คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

hanakoskin hanakoskin
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง เปิดตัวเขา (Rebound) - Three Man Down คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
Dm
Am


Fย่าใจร้อน Amเธอบอกฉัน

Dmจะคบกัน Gมันต้องดูกันไปนาน ๆ

Fอเคเธอ Amฉันเชื่อเธอ

Dmเพราะรักเธอ Gฉันก็เลยยอมทุกอย่าง


* คบกันมาเกืFอบปี ถ่ายรูปคู่

ก็เAmก็บไว้ ได้แค่ดู

ไม่Gรู้เลยว่าจะต้องรอถึงเมื่อไหร่

แล้วเธอก็จFากไป ทิ้งฉันไว้

กับเรื่องราวที่คาในใG

ถ้าเธอคบคนใหม่

จะทำเหมือนกับฉันไหม


** แล้วเธอก็เCปิดตัวเขา

ทั้งที่เพิ่งGคบกันได้ไม่นาน

แต่ตอนนั้น บFอกกับฉัน

เรื่องความAmรัก ต้องใช้เวGลา

นี่ต้องรู้Cสึกแบบไหน

ตอนGนั้นเธอจะให้ฉัน

รอเFธอทำไม เกลียดที่เAmธอดูภูมิใจ

Gกับแฟนใหม่มFากๆเลย

ตอนที่เGราคบกัน

ฉันรอตั้งนานเป็นชาติเลย


Instru : / C / G /


เกFลียดที่ไม่มีใครรู้เลย

Amว่าเรานั้นเคยคบกัน

เกDmลียดที่เธอนั้นไม่เคย

Gริงจังกับฉันเลยสักครั้ง


เกลีFยดที่เธอดูใส่ใจ

Amเปิดตัวเขาแบบยิ่งใหญ่

แต่Dmที่บอกกับฉัน

มันไGม่ใช่แบบนั้น


* คบกันมาเกืFอบปี ถ่ายรูปคู่

ก็เAmก็บไว้ ได้แค่ดู

ไม่Gรู้เลยว่าจะต้องรอถึงเมื่อไหร่

แล้วเธอก็จFากไป ทิ้งฉันไว้

กับเรื่องราวที่คาในใG

ถ้าเธอคบคนใหม่

จะทำเหมือนกับฉันไหม


** แล้วเธอก็เCปิดตัวเขา

ทั้งที่เพิ่งGคบกันได้ไม่นาน

แต่ตอนนั้น บFอกกับฉัน

เรื่องความAmรัก ต้องใช้เวGลา

นี่ต้องรู้Cสึกแบบไหน

ตอนGนั้นเธอจะให้ฉัน

รอเFธอทำไม เกลียดที่เAmธอดูภูมิใจ

Gกับแฟนใหม่มFากๆเลย

ตอนที่เGราคบกัน

ฉันรอตั้งนานเป็นชาติเลย


Fฟนคนนั้น ที่เธอภูมิใจ

Cฟนคนนี้ จะคบทำไม

Gคุยตั้งนาน แต่ไม่มีใคร

Amรู้ไม่มีใครGรู้เลย

ช่วยเCอาเวลา คืนมาได้ไหม

จะAmเอาไปคบกับคนที่เขาจริงใDm


** แล้วเธอก็เCปิดตัวเขา

ทั้งที่เพิ่งGคบกันได้ไม่นาน

แต่ตอนนั้น บFอกกับฉัน

เรื่องความAmรัก ต้องใช้เวGลา

นี่ต้องรู้Cสึกแบบไหน

ตอนGนั้นเธอจะให้ฉัน

รอเFธอทำไม เกลียดที่เAmธอดูภูมิใจ

Gกับแฟนใหม่มFากๆเลย

ตอนที่เGราคบกัน

ฉันรอตั้งนานเป็นชาCติเลย

เนื้อเพลง เปิดตัวเขา - Three Man Down

อย่าใจร้อน เธอบอกฉัน จะคบกัน
มันต้องดูกันไปนาน ๆ
โอเคเธอ ฉันเชื่อเธอ เพราะรักเธอ
ฉันก็เลยยอมทุกอย่าง

* คบกันมาเกือบปี ถ่ายรูปคู่ก็เก็บไว้ ได้แค่ดู
ไม่รู้เลยว่าจะต้องรอถึงเมื่อไหร่
แล้วเธอก็จากไป ทิ้งฉันไว้กับเรื่องราวที่คาในใจ
ถ้าเธอคบคนใหม่จะทำเหมือนกับฉันไหม

** แล้วเธอก็เปิดตัวเขา ทั้งที่เพิ่งคบกันได้ไม่นาน
แต่ตอนนั้น บอกกับฉัน เรื่องความรัก ต้องใช้เวลา
นี่ต้องรู้สึกแบบไหน ตอนนั้นเธอจะให้ฉันรอเธอทำไม
เกลียดที่เธอดูภูมิใจกับแฟนใหม่มากๆเลย
ตอนที่เราคบกันฉันรอตั้งนานเป็นชาติเลย

เกลียดที่ไม่มีใครรู้เลย ว่าเรานั้นเคยคบกัน
เกลียดที่เธอนั้นไม่เคยจริงจังกับฉันเลยสักครั้ง
เกลียดที่เธอดูใส่ใจ เปิดตัวเขาแบบยิ่งใหญ่
แต่ที่บอกกับฉันมันไม่ใช่แบบนั้น

แฟนคนนั้น ที่เธอภูมิใจ แฟนคนนี้ จะคบทำไม
คุยตั้งนาน แต่ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครรู้เลย
ช่วยเอาเวลา คืนมาได้ไหม จะเอาไปคบกับคนที่เขาจริงใจ

comment facebook...