คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง เป็นเกียรติหลาย - มนต์แคน แก่นคูน คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Em
Bm
Am

Intro : / Em / C / Am / Em /
          / Am Bm / Em / Am Bm / Em /ความEmฮักที่สมDหวัง ยกให้Cเจ้าทุกอย่างน้องEmหล่า

อกEmหัก ถืกถิ่มDป๋า น้ำCตามันเหมาะแล้วล่ะกับDอ้าย

มื้อEmแต่ง มีหยังให้Dส่อย บอกอ้ายBmเด้อ บ่ต้องEmเกรงใจ

ให้Dอ้ายได้เฮ็ดเพื่อเจ้าBmเทือสุดท้าย

สำหรับCความเสียใจ อ้ายบ่เป็นหยังDดอกนะ


* เป็นเกียรติCหลายที่อ้ายได้อกDหัก

เป็นเกียรติBmคักที่เคยฮักกันสุดEmหัวใจD..

ถึงCแม้บ่อาจพาเจ้าไปCฮอดจุดหมาย

สิหมายชาติBmไว้ว่าเคยฮักน้องหล่า

คันแมนCตายกะตาหลับDแล้ว

คนผู้Bmฮ้ายอยู่แต่ไฮ่อยู่แต่Emนา

ดีAmใจนำคัก ถึงบ่อาจBmห้ามน้ำตา

กะให้Cถือสาว่า เป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากDใจอ้าย


ฮักEmเขา แพงDเขา หนักหรือCเบาให้เจ้าก้าEmวผ่าน

เบิ่งEmกัน แงงDกัน ทำหน้าCที่ฮักกันหลาDยๆ

มื้อEmใด๋อยากกินข้าวDป่า กะจั่งBmพาเขามายามEmอ้าย

ฮักDแพงคือเก่า บ่ว่าBmฐานะใด๋

อ้ายCกะคืออ้าย เต็มใจDเสมอมา


* เป็นเกียรติCหลายที่อ้ายได้อกDหัก

เป็นเกียรติBmคักที่เคยฮักกันสุดEmหัวใจD..

ถึงCแม้บ่อาจพาเจ้าไปCฮอดจุดหมาย

สิหมายชาติBmไว้ว่าเคยฮักน้องหล่า

คันแมนCตายกะตาหลับDแล้ว

คนผู้Bmฮ้ายอยู่แต่ไฮ่อยู่แต่Emนา

ดีAmใจนำคัก ถึงบ่อาจBmห้ามน้ำตา

กะให้Cถือสาว่า เป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากDใจอ้าย

Cโอ..  D   ดีใจนำเด้อEmน้องหล่า

Cโอ..  D   อ้ายดีใจนำGเด้อ


Instru : / C D / Bm Em / C / D /


* เป็นเกียรติCหลายที่อ้ายได้อกDหัก

เป็นเกียรติBmคักที่เคยฮักกันสุดEmหัวใจD..

ถึงCแม้บ่อาจพาเจ้าไปCฮอดจุดหมาย

สิหมายชาติBmไว้ว่าเคยฮักน้องหล่า

คันแมนCตายกะตาหลับDแล้ว

คนผู้Bmฮ้ายอยู่แต่ไฮ่อยู่แต่Emนา

ดีAmใจนำคัก ถึงบ่อาจBmห้ามน้ำตา

กะให้Cถือสาว่า เป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากDใจอ้าย


* เป็นเกียรติCหลายที่อ้ายได้อกDหัก

เป็นเกียรติBmคักที่เคยฮักกันสุดEmหัวใจD..

ถึงCแม้บ่อาจพาเจ้าไปCฮอดจุดหมาย

สิหมายชาติBmไว้ว่าเคยฮักน้องหล่า

คันแมนCตายกะตาหลับDแล้ว

คนผู้Bmฮ้ายอยู่แต่ไฮ่อยู่แต่Emนา

ดีAmใจนำคัก ถึงบ่อาจBmห้ามน้ำตา

กะให้Cถือสาว่า เป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากDใจอ้าย


ดีAmใจนำคัก ถึงบ่อาจBmห้ามน้ำตา กะให้Cถือสาว่า

ฮือ.. Dฮือ เป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากEmใจอ้าย..

ฮักAmแพงคือเก่า บ่ว่าสถานะDใด๋..

อ้ายกะคืออ้าCย..  D   เต็มใจเสมอมา


Outro : / Em / C / Am / Em /

เนื้อเพลง เป็นเกียรติหลาย - มนต์แคน แก่นคูน

ความฮักที่สมหวัง ยกให้เจ้าทุกอย่างน้องหล่า
อกหัก ถืกถิ่มป๋า น้ำตามันเหมาะแล้วล่ะกับอ้าย
มื้อแต่ง มีหยังให้ส่อย บอกอ้ายเด้อ บ่ต้องเกรงใจ
ให้อ้ายได้เฮ็ดเพื่อเจ้าเทือสุดท้าย
สำหรับความเสียใจ อ้ายบ่เป็นหยังดอกนะ

* เป็นเกียรติหลายที่อ้ายได้อกหัก
เป็นเกียรติคักที่เคยฮักกันสุดหัวใจ
ถึงแม้บ่อาจพาไปเจ้าฮอดจุดหมาย
สิหมายชาติไว้ว่าเคยฮักน้องหล่า

คันแมนตายกะตาหลับแล้ว
คนผู้ฮ้ายอยู่แต่ไฮ่อยู่แต่นา
ดีใจนำคัก ถึงบ่อาจห้ามน้ำตา
กะให้ถือสาว่า เป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใจอ้าย

ฮักเขา แพงเขา หนักหรือเบาให้เจ้าก้าวผ่าน
เบิ่งกัน แงงกัน ทำหน้าที่ฮักกันหลายหลาย
มื้อใด๋อยากกินข้าวป่า กะจั่งพาเขามายามอ้าย

ฮักแพงคือเก่า บ่ว่าฐานะใด๋
อ้ายกะคืออ้าย เต็มใจเสมอมา

* เป็นเกียรติหลายที่อ้ายได้อกหัก
เป็นเกียรติคักที่เคยฮักกันสุดหัวใจ
ถึงแม้บ่อาจพาไปเจ้าฮอดจุดหมาย
สิหมายชาติไว้ว่าเคยฮักน้องหล่า

คันแมนตายกะตาหลับแล้ว
คนผู้ฮ้ายอยู่แต่ไฮ่อยู่แต่นา
ดีใจนำคัก ถึงบ่อาจห้ามน้ำตา
กะให้ถือสาว่า เป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใจอ้าย

โอ.. ดีใจนำเด้อน้องหล่า

โอ.. อ้ายดีใจนำเด้อ

* เป็นเกียรติหลายที่อ้ายได้อกหัก
เป็นเกียรติคักที่เคยฮักกันสุดหัวใจ
ถึงแม้บ่อาจพาไปเจ้าฮอดจุดหมาย
สิหมายชาติไว้ว่าเคยฮักน้องหล่า

คันแมนตายกะตาหลับแล้ว
คนผู้ฮ้ายอยู่แต่ไฮ่อยู่แต่นา
ดีใจนำคัก ถึงบ่อาจห้ามน้ำตา
กะให้ถือสาว่า เป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใจอ้าย

เป็นเกียรติหลายที่อ้ายได้อกหัก
เป็นเกียรติคักที่เคยฮักกันสุดหัวใจ
ถึงแม้บ่อาจพาไปเจ้าฮอดจุดหมาย
สิหมายชาติไว้ว่าเคยฮักน้องหล่า
คันแมนตายกะตาหลับแล้ว
คนผู้ฮ้ายอยู่แต่ไฮ่อยู่แต่นา
ดีใจนำคัก ถึงบ่อาจห้ามน้ำตา
กะให้ถือสาว่า เป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใจอ้าย

ดีใจนำคัก ถึงบ่อาจห้ามน้ำตา กะให้ถือสาว่า
ฮือ.. ฮือ เป็นน้ำสังข์หลั่งรดจากใจอ้าย
ฮักแพงคือเก่า บ่ว่าสถานะใด๋ อ้ายกะคืออ้าย
เต็มใจเสมอมา

comment facebook...