คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง เพลงที่ไม่มีใครฟัง - เบิร์ด ธงไชย คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 1 ] | คอร์ดง่ายๆ


Bb
Em
Dm
Am
B7
G7
E7
G6
D/F#

Intro : / G / D/F# / C Eb D /
          / G / D/F# / C /Gเคยมีเธอเท่าDนั้น ที่เป็นEmคนที่ฟังเพลงCฉันตลอด

GเธอจะฟังและDยิ้มและมีน้ำCตา

GเธอจะคอยบอกDฉัน ว่าตรงEmไหนที่กินใจCมากที่สุด

Gเธอจะคอย จะDรอจะฟังเรื่อยCมา


* Amแต่เมื่อD/F#วันเวลาเปลี่ยนGผันไม่เหมือนวันเก่า

Amไม่มีเรา Bmเมื่อเธอไปกับCเขา   D


** และเพลงGนี้ก็เป็นแค่Bmเพียง

เป็นเพลงที่ไร้Emคนรอคอย  Dm      G

ก็Cเหมือนแค่เสียงลอยDลอยไม่มีความBmหมาย..   E7

อยากAmร้องแค่ให้เธอDฟัง ว่าเพลงเพลงBmนี้ มันดีEmพอไหม

แต่สุดAmท้ายก็รู้ เพลงนี้ไม่มีความหมDาย

เป็นเพลงที่ไม่มีใครฟัง


Instru : / G / C / G / C /


GตัวเธอคงD/F#ไม่รู้

ว่าEmชีวิตจิตใจที่Cฉันทุ่มเท

Gมันกลายเป็นเศษD/F#คำ และตัวโน้ตธรCรมดา

Gเธอก็ได้แต่D/F#ยิ้ม ได้แต่Emเพียงชื่นชมรักCษาน้ำใจ

Gแล้วก็เดินจากD/F#ไป ไม่ให้เสียCกริยา


* Amแต่เมื่อD/F#วันเวลาเปลี่ยนGผันไม่เหมือนวันเก่า

Amไม่มีเรา Bmเมื่อเธอไปกับCเขา   D


** และเพลงGนี้ก็เป็นแค่Bmเพียง

เป็นเพลงที่ไร้Emคนรอคอย  Dm      G

ก็Cเหมือนแค่เสียงลอยDลอยไม่มีความBmหมาย..   E7

อยากAmร้องแค่ให้เธอDฟัง ว่าเพลงเพลงBmนี้ มันดีEmพอไหม

แต่สุดAmท้ายก็รู้ เพลงนี้ไม่มีความหมDาย

เป็นเพลงที่ไม่Gมีใครฟัง


Instru : / Cm F / Bb / G / C / D /


** และเพลงGนี้ก็เป็นแค่B7เพียง

เป็นเพลงที่ไร้Emคนรอคอย  Dm      G

ก็Cเหมือนแค่เสียงลอยDลอยไม่มีความBmหมาย..   E7

อยากAmร้องแค่ให้เธอDฟัง ว่าเพลงเพลงBmนี้ มันดีEmพอไหม

แต่สุดAmท้ายก็รู้ เพลงนี้ไม่มีความหมDาย

เป็นเพลงที่ไม่Gมีใครฟัง


Outro : / G / G7 / G6 / G7 /
           ไม่มีใครฟัง
           / G6 / G7 / G /

เนื้อเพลง เพลงที่ไม่มีใครฟัง - เบิร์ด ธงไชย

เคยมีเธอเท่านั้น ที่เป็นคนที่ฟังเพลงฉันตลอด
เธอจะฟังและยิ้มและมีน้ำตา
เธอจะคอยบอกฉัน ว่าตรงไหนที่กินใจมากที่สุด
เธอจะคอยจะรอจะฟังเรื่อยมา

* แต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนผันไม่เหมือนวันเก่า
ไม่มีเรา เมื่อเธอไปกับเขา

** และเพลงนี้ก็เป็นแค่เพียง เป็นเพลงที่ไร้คนรอคอย
ก็เหมือนแค่เสียงลอยลอยไม่มีความหมาย
อยากร้องแค่ให้เธอฟัง ว่าเพลงเพลงนี้ มันดีพอไหม
แต่สุดท้ายก็รู้ เพลงนี้ไม่มีความหมาย
เป็นเพลงที่ไม่มีใครฟัง

ตัวเธอคงไม่รู้ ว่าชีวิตจิตใจที่ฉันทุ่มเท
มันกลายเป็นเศษคำและตัวโน้ตธรรมดา
เธอก็ได้แต่ยิ้ม ได้แต่เพียงชื่นชมรักษาน้ำใจ
แล้วก็เดินจากไป ไม่ให้เสียกริยา

* แต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนผันไม่เหมือนวันเก่า
ไม่มีเรา เมื่อเธอไปกับเขา

** และเพลงนี้ก็เป็นแค่เพียง เป็นเพลงที่ไร้คนรอคอย
ก็เหมือนแค่เสียงลอยลอยไม่มีความหมาย
อยากร้องแค่ให้เธอฟัง ว่าเพลงเพลงนี้ มันดีพอไหม
แต่สุดท้ายก็รู้ เพลงนี้ไม่มีความหมาย
เป็นเพลงที่ไม่มีใครฟัง

และเพลงนี้ก็เป็นแค่เพียง เป็นเพลงที่ไร้คนรอคอย
ก็เหมือนแค่เสียงลอยลอยไม่มีความหมาย
อยากร้องแค่ให้เธอฟัง ว่าเพลงเพลงนี้ มันดีพอไหม
และสุดท้ายก็รู้ เพลงนี้ไม่มีความหมาย
เป็นเพลงที่ไม่มีใครฟัง ไม่มีใครฟัง

comment facebook...