คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง เป็นได้ทุกอย่าง (EVERYTHING) - URBOYTJ คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Bm
Am

Intro : / G Bm / Am D / (3Time)


Gชอบชวนให้เป็นเพื่อนเBmธอไปดูหนัง

AmชอบชวนไปทำอะไรกันDทั้งวัน

Gแต่บางทีเธอก็หBmายไปซะงั้น

Amามเกมส์เธอไม่ทัน แต่ฉันก็พDร้อมจะรับมือ

GบางวันเธอเรียกฉันBmพี่ ได้เลยน้อง

Amเจอไรไม่ค่อยเข้าDใจก็มาฟ้องอะ

Gบางวันเธอไม่สนใBmจเธอไม่มอง

AmตามใจเธอละกันฉันไมD่เคยเรียกร้องใดใด


* Amก็เป็น WikipeBmdia ตอนที่เธอเกิดอยากรู้อะไร

Cเป็น Google Map ตอนที่เธออยากจะไปที่ไหนต่อไหน

Amแปลงร่างเป็น Grab BBmike ต้องการอะไรอีกไDหม


** อยากให้เป็นมากกว่าGนั้นงั้นต้องเปBm็นแฟนกันแล้วปAmะ    D

เป็นให้เธอไGด้นะก็ฉันเป็นBmได้ทุกอย่Amาง

Oh DBaby Baby

Gนที่จะเป็นให้เธอแค่ที่พBmัก

คนAmที่จะรอให้เธอDนะมารัก

Gเป็นคนที่Bmรักเธอ บอกแลAm้วว่าฉันเDป็นได้ทุกอย่าง


Instru : / G Bm / Am D /


ฉันไม่ไดG้มีอะไรที่เหนือกว่าธรรมาชBmาติ

My superpowAmer มันไม่มีอะไรแค่เศษกระดDาษ

ที่เสกให้เธออยากได้อะไรก็Gได้ในทุกๆอBmย่าง

Cuz the money is my poAmwer, ถึงจะมีแค่ไม่กี่Dบาท

แต่ว่าฉันก็มีแบบไGม่ขาด

ไม่ทำให้เธอต้องเBmหงา

ถ้าอยากได้มากกว่Amานี้ ขอเพียงแค่เข้ามาDเอา

เป็นให้เธอทุกอย่Gางนะ และเป็นให้ทุกๆBmวันอะ

อยู่ที่เธอจะเปAm็นในสิ่งที่ฉันต้องDการได้รึป้าว


* Amก็เป็น WikipeBmdia ตอนที่เธอเกิดอยากรู้อะไร

Cเป็น Google Map ตอนที่เธออยากจะไปที่ไหนต่อไหน

Amแปลงร่างเป็น Grab BBmike ต้องการอะไรอีกไDหม


** อยากให้เป็นมากกว่าGนั้นงั้นต้องเปBm็นแฟนกันแล้วปAmะ    D

เป็นให้เธอไGด้นะก็ฉันเป็นBmได้ทุกอย่Amาง

Oh DBaby Baby

Gนที่จะเป็นให้เธอแค่ที่พBmัก

คนAmที่จะรอให้เธอDนะมารัก

Gเป็นคนที่Bmรักเธอ บอกแลAm้วว่าฉันเDป็นได้ทุกอย่าง


Amก็เป็นทุกอย่างแBmล้ว เป็นให้ทุกอย่างCแล้ว

ถ้าให้เป็นมากDกว่านี้ ก็คงต้องเป็นเเฟนกันแล้ว


** อยากให้เป็นมากกว่าGนั้น

งั้นต้องเป็นแBmฟนกันแล้วAmปะ (โอเคไDหม)

เป็นให้เธอได้Gนะก็ฉันเปBm็นได้ทุกอAmย่าง

(I can be your eveytDhing right now)

Gคนที่จะเป็นให้เBmธอแค่ที่พัก

Amคนที่จะรอให้เDธอนะมารัก

Gป็นคนที่Bmรักเธอ บอกแAmล้วว่าฉันเDป็นได้ทุกอย่าง


Gจะเป็น WikipedBmia ตอนที่เธอเกิดอยากรู้อะAmไร

เป็น Google Map ตอนDที่เธออยากจะไปที่ไหนตอนไหน


Instru : / G / Bm / A / D /


Gคนที่จะเป็นให้เBmธอแค่ที่พัก (IAm'm be Dyour everything)

Gป็นคนที่Bmรักเธอ บอกแAmล้วว่าฉันเDป็นได้ทุกอDย่าง

เนื้อเพลง เป็นได้ทุกอย่าง - URBOYTJ

ชอบชวนให้เป็นเพื่อนเธอไปดูหนัง
ชอบชวนไปทำอะไรกันทั้งวัน
แต่บางทีเธอก็หายไปซะงั้น
ตามเกมส์เธอไม่ทัน แต่ฉันก็พร้อมจะรับมือ
บางวันเธอเรียกฉันพี่ ได้เลยน้อง
เจอไรไม่ค่อยเข้าใจก็มาฟ้องอะ
บางวันเธอไม่สนใจเธอไม่มอง
ตามใจเธอละกันฉันไม่เคยเรียกร้องใดใด

* ก็เป็น Wikipedia ตอนที่เธอเกิดอยากรู้อะไร
เป็น Google Map ตอนที่เธออยากจะไปที่ไหนต่อไหน
แปลงร่างเป็น Grab Bike
ต้องการอะไรอีกไหม

** อยากให้เป็นมากกว่านั้นงั้นต้องเป็นแฟนกันแล้วปะ
เป็นให้เธอได้นะก็ฉันเป็นได้ทุกอย่าง
Oh Baby Baby
คนที่จะเป็นให้เธอแค่ที่พัก
คนที่จะรอให้เธอนะมารัก
เป็นคนที่รักเธอ บอกแล้วว่าฉันเป็นได้ทุกอย่าง

ฉันไม่ได้มีอะไรที่เหนือกว่าธรรมาชาติ
My superpower มันไม่มีอะไรแค่เศษกระดาษ
ที่เสกให้เธออยากได้อะไรก็ได้ในทุกๆอย่าง
Cuz the money is my power, ถึงจะมีแค่ไม่กี่บาท
แต่ว่าฉันก็มีแบบไม่ขาด
ไม่ทำให้เธอต้องเหงา
ถ้าอยากได้มากกว่านี้ ขอเพียงแค่เข้ามาเอา
เป็นให้เธอทุกอย่างนะ และเป็นให้ทุกๆวันอะ
อยู่ที่เธอจะเป็นในสิ่งที่ฉันต้องการได้รึป้าว

* ก็เป็น Wikipedia ตอนที่เธอเกิดอยากรู้อะไร
เป็น Google Map ตอนที่เธออยากจะไปที่ไหนต่อไหน
แปลงร่างเป็น Grab Bike
ต้องการอะไรอีกไหม

** อยากให้เป็นมากกว่านั้นงั้นต้องเป็นแฟนกันแล้วปะ
เป็นให้เธอได้นะก็ฉันเป็นได้ทุกอย่าง
Oh Baby Baby
คนที่จะเป็นให้เธอแค่ที่พัก
คนที่จะรอให้เธอนะมารัก
เป็นคนที่รักเธอ บอกแล้วว่าฉันเป็นได้ทุกอย่าง

ก็เป็นทุกอย่างแล้ว เป็นให้ทุกอย่างแล้ว
ถ้าให้เป็นมากกว่านี้ ก็คงต้องเป็นเเฟนกันแล้ว

** อยากให้เป็นมากกว่านั้นงั้นต้องเป็นแฟนกันแล้วปะ (โอเคไหม)
เป็นให้เธอได้นะก็ฉันเป็นได้ทุกอย่าง
(I can be your eveything right now)
คนที่จะเป็นให้เธอแค่ที่พัก
คนที่จะรอให้เธอนะมารัก
เป็นคนที่รักเธอ บอกแล้วว่าฉันเป็นได้ทุกอย่าง

จะเป็น Wikipedia ตอนที่เธอเกิดอยากรู้อะไร
เป็น Google Map ตอนที่เธออยากจะไปที่ไหนตอนไหน

คนที่จะเป็นให้เธอแค่ที่พัก (I'm be your everything)
เป็นคนที่รักเธอ บอกแล้วว่าฉันเป็นได้ทุกอย่าง

comment facebook...