คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง เจ็บส่ำฟ้า - เน็ค นฤพล คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
G
F
A
Em
Bm
Am
F#m

Intro : / Am / Em / F G / C /


Cห็นว่าฮักส่ำฟ้า กะสิให้อ้ายเEmจ็บส่ำฟาพุ่นตี้

เจ้าจั่งFพาเขามาบุกรุกพื้นที่ โดยบ่Gย้านอ้ายขาดใจ

บ่Cคิดว่าเจ้าสิเฮ็ดกันปานนี้ จักสิEmทนให้ย่ำยีได้โดนส่ำได๋

พออยากFมุดดินแก่น หนีคนใจร้าย จั่งGซุมหมู่เจ้า..


* จัAmกแม่นเวรแม่นกรรมอิหยัง เทียวหEmลั่งมาทั่งเอิกซ้ายอยู่บ่เซา

   Fน้ำตากะไหลเทิงให้เทิงเว้า Gจั่งแม่นเป็นตาเหลือใจ


** ขอให้ซุมหมู่เFจ้าอยู่แดงมีGฮี แสดงคEmวามยินดีเป็นเAmทื่อสุดท้าย

     แม่นอ้ายสิเFกียกขี้ดิน ให้กGลั้นปานได๋ เจ้าคงบ่กCลับมาแล้ว

     ขอให้ซุมหมู่เFจ้าได้เป็นคู่คGรอง เป็นกิ่งทEmองใบหยกคู่แAmก้ว

     อาจสิFมีน้ำตา อีกโGดนอยู่แหล่ว แนวเCจ็บส่ำฟ้า..


Cค่เจ้าบอกว่าบ่ได้ฮัก อ้ายกะEmคงเจ็บคักจักสิซ่วงมื้อได๋

Fปิดโตเข้าให้เขาซำบายใจ กะGส่ำฆ่าอ้ายทั้งเป็น


* กะAmจักแม่นเวรแม่นกรรมอิหยัง เทียวหEmลั่งมาทั่งเอิกซ้ายอยู่บ่เซา

   Fน้ำตากะไหลเทิงให้เทิงเว้า Gจั่งแม่นเป็นตาเหลือใจ


** ขอให้ซุมหมู่เFจ้าอยู่แดงมีGฮี แสดงคEmวามยินดีเป็นเAmทื่อสุดท้าย

     แม่นอ้ายสิเFกียกขี้ดิน ให้กGลั้นปานได๋ เจ้าคงบ่กCลับมาแล้ว

     ขอให้ซุมหมู่เFจ้าได้เป็นคู่คGรอง เป็นกิ่งทEmองใบหยกคู่แAmก้ว

     อาจสิFมีน้ำตา อีกโGดนอยู่แหล่ว แนวเCจ็บส่ำฟ้า..

Instru : / F G / Am / F G / C /


* จัAmกแม่นเวรแม่นกรรมอิหยัง เทียวหEmลั่งมาทั่งเอิกซ้ายอยู่บ่เซา

   Fน้ำตากะไหลเทิงให้เทิงเว้า Gจั่งแม่นเป็นตาเหลือใจ โAอ้ว..


** ขอให้ซุมหมู่เGจ้าอยู่แดงมีAฮี แสดงคF#mวามยินดีเป็นเBmทื่อสุดท้าย

     แม่นอ้ายสิเGกียกขี้ดิน ให้กAลั้นปานได๋ เจ้าคงบ่กDลับมาแล้ว

     กะขอให้ซุมหมู่เGจ้าได้เป็นคู่คAรอง เป็นกิ่งF#mทองใบหยกคู่Bmแก้ว

     อาจสิGมีน้ำตาอีกโAดนอยู่แหล่ว แนวเDจ็บส่ำฟ้า..


** ขอให้ซุมหมู่เGจ้าอยู่แดงมีAฮี แสดงคF#mวามยินดีเป็นเBmทื่อสุดท้าย

     แม่นอ้ายสิเGกียกขี้ดิน ให้กAลั้นปานได๋ เจ้าคงบ่กDลับมาแล้ว

     กะขอให้ซุมหมู่เGจ้าได้เป็นคู่คAรอง เป็นกิ่งF#mทองใบหยกBmคู่แก้ว

     อาจสิGมีน้ำตาอีกโAดนอยู่แหล่ว กะแนวเจ็บส่ำฟ้า..

Outro : / G / F#m / G A / D /

เนื้อเพลง เจ็บส่ำฟ้า - เน็ค นฤพล

คำร้อง/ทำนอง : ปิงปอง พงษ์อนันต์
เรียบเรียง : ปิงปอง พงษ์อนันต์

เห็นว่าฮักส่ำฟ้า กะสิให้อ้ายเจ็บส่ำฟาพุ่นตี้
เจ้าจั่งพาเขามาบุกรุกพื้นที่ โดยบ่ย้านอ้ายขาดใจ
บ่คิดว่าเจ้าสิเฮ็ดกันปานนี้
จักสิทนให้ย่ำยีได้โดนส่ำได๋
พออยากมุดดินแก่น หนีคนใจร้าย จั่งซุมหมู่เจ้า..

* จักแม่นเวรแม่นกรรมอิหยัง
เทียวหลั่งมาทั่งเอิกซ้ายอยู่บ่เซา
น้ำตากะไหลเทิงให้เทิงเว้า
จั่งแม่นเป็นตาเหลือใจ

** ขอให้ซุมหมู่เจ้าอยู่แดงมีฮี
แสดงความยินดีเป็นเทื่อสุดท้าย
แม่นอ้ายสิเกียกขี้ดิน ให้กลั้นปานได๋
เจ้าคงบ่กลับมาแล้ว
ขอให้ซุมหมู่เจ้าได้เป็นคู่ครอง
เป็นกิ่งทองใบหยกคู่แก้ว
อาจสิมีน้ำตา อีกโดนอยู่แหล่ว
แนวเจ็บส่ำฟ้า..

แค่เจ้าบอกว่าบ่ได้ฮัก
อ้ายกะคงเจ็บคักจักสิซ่วงมื้อได๋
เปิดโตเข้าให้เขาซำบายใจ กะส่ำฆ่าอ้ายทั้งเป็น

* จักแม่นเวรแม่นกรรมอิหยัง
เทียวหลั่งมาทั่งเอิกซ้ายอยู่บ่เซา
น้ำตากะไหลเทิงให้เทิงเว้า
จั่งแม่นเป็นตาเหลือใจ

** ขอให้ซุมหมู่เจ้าอยู่แดงมีฮี
แสดงความยินดีเป็นเทื่อสุดท้าย
แม่นอ้ายสิเกียกขี้ดิน ให้กลั้นปานได๋
เจ้าคงบ่กลับมาแล้ว
ขอให้ซุมหมู่เจ้าได้เป็นคู่ครอง
เป็นกิ่งทองใบหยกคู่แก้ว
อาจสิมีน้ำตา อีกโดนอยู่แหล่ว
แนวเจ็บส่ำฟ้า..

* จักแม่นเวรแม่นกรรมอิหยัง
เทียวหลั่งมาทั่งเอิกซ้ายอยู่บ่เซา
น้ำตากะไหลเทิงให้เทิงเว้า
จั่งแม่นเป็นตาเหลือใจ

** ขอให้ซุมหมู่เจ้าอยู่แดงมีฮี
แสดงความยินดีเป็นเทื่อสุดท้าย
แม่นอ้ายสิเกียกขี้ดิน ให้กลั้นปานได๋
เจ้าคงบ่กลับมาแล้ว
ขอให้ซุมหมู่เจ้าได้เป็นคู่ครอง
เป็นกิ่งทองใบหยกคู่แก้ว
อาจสิมีน้ำตา อีกโดนอยู่แหล่ว
แนวเจ็บส่ำฟ้า..

** ขอให้ซุมหมู่เจ้าอยู่แดงมีฮี
แสดงความยินดีเป็นเทื่อสุดท้าย
แม่นอ้ายสิเกียกขี้ดิน ให้กลั้นปานได๋
เจ้าคงบ่กลับมาแล้ว
กะขอให้ซุมหมู่เจ้าได้เป็นคู่ครอง
เป็นกิ่งทองใบหยกคู่แก้ว
อาจสิมีน้ำตาอีกโดนอยู่แหล่ว
กะแนวเจ็บส่ำฟ้า..

comment facebook...