bb / A G# /

เนื้อเพลง เมื่อวาน - โอ๊ต ปราโมทย์

ผู้คนต่างบอกฉัน ก็บอกว่ามันนานแล้ว
ที่เธอได้จากลาฉัน
ควรจะรับมัน รับความเป็นจริงสักที
เพราะมันผ่าน มาเนิ่นนานจนป่านนี้
กี่คนที่เขาคอยเตือน

มันอาจจะดูนานแล้ว และใครๆ ก็บอกอย่างนั้น
อยากปล่อยวาง จากเธอสักครั้ง
รอให้ภาพเธอ ลบเลือนหายไปสักที
ฉันเฝ้ารอจนวันนี้ แต่วันเวลา รักษาไม่เคยจะหาย

* ไม่นานพอให้ลืมเสียที ไม่เคยรู้สึกเลยว่านาน
จำทุกเสี้ยวนาที และเหมือนว่าเธอเพิ่งไปเมื่อวาน
ไม่เคยนานจนพอให้ลืม ไม่เคยรู้สึกเลยว่าจางหาย
ความเจ็บในใจ ยังคงเหมือนๆเพิ่งเกิด.. เมื่อวาน

ก็ผ่านมา ขนาดนี้ น่าจะดีกว่าในวันนั้น
แต่ยังเป็นอยู่ในทุกครั้ง
ตอนที่หายใจ ฉันยังต้องทรมาน
แม้จะนาน ขนาดไหน
แต่วันเวลา ช่วยเหลืออะไรได้ไหม

* ไม่นานพอให้ลืมเสียที ไม่เคยรู้สึกเลยว่านาน
จำทุกเสี้ยวนาที และเหมือนว่าเธอเพิ่งไปเมื่อวาน
ไม่เคยนานจนพอให้ลืม ไม่เคยรู้สึกเลยว่าจางหาย
ความเจ็บในใจ ยังคงเหมือนๆเพิ่งเกิด.. เมื่อวาน

* ไม่นานพอให้ลืมเสียที ไม่เคยรู้สึกเลยว่านาน
จำทุกเสี้ยวนาที และเหมือนว่าเธอเพิ่งไปเมื่อวาน
ไม่เคยนานจนพอให้ลืม ไม่เคยรู้สึกเลยว่าจางหาย
ความเจ็บในใจ ยังคงเหมือนๆเพิ่งเกิด.. เมื่อวาน

ความเจ็บในใจ ยังคงเหมือนๆเพิ่งเกิด.. เมื่อวาน

comment facebook...