คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง เงา - แว่นใหญ่ คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Em
Dm
Am
Bm

Intro : / C / C / D / D / (2Time)


กี่คCรั้งที่เห็นน้ำตาเธอหลั่งDรินมา

เจ็บปวดด้วยคำว่าCรัก ที่เราทั้งสองมีให้Dกัน

ไม่เหมือนที่เราเBmคยฝัน

ไม่เหมืEmอนที่เราตั้งใจตั้งแต่Bmวันนั้น

แต่ยังEmยื้อด้วยคำว่าDmรักที่เคยใCห้กัน

แม้วันBmนี้ไม่มีเหลืออAmยู่..

Dันและเธอรู้


* Gเราเดินทางผ่านวันเวBmลา

หยดน้ำตาที่มันไEmหลไป คงไม่คืนBmมา

ที่เหลืออยู่ในวันCนี้มีเพียงแค่Bmเงา

ของความรัก Amที่ไม่มีอยู่จDริง

Gวันเวลาไม่กลับคืนBmมา

ความรักของเราหล่นหEmายไป กับรอยน้ำBmตา

ไขว่คว้าเท่าไรวันCนี้มีเพียงแค่Bmเงา

ของความรัก Amที่เคยมีอยู่ วันDนี้ไม่มีอีกแล้ว


Instru : / C / C / D / D /


เหนี่ยวCรั้งเท่าไรยิ่งทำให้เจ็บDช้ำ

กอดเก็บเอาความCทุกข์ ยิ่งทำให้เราต้องผิดหDวัง

อยากยื้อให้เป็นBmดังฝัน (โอ้วโน)

ให้เหมืEmอนที่เราตั้งใจตั้งแต่Bmวันนั้น (โอ้วโว้)

แต่แEmผลที่ยังคงDmฝังข้างในCหัวใจ

ไม่มีBmวันทำให้มันเหมือนเAmดิม..

Dฉันและเธอรู้


* Gเราเดินทางผ่านวันเวBmลา

หยดน้ำตาที่มันไEmหลไป คงไม่คืนBmมา

ที่เหลืออยู่ในวันCนี้มีเพียงแค่Bmเงา

ของความรัก Amที่ไม่มีอยู่จDริง

Gวันเวลาไม่กลับคืนBmมา

ความรักของเราหล่นหEmายไป กับรอยน้ำBmตา

ไขว่คว้าเท่าไรวันCนี้มีเพียงแค่Bmเงา

ของความรัก Amที่เคยมีอยู่ วันDนี้ไม่มีอีกแล้ว.. โอ้วโว


Instru : / C / C / D / D / (2Time)
             อีกแล้ว โอ้โฮ
           / C / C / D / D /


* Gเราเดินทางผ่านวันเวBmลา

หยดน้ำตาที่มันไEmหลไป คงไม่คืนBmมา

ที่เหลืออยู่ในวันCนี้มีเพียงแค่Bmเงา

ของความรัก Amที่ไม่มีอยู่จDริง โอ้โฮ

Gวันเวลาไม่กลับคืนBmมา

ความรักของเราหล่นหEmายไป กับรอยน้ำBmตา โอ้โฮ

ไขว่คว้าเท่าไรวันCนี้มีเพียงแค่Bmเงา (เพียงแค่เงา)

ของความรัก Amที่เคยมีอยู่ วันDนี้ไม่มีอีกแล้ว..

เนื้อเพลง เงา - แว่นใหญ่

กี่ครั้งที่เห็นน้ำตาเธอหลั่งรินมา
เจ็บปวดด้วยคำว่ารัก ที่เราทั้งสองมีให้กัน
ไม่เหมือนที่เราเคยฝัน

ไม่เหมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันนั้น
แต่ยังยื้อด้วยคำว่ารักที่เคยให้กัน
แม้วันนี้ไม่มีเหลืออยู่
ฉันและเธอรู้

* เราเดินทางผ่านวันเวลา
หยดน้ำตาที่มันไหลไป คงไม่คืนมา
ที่เหลืออยู่ในวันนี้มีเพียงแค่เงา
ของความรัก ที่ไม่มีอยู่จริง

วันเวลาไม่กลับคืนมา
ความรักของเราหล่นหายไป กับรอยน้ำตา
ไขว่คว้าเท่าไรวันนี้มีเพียงแค่เงา
ของความรัก ที่เคยมีอยู่ วันนี้ไม่มีอีกแล้ว

เหนี่ยวรั้งเท่าไรยิ่งทำให้เจ็บช้ำ
กอดเก็บเอาความทุกข์ ยิ่งทำให้เราต้องผิดหวัง
อยากยื้อให้เป็นดังฝัน (โอ้วโน)

ให้เหมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันนั้น (โอ้วโว้)
แต่แผลที่ยังคงฝังข้างในหัวใจ
ไม่มีวันทำให้มันเหมือนเดิม
ฉันและเธอรู้

* เราเดินทางผ่านวันเวลา
หยดน้ำตาที่มันไหลไป คงไม่คืนมา
ที่เหลืออยู่ในวันนี้มีเพียงแค่เงา
ของความรัก ที่ไม่มีอยู่จริง

วันเวลาไม่กลับคืนมา
ความรักของเราหล่นหายไปกับรอยน้ำตา
ไขว่คว้าเท่าไรวันนี้มีเพียงแค่เงา
ของความรัก ที่เคยมีอยู่ วันนี้ไม่มีอีกแล้ว โอ้วโว
อีกแล้ว โอ้โฮ

* เราเดินทางผ่านวันเวลา
หยดน้ำตาที่มันไหลไป คงไม่คืนมา
ที่เหลืออยู่ในวันนี้มีเพียงแค่เงา
ของความรัก ที่ไม่มีอยู่จริง โอ้โฮ

วันเวลาไม่กลับคืนมา
ความรักของเราหล่นหายไป กับรอยน้ำตา โอ้โฮ
ไขว่คว้าเท่าไรวันนี้มีเพียงแค่เงา (เพียงแค่เงา)
ของความรัก ที่เคยมีอยู่ วันนี้ไม่มีอีกแล้ว

comment facebook...