คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง เพื่อชีวิตกู - TaitosmitH คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


Dm
C
Bb


ร้องบรรเลง ขีดเขียนบทเพลง หล่อเลี้ยงตัวเอง

ร้องบรรเลง ขีดเขียนบทเพลง หล่อเลี้ยงตัวเอง


Dmนเวลากลางคืน ต้องร้Cองตะโกน

ใต้แสงของหลBbอดไฟ

Dmนบางคนก็มอง คนบางCคนก็ฟัง

แต่บางคนไม่เBbข้าใจ


ไม่เป็นไDmร ทำต่อไCป.. ปลอบใจตัวเBbอง

ไม่เป็นไDmร หลับตาแล้วลCอง..

ก้มหน้าไปBbกับเพลง ที่กำลังรDm้อง


Dmนเวลากลางวัน

ที่Cฉันนั้นพยายาม ตอบคำถBbามซ้ำๆ

Dmว่าในการกระทำ ที่ซึ่งหากCฉันไม่ทำ

ใครเล่าจะBbดูแลแม่กับยาย


ไม่เป็นไDmร ทำต่อไCป.. ปลอบใจตัวเBbอง

ไม่เป็นไDmร หลับตาแล้วลCอง..

ก้มหน้าไปBbกับเพลง ที่กำลังร้อง


Dm้องบรรเลง ขีดเขีCยนบทเพลง หล่อเลี้Bbยงตัวเอง

Dm้องบรรเลง ขีดเขีCยนบทเพลง หล่อเลี้Bbยงตัวเอง


Instru : / Dm / C / Bb / Bb / (2Time)


Dmู้ทั้งรู้ว่าจน รู้ทั้งCรู้ว่าคน

เขาไม่ค่อยจะยBbอมรับ

Dmู้เพราะรู้จึงทำ รักเพราะCรักจึงรอ

ฝันนั้นยังอีกไBbกลนัก


ไม่เป็นไDmร ทำต่อไCป.. ปลอบใจตัวเBbอง

ไม่เป็นไDmร หลับตาแล้วลCอง..

ก้มหน้าไปBbกับเพลง


ในเพลงที่เขีDmยน หวังว่าจะCดี จะพอมีBbคนฟัง

ไม่ได้ร่ำได้เรีDmยน แต่มีความCฝัน จะโด่งBbจะดัง

เผื่อจะมีสDmตางค์ที่มากCพอ

จ่ายค่าหBbมอค่ายาให้ยาย

จะเจ็บก็ต้องรDm้อง จะเหนื่อยก็ต้องร้Cอง

ยังไงก็ต้องร้Bbอง..

เพราะมันเป็นเพลงเพื่อชีDmวิต.. กู..C   กู..  Bb

เพราะมันเป็นเพลงเพื่อชีDmวิต.. กู..C   กู..  Bb


กู่รDm้องบรรเลง ขีดเขีCยนบทเพลง หล่อเลี้Bbยงตัวเอง

กู่รDm้องบรรเลง ขีดเขีCยนบทเพลง หล่อเลี้Bbยงตัวเอง

(หวังว่าพ่อคงมองจากบนDmฟ้า.. Cได้โปรดเมตBbตา)

(หวังว่ายายจะมองลงDmมา..)  C      Bb

(ใครสักคนเข้าใจในตัวDmฉัน

อยู่ข้างๆ Cกัน ในวันที่ฟ้าไม่เBbป็นใจ)

Dm้องบรรเลง ขีดเขีCยนบทเพลง หล่อเลี้Bbยงตัวเอง

เพราะมันเป็นเพลงเพื่อชีDmวิต.. กู..C   กู..  Bb

เพราะมันเป็นเพลงเพื่อชีDmวิต.. กู..C   กู..  Bb

เพราะมันเป็นเพลงเพื่อชีวิต   Dmกู

เนื้อเพลง เพื่อชีวิตกู - TaitosmitH

ร้องบรรเลง ขีดเขียนบทเพลง หล่อเลี้ยงตัวเอง
ร้องบรรเลง ขีดเขียนบทเพลง หล่อเลี้ยงตัวเอง

ในเวลากลางคืน ต้องร้องตะโกน ใต้แสงของหลอดไฟ
คนบางคนก็มอง คนบางคนก็ฟัง แต่บางคนไม่เข้าใจ
ไม่เป็นไร ทำต่อไป...ปลอบใจตัวเอง
ไม่เป็นไร หลับตาแล้วลอง ก้มหน้าไปกับเพลง ที่กำลังร้อง

ในเวลากลางวัน ที่ฉันนั้นพยายาม ตอบคำถามซ้ำๆ
ว่าในการกระทำ ที่ซึ่งหากฉันไม่ทำ ใครเล่าจะดูแลแม่กับยาย
ไม่เป็นไร ทำต่อไป.. ฉันขอกำลังใจ
ไม่เป็นไร หลับตาแล้วลอง ก้มหน้าไปกับเพลง เพลงที่กำลังร้อง

ร้องบรรเลง ขีดเขียนบทเพลง หล่อเลี้ยงตัวเอง
ร้องบรรเลง ขีดเขียนบทเพลง หล่อเลี้ยงตัวเอง

รู้ทั้งรู้ว่าจน รู้ทั้งรู้ว่าคน เขาไม่ค่อยจะยอมรับ
รู้เพราะรู้จึงทำ รักเพราะรักจึงรอ ฝันนั้นยังอีกไกลนัก
ไม่เป็นไร ทำต่อไป.. ฉันขอกำลังใจ
ไม่เป็นไร หลับตาแล้วลอง ก้มหน้าไปกับเพลง

ในเพลงที่เขียน หวังว่าจะดี จะพอมีคนฟัง
ไม่ได้ร่ำได้เรียน แต่มีความฝัน จะโด่งจะดัง
เผื่อจะมีสตางค์ที่มากพอ จ่ายค่าหมอค่ายาให้ยาย
จะเจ็บก็ต้องร้อง จะเหนื่อยก็ต้องร้อง ยังไงก็ต้องร้อง
เพราะมันเป็นเพลงเพื่อชีวิต กู กู
เพราะมันเป็นเพลงเพื่อชีวิต กู กู

กู่ร้องบรรเลง ขีดเขียนบทเพลง หล่อเลี้ยงตัวเอง
กู่ร้องบรรเลง ขีดเขียนบทเพลง หล่อเลี้ยงตัวเอง
(หวังว่าพ่อคงมองจากบนฟ้า ได้โปรดเมตตา)
(หวังว่ายายจะมองลงมา)
(ใครสักคนเข้าใจในตัวฉัน อยู่ข้างๆ กัน ในวันที่ฟ้าไม่เป็นใจ)
ร้องบรรเลง ขีดเขียนบทเพลง หล่อเลี้ยงตัวเอง
เพราะมันเป็นเพลงเพื่อชีวิต กู กู
เพราะมันเป็นเพลงเพื่อชีวิต กู กู
เพราะมันเป็นเพลงเพื่อชีวิต กู

comment facebook...