คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน - Tilly Birds ft.MILLI

[ Capo on bar 4 ] | คอร์ดง่ายๆ


C
G
Bb
F
Dm
Am
Gm

Intro : / Bb / Gm / Dm / Dm /


BbหยุดคิดแบบGmนี้ หยุดคิดเลDmย รู้สึกดีทั้งDmที่เป็นแค่เพื่อนกัน

Bbหยุดไว้แค่Gmนี้ หยุดไว้เลDmย ได้โปรดเธออย่าเDmล่นเกินไปกว่านั้น

Bbล่นทักมาหาฉันเสมอแทบทุกคืนวัน

Gmมากเกินกว่าเพื่อนควรจะเป็น

Dmล่นเป็นห่วงฉันแม้ในเรื่องที่ไม่สำคัญ

 Dmเธอชอบมาทำให้ฉัน เอ๊ะ ยังไง

Bbที่เล่นแบบนี้นั้นมันแปลว่าGmไง ฉันยังสับสนและสงสัย

Dmป็นเพื่อนกัน ต้องเล่นแบบไหนDm


* ได้แต่พยาBbยามจะไม่คิดอะGmไร ที่ไม่ควรคิด

   เวDmลาที่เราใกล้ชิดมากไDm

   รู้ตัวอีกที ในใBbจมีแต่คำถาม

   มากมDmายเกินจะทนไหว บอกCฉันทีจะได้ไหม


** ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเBbล่น อย่าเล่นเกินกDmว่านั้นได้ไหม

     ถ้าฉันเCล่นเกินเส้นไป เCธอรับได้ไหม

     ช่วยบอกBbฉันสักที ว่Dmาที่ฉันยืน

     เธอCยืนที่เดียวกันไหมC หยุดเล่นเกินเพื่อนเล่Bb Am Dmน..


Bbอ่อ คือตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกัน

Gmละฉันก็คิด อยากมีสิทธิ์มากกว่านั้น (Dmอ๋อ..ได้เลย)

งั้นเDmธอคือเพื่อนสนิทของฉัน

Bbพื่อนอะไรบอกฝันดีก่อนนอน

Gmพื่อนแบบไหนดมหัวแล้วบอกหอม

Dmริ่มไม่แน่ใจ เอาหน้ามาใกล้ตลอด

เวลาDmฉันต้องการใคร ก็เป็นเธอที่มากอด

Bbใจเธอ GmคิดเหมือนกันหรือเDmปล่า เจอแDmบบนี้ไป

ฉันแBbอบเผลอ Gmใจให้ไป แม้Dmมันไม่อาจเป็นจDmริง..


** ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเBbล่น อย่าเล่นเกินกDmว่านั้นได้ไหม

     ถ้าฉันเCล่นเกินเส้นไป เCธอรับได้ไหม

     ช่วยบอกBbฉันสักที ว่Dmาที่ฉันยืน

     เธอCยืนที่เดียวกันไหมC..


*** ถ้าเธอไม่เคยที่จะBbรู้สึกเหมือนที่Dmใจฉันรู้สึก

      แค่เพื่อนเCล่น ฉันก็เป็นใCห้เธอไม่ไหว

      จะได้พBbร้อมทำใจ Dmรอให้เธอบอก

      ว่าเCป็น เพื่อนกันเท่านั้นC หยุดเล่นเกินเพื่อนเล่น..

Instru : / Bb / Gm / Dm / Dm /


* ได้แต่พยาBbยามจะไม่คิดอะGmไร ที่ไม่ควรคิด

   เวDmลาที่เราใกล้ชิดมากไDm

   รู้ตัวอีกที ในใBbจมีแต่คำถาม

   มากมDmายเกินจะทนไหว บอกCฉันทีจะได้ไหม


** ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเBbล่น อย่าเล่นเกินกDmว่านั้นได้ไหม

     ถ้าฉันเCล่นเกินเส้นไป เCธอรับได้ไหม

     ช่วยบอกBbฉันสักที ว่Dmาที่ฉันยืน

     เธอCยืนที่เดียวกันไหมC..


*** ถ้าเธอไม่เคยที่จะBbรู้สึกเหมือนที่Dmใจฉันรู้สึก

      แค่เพื่อนเCล่น ฉันก็เป็นใCห้เธอไม่ไหว

      จะได้พBbร้อมทำใจ Dmรอให้เธอบอก

      ว่าเCป็น เพื่อนกันเท่านั้นC หยุดเล่นเกินเพื่อนเFล่น..

เนื้อเพลง เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน - Tilly Birds ft.MILLI

หยุดคิดแบบนี้ หยุดคิดเลย
รู้สึกดีทั้งที่เป็นแค่เพื่อนกัน
หยุดไว้แค่นี้ หยุดไว้เลย
ได้โปรดเธออย่าเล่นเกินไปกว่านั้น
เล่นทักมาหาฉันเสมอแทบทุกคืนวัน
มากเกินกว่าเพื่อนควรจะเป็น
เล่นเป็นห่วงฉันแม้ในเรื่องที่ไม่สำคัญ
เธอชอบมาทำให้ฉัน เอ๊ะ ยังไง
ที่เล่นแบบนี้นั้นมันแปลว่าไง
ฉันยังสับสนและสงสัย
เป็นเพื่อนกัน ต้องเล่นแบบไหน

* ได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไร ที่ไม่ควรคิด
เวลาที่เราใกล้ชิดมากไป
รู้ตัวอีกที ในใจมีแต่คำถาม
มากมายเกินจะทนไหว บอกฉันทีจะได้ไหม

** ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่น
อย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหม
ถ้าฉันเล่นเกินเส้นไป เธอรับได้ไหม
ช่วยบอกฉันสักที ว่าที่ฉันยืน
เธอยืนที่เดียวกันไหม หยุดเล่นเกินเพื่อนเล่น..

เอ่อ คือตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกัน
และฉันก็คิด อยากมีสิทธิ์มากกว่านั้น (อ๋อ..ได้เลย)
งั้นเธอคือเพื่อนสนิทของฉัน
เพื่อนอะไรบอกฝันดีก่อนนอน
เพื่อนแบบไหนดมหัวแล้วบอกหอม
เริ่มไม่แน่ใจ เอาหน้ามาใกล้ตลอด
เวลาฉันต้องการใคร ก็เป็นเธอที่มากอด
ใจเธอ คิดเหมือนกันหรือเปล่า เจอแบบนี้ไป
ฉันแอบเผลอ ใจให้ไป แม้มันไม่อาจเป็นจริง..

** ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่น
อย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหม
ถ้าฉันเล่นเกินเส้นไป เธอรับได้ไหม
ช่วยบอกฉันสักที ว่าที่ฉันยืน
เธอยืนที่เดียวกันไหม..

*** ถ้าเธอไม่เคยที่จะรู้สึกเหมือนที่ใจฉันรู้สึก
แค่เพื่อนเล่น ฉันก็เป็นให้เธอไม่ไหว
จะได้พร้อมทำใจ รอให้เธอบอก
ว่าเป็น เพื่อนกันเท่านั้น หยุดเล่นเกินเพื่อนเล่น..

* ได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไร ที่ไม่ควรคิด
เวลาที่เราใกล้ชิดมากไป
รู้ตัวอีกที ในใจมีแต่คำถาม
มากมายเกินจะทนไหว บอกฉันทีจะได้ไหม

** ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่น
อย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหม
ถ้าฉันเล่นเกินเส้นไป เธอรับได้ไหม
ช่วยบอกฉันสักที ว่าที่ฉันยืน
เธอยืนที่เดียวกันไหม..

*** ถ้าเธอไม่เคยที่จะรู้สึกเหมือนที่ใจฉันรู้สึก
แค่เพื่อนเล่น ฉันก็เป็นให้เธอไม่ไหว
จะได้พร้อมทำใจ รอให้เธอบอก
ว่าเป็น เพื่อนกันเท่านั้น หยุดเล่นเกินเพื่อนเล่น..

comment facebook...