คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ພຽງຮູ້ສືກເສຍດາຍ ( เพียงรู้สึกเสียดาย ) Nutdao x GX2 คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
Em
Dm
Am

Intro : / C / Em / Am / G /
          / F / Em / Dm / G /Cพียงแต่สงEmสัย

Amป็นหยังจึงยอมให้ทำฮ้Gาย

ข้อยบ่เFคยอยู่ในสายตา

เจ้าบ่เEmคยจะเห็นคุณค่า

เป็นเDmพียงคนนอกสายตาก็เท่าGนั้น

Cาจเป็นเพราะว่าEmฮัก

Amลยเจ็บซ้ำๆ อยู่แบบGนี้

ถืกทำฮ้Fายข้อยก็ยอม อีกเท่าใEmดถึงจะพอ

ให้ข้อยDmรอคอยเจ้าต่อไปอีกเท่าใG

Cจ้าต้องการจะบอกลา

ข้Emอยต้องการจะฮักษา เAmฮ็ดทุกวิธีทาง

Gก็บ่อาจเปลี่ยนใจเจ้าคืนFมา..  Em

ให้กลับมาฮักDmกัน โอโGฮ..

พยายCาม ข้อยเฮ็ดทุกอย่างเพื่อลืมเEmจ้า

หนีไปไAmกลเท่าใดก็เจอแต่ภาพเGก่า

เมื่อใดจะFลบเสียทีความทรงEmจำที่มี

อยู่แบบDmนี้.. มันทรมGาน


* เพียงฮู้สึกเCสียดายเวลาที่ผ่านEmมา

มันบอกบ่ถืก เป็นหAmยังข้อยต้องมานั่งเสียน้ำGตา

เจ็บที่สุดเมื่อFฮักกันอยู่ดีๆ ก็บอกEmลา

แล้วเจ้าก็จากไEmปถิ่มข้อยเอาไว้เพียงน้ำGตา

ภาพในวันCนั้น มันยังจำจนวันEmนี้

เวลาบ่ช่วยให้Amลบให้เลือนเจ้าไปเลยจั่กGที

ผ่านมาเนิ่นนFานเท่าใด ความทรงEmจำยังฝังใจ

จะต้องใDmช้เวลาอีกเท่าใGด ข้อยจะลืม


Instru : / C / Em / Am / G /
           / F / Em / Dm / G /
           (2Time)Cพียงหนึ่งนาทีมันEmคงจะดี

ถ้าหากยังมีเAmจ้า ขอเพียงเท่านี้

เพียงอยGากกอดลาก่อนจบคำว่าเFฮา

ก่อนเจ้าจะกลายเป็นของเEmขา

ก่อนมันจะจบคำว่าเDmฮา.. โอโG

พอเข้าใCจ ข้อยฮับได้ ให้เจ้าเEmจอคนที่ดี

ยังหายใAmจ ยังยิ้มได้ แต่ความGสุขมันบ่มี

เจ้าให้เFขาทุกอย่าง ถิ่มข้อยไEmว้ข้างทาง

สิ่งที่Dmฝัน ต้องกลายเป็นความหGลัง


* เพียงฮู้สึกเCสียดายเวลาที่ผ่านEmมา

มันบอกบ่ถืก เป็นหAmยังข้อยต้องมานั่งเสียน้ำGตา

เจ็บที่สุดเมื่อFฮักกันอยู่ดีๆ ก็บอกEmลา

แล้วเจ้าก็จากไEmปถิ่มข้อยเอาไว้เพียงน้ำGตา

ภาพในวันCนั้น มันยังจำจนวันEmนี้

เวลาบ่ช่วยให้Amลบให้เลือนเจ้าไปเลยจั่กGที

ผ่านมาเนิ่นนFานเท่าใด ความทรงEmจำยังฝังใจ

จะต้องใDmช้เวลาอีกเท่าใGด ข้อยจะลืม


Cห้เจ้ากับเขาได้Emฮักกันดนๆ

Am่วนข้อยคนนี้มันGบ่มีตัวตน

Fบ่ได้อยู่ในสายตา เEmจ้าบ่คิดจะตามDmหาเลย  G

Cมันคงจะดีถ้าข้Emอยนั้นหายไป

Amห้เจ้ากับเขาได้Gฮักกันสมใจ

จะบ่เFข้าไปรบกวน ถ้าเจ้ามีEmคนที่คู่ควร

จะบ่วุ่นวDmาย จะบ่เฮ็ดให้ลำบากใG


* เพียงฮู้สึกเCสียดายเวลาที่ผ่านEmมา

มันบอกบ่ถืก เป็นหAmยังข้อยต้องมานั่งเสียน้ำGตา

เจ็บที่สุดเมื่อFฮักกันอยู่ดีๆ ก็บอกEmลา

แล้วเจ้าก็จากไEmปถิ่มข้อยเอาไว้เพียงน้ำGตา

ภาพในวันCนั้น มันยังจำจนวันEmนี้

เวลาบ่ช่วยให้Amลบให้เลือนเจ้าไปเลยจั่กGที

ผ่านมาเนิ่นนFานเท่าใด ความทรงEmจำยังฝังใจ

จะต้องใDmช้เวลาอีกเท่าใGด ข้อยจะลืม


ข้อยจะลืม ข้อยจะลืม ข้อยจะลืมเจ้า

Outro : / C / Em / Am / G /
           / F / Em / Dm / G / C /

เนื้อเพลง ພຽງຮູ້ສືກເສຍດາຍ (เพียงรู้สึกเสียดาย) - Nutdao x GX2

เพียงแต่สงสัย เป็นหยังจึงยอมให้ทำฮ้าย
ข้อยบ่เคยอยู่ในสายตา เจ้าบ่เคยจะเห็นคุณค่า
เป็นเพียงคนนอกสายตาก็เท่านั้น
อาจเป็นเพราะว่าฮัก เลยเจ็บซ้ำๆ อยู่แบบนี้
ถืกทำฮ้ายข้อยก็ยอม อีกเท่าใดถึงจะพอ
ให้ข้อยรอคอยเจ้าต่อไปอีกเท่าใด

เจ้าต้องการจะบอกลา ข้อยต้องการจะฮักษา
เฮ็ดทุกวิธีทางก็บ่อาจเปลี่ยนใจเจ้าคืนมา
ให้กลับมาฮักกัน
พยายาม ข้อยเฮ็ดทุกอย่างเพื่อลืมเจ้า
หนีไปไกลเท่าใดก็เจอแต่ภาพเก่า
เมื่อใดจะลบเสียทีความทรงจำที่มี
อยู่แบบนี้มันทรมาน

เพียงฮู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านมา
มันบอกบ่ถืก เป็นหยังข้อยต้องมานั่งเสียน้ำตา
เจ็บที่สุดเมื่อฮักกันอยู่ดีๆ ก็บอกลา
แล้วเจ้าก็จากไปถิ่มข้อยเอาไว้เพียงน้ำตา

ภาพในวันนั้น มันยังจำจนวันนี้
เวลาบ่ช่วยให้ลบให้เลือนเจ้าไปเลยจั่กที
ผ่านมาเนิ่นนานเท่าใด ความทรงจำยังฝังใจ
จะต้องใช้เวลาอีกเท่าใด ข้อยจะลืม

เพียงหนึ่งนาทีมันคงจะดีถ้าหากยังมีเจ้า
ขอเพียงเท่านี้ เพียงอยากกอดลาก่อนจบคำว่าเฮา
ก่อนเจ้าจะกลายเป็นของเขา
ก่อนมันจะจบคำว่าเฮา

พอเข้าใจ ข้อยฮับได้ ให้เจ้าเจอคนที่ดี
ยังหายใจ ยังยิ้มได้ แต่ความสุขมันบ่มี
เจ้าให้เขาทุกอย่าง ถิ่มข้อยไว้ข้างทาง
สิ่งที่ฝัน ต้องกลายเป็นความหลัง

เพียงฮู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านมา
มันบอกบ่ถืก เป็นหยังข้อยต้องมานั่งเสียน้ำตา
มันเจ็บที่สุดเมื่อฮักกันอยู่ดีๆ ก็บอกลา
แล้วเจ้าก็จากไปและถิ่มให้ไว้เพียงน้ำตา

ภาพในวันนั้น มันยังจำจนวันนี้
เวลาบ่ช่วยให้ลบให้เลือนเจ้าไปเลยจักที
ผ่านมาเนิ่นนานเท่าใด ความทรงจำยังฝังใจ
จะต้องใช้เวลาอีกเท่าใด ข้อยจะลืม

ให้เจ้ากับเขาได้ฮักกันดนๆ ส่วนข้อยคนนี้มันบ่มีตัวตน
บ่ได้อยู่ในสายตา เจ้าบ่คิดจะตามหาเลย
มันคงจะดีถ้าข้อยนั้นหายไป ให้เจ้ากับเขาได้ฮักกันสมใจ
จะบ่เข้าไปรบกวน ถ้าเจ้ามีคนที่คู่ควร
จะบ่วุ่นวาย จะบ่เฮ็ดให้ลำบากใจ

เพียงฮู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านมา
มันบอกบ่ถืก เป็นหยังข้อยต้องมานั่งเสียน้ำตา
เจ็บที่สุดเมื่อฮักกันอยู่ดีๆ ก็บอกลา
แล้วเจ้าก็จากไปถิ่มข้อยเอาไว้เพียงน้ำตา

ภาพในวันนั้น มันยังจำจนวันนี้
เวลาบ่ช่วยให้ลบให้เลือนเจ้าไปเลยจักที
ผ่านมาเนิ่นนานเท่าใด ความทรงจำยังฝังใจ
จะต้องใช้เวลาอีกเท่าใด ข้อยจะลืม

ข้อยจะลืม ข้อยจะลืม ข้อยจะลืมเจ้า

comment facebook...