คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง เพื่อนเธอ - POTATO คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
G
F#
Bb
Eb
Em
Bm
Am
Cm
B7


Cม่ว่าเธอต้องเจออะไรให้เสียน้ำตา

B7ถ้าต้องการระบายก็ขอแค่เธอพูดมา

จะนั่งตรงGนี้ กับเธอ แค่อยDากช่วยซับน้ำตา

Cห้เธอในวันร้Cmายๆ


Gม่ว่าเรื่องอะไรที่เธอจะต้องกังวล

B7นักเท่าไรแต่เธอก็ยังมีฉันทั้งคน

Emะร้ายแรงเท่าไร ฉันจะอDยู่ตรงนี้ไปจน

Cว่าแผลที่เจ็บนั้นหCmาย


ถ้าเAmธอคิดว่าโลกนี้นั้นไม่ได้อบอBmุ่น

และแสนว่Cางเปล่า ให้ฉันได้กอดเธอ

Amนวันที่แพ้ วันที่Bmเธอนั้นต้องมีแต่น้ำCตา

ให้ฉันได้ร้องไห้ไปกับเDธอ


* เก็บใGจฉันเอาไว้ เมื่อไรที่เธอตD/F#้องการ

ให้Emดูแลเธอ ในคืนที่แสนยDาวนาน

จากCนี้ไม่ต้องคิดว่าไBmม่มี

ไม่เห็นใครคนไAmหน ยังมีDฉันทั้งคน


** จะเป็Gนเพื่อนเธอให้เธอนั้นได้นD/F#อนหลับ

ถ้าเEmธอกังวล ตัวฉันก็ไม่ต่Dาง

ในCคืนที่ดวงจันทร์ยังอบBmอุ่น

ไปด้วยมEmวลหมู่ดAmาว เธอยังDมีฉันอยู่.G.


Gิ่งที่ดีจะเพิ่มเมื่อเธอได้เล่ามันมา

B7สิ่งที่ร้ายจะเบาเมื่อเราได้แชร์น้ำตา

จุดหมEmายของหัวใจ มันแค่อDาจต้องใช้เวลา

เพื่อเCจอกับวันCmที่ดี


ถ้าเAmธอคิดว่าโลกนี้นั้นไม่ได้อบอBmุ่น

และแสนว่Cางเปล่า ให้ฉันได้กอดเธอ

Amนวันที่แพ้ วันที่เBmธอนั้นต้องมีแต่น้ำCตา

ให้ฉันได้ร้องไห้ไปกับเCธอ


* เก็บใGจฉันเอาไว้ เมื่อไรที่เธอต้D/F#องการ

ให้Emดูแลเธอ ในคืนที่แสนยDาวนาน

จากCนี้ไม่ต้องคิดว่าไBmม่มี

ไม่เห็นใครคนไAmหน ยังมีDฉันทั้งคน


** จะเป็Gนเพื่อนเธอให้เธอนั้นได้นD/F#อนหลับ

ถ้าเEmธอกังวล ตัวฉันก็ไม่ต่Dาง

ในCคืนที่ดวงจันทร์ยังอบBmอุ่น

ไปด้วยมEmวลหมู่ดAmาว เธอยังDมีฉัน..


Ebคนเดิม ยืนอยู่ตรงBbนี้ ไม่เคยห่าง

ไม่ว่าร้Ebอนหรือจะหนาว

ฉันคนนี้ก็จะพร้อมเสAmมอ.. ไม่ไปไDหน


Instru : / G D/F# / Em D /
            / C Bm / Am D /
            / G D/F# / Em D /
            / C Bm Em / Am D /* เก็บใGจฉันเอาไว้ เมื่อไรที่เธอต้องการ

ให้Emดูแลเธอ ในคืนที่แสนยDาวนาน

จากCนี้ไม่ต้องคิดว่าไBmม่มี

ไม่เห็นใครคนไAmหน ยังมีDฉันทั้งคน


** จะเป็Gนเพื่อนเธอให้เธอนั้นได้นD/F#อนหลับ

ถ้าเEmธอกังวล ตัวฉันก็ไม่ต่Dาง

ในCคืนที่ดวงจันทร์ยังอบBmอุ่น

ไปด้วยมEmวลหมู่ดAmาว เธอยังDมีฉันอยู่..


Instru : / G D/F# / Em D /


จากCนี้ไม่ต้องคิดว่าไBmม่มี

ไม่เห็นใครคนไAmหน ยังมีDฉันทั้งคน

เนื้อเพลง เพื่อนเธอ - POTATO

คำร้อง: ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง: กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ
เรียบเรียง: กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ, Potato

ไม่ว่าเธอต้องเจออะไรให้เสียน้ำตา
ถ้าต้องการระบายก็ขอแค่เธอพูดมา
จะนั่งตรงนี้ กับเธอ แค่อยากช่วยซับน้ำตา
ให้เธอในวันร้ายๆ

ไม่ว่าเรื่องอะไรที่เธอจะต้องกังวล
หนักเท่าไรแต่เธอก็ยังมีฉันทั้งคน
จะร้ายแรงเท่าไร ฉันจะอยู่ตรงนี้ไปจน
กว่าแผลที่เจ็บนั้นหาย

ถ้าเธอคิดว่าโลกนี้นั้นไม่ได้อบอุ่น
และแสนว่างเปล่า ให้ฉันได้กอดเธอ
ในวันที่แพ้ วันที่เธอนั้นต้องมีแต่น้ำตา
ให้ฉันได้ร้องไห้ไปกับเธอ

* เก็บใจฉันเอาไว้ เมื่อไรที่เธอต้องการ
ให้ดูแลเธอ ในคืนที่แสนยาวนาน
จากนี้ไม่ต้องคิดว่าไม่มี
ไม่เห็นใครคนไหน ยังมีฉันทั้งคน

** จะเป็นเพื่อนเธอให้เธอนั้นได้นอนหลับ
ถ้าเธอกังวล ตัวฉันก็ไม่ต่าง
ในคืนที่ดวงจันทร์ยังอบอุ่น
ไปด้วยมวลหมู่ดาว เธอยังมีฉันอยู่..

สิ่งที่ดีจะเพิ่มเมื่อเธอได้เล่ามันมา
สิ่งที่ร้ายจะเบาเมื่อเราได้แชร์น้ำตา
จุดหมายของหัวใจ มันแค่อาจต้องใช้เวลา
เพื่อเจอกับวันที่ดี

ถ้าเธอคิดว่าโลกนี้นั้นไม่ได้อบอุ่น
และแสนว่างเปล่า ให้ฉันได้กอดเธอ
ในวันที่แพ้ วันที่เธอนั้นต้องมีแต่น้ำตา
ให้ฉันได้ร้องไห้ไปกับเธอ

* เก็บใจฉันเอาไว้ เมื่อไรที่เธอต้องการ
ให้ดูแลเธอ ในคืนที่แสนยาวนาน
จากนี้ไม่ต้องคิดว่าไม่มี
ไม่เห็นใครคนไหน ยังมีฉันทั้งคน

** จะเป็นเพื่อนเธอให้เธอนั้นได้นอนหลับ
ถ้าเธอกังวล ตัวฉันก็ไม่ต่าง
ในคืนที่ดวงจันทร์ยังอบอุ่น
ไปด้วยมวลหมู่ดาว เธอยังมีฉัน

คนเดิม ยืนอยู่ตรงนี้ ไม่เคยห่าง
ไม่ว่าร้อนหรือจะหนาว
ฉันคนนี้ก็จะพร้อมเสมอ ไม่ไปไหน

* เก็บใจฉันเอาไว้ เมื่อไรที่เธอต้องการ
ให้ดูแลเธอ ในคืนที่แสนยาวนาน
จากนี้ไม่ต้องคิดว่าไม่มี
ไม่เห็นใครคนไหน ยังมีฉันทั้งคน

** จะเป็นเพื่อนเธอให้เธอนั้นได้นอนหลับ
ถ้าเธอกังวล ตัวฉันก็ไม่ต่าง
ในคืนที่ดวงจันทร์ยังอบอุ่น
ไปด้วยมวลหมู่ดาว เธอยังมีฉันอยู่

จากนี้ไม่ต้องคิดว่าไม่มี
ไม่เห็นใครคนไหน ยังมีฉันทั้งคน

comment facebook...