คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง เงาะเกี้ยวสาว - เบียร์ พร้อมพงษ์ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


A
D
E
Em
F#m
C#m

Intro : / A / F#m / D / E /
          (2Time) A / E /มื้อนี้มีดอกไAม้ อ้ายเก็บเอามาF#mฝาก

ข้ามมาแต่ฟDาก โคกท่งดงบักEอี่

หมายเอามาต้Aอน อ้อนสาวผู้งามF#mขำ

จากคนตัวDดำที่ฮู้ว่าสิทธิ์ฮักแทบบ่Eมี


ออนซอนหC#mลายยามเจ้าย้ายหF#mย่าง

ออนซอนร่Dางเจ้าหย่างยิ้มแต่ละEที

บาดใจC#mคัก โอ๊ย จนสะบักสะF#mบอม

คิดนำอ่อมอ่Dอม คิดฮอดEคนดี

มันคิดฮอดอยู่Aบ่เซา   Em      A


* กะเลยตื่นแต่เD้า เพื่อเข้าป่าฝ่าEดง

บืนไปตามใจประC#mสงค์จั๊กตกต่ำตกF#mสูง

Eจประสงค์ต้Dาน ได้หมายหมั้นต่อแEขน

หากว่าเป็นสายC#mแนนให้พ้อดอกฮักดังใจF#mมุ่ง

Eอย่าเด้อฟD้า อย่าแกล้งให้หวังไEด้บ่


เห็นว่าเDป็นคราบเC#mงาะที่ถอดรูปบ่F#mได้

สินบกราบเDอาคันเจ้าแนมซอดหัวใE

ดอกไม้นี้ฮับไAว้ได้บ่   E


มื้อนี้มีดอกไAม้ อ้ายเก็บเอามาF#mฝาก

ข้ามมาแต่ฟDาก โคกท่งดงบักEอี่

หมายเอามาต้Aอน อ้อนสาวผู้งามF#mขำ

อยากให้เจ้าDจำ ว่าตั้งใจอีหEลี

สิพอมีหAวังแนบ้อ


ออนซอนหC#mลายยามเจ้าย้ายหF#mย่าง

ออนซอนร่Dางเจ้าหย่างยิ้มแต่ละEที

บาดใจC#mคัก โอ๊ย จนสะบักสะF#mบอม

คิดนำอ่อมอ่Dอม คิดฮอดEคนดี

มันคิดฮอดอยู่Aบ่เซา   Em      A


* กะเลยตื่นแต่เD้า เพื่อเข้าป่าฝ่าEดง

บืนไปตามใจประC#mสงค์จั๊กตกต่ำตกF#mสูง

Eจประสงค์ต้Dาน ได้หมายหมั้นต่อแEขน

หากว่าเป็นสายC#mแนนให้พ้อดอกฮักดังใจF#mมุ่ง

Eอย่าเด้อฟD้า อย่าแกล้งให้หวังไEด้บ่


เห็นว่าเDป็นคราบเC#mงาะที่ถอดรูปบ่F#mได้

สินบกราบเDอาคันเจ้าแนมซอดหัวใE


* กะเลยตื่นแต่เD้า เพื่อเข้าป่าฝ่าEดง

บืนไปตามใจประC#mสงค์จั๊กตกต่ำตกF#mสูง

Eจประสงค์ต้Dาน ได้หมายหมั้นต่อแEขน

หากว่าเป็นสายC#mแนนให้พ้อดอกฮักดังใจF#mมุ่ง

Eอย่าเด้อฟD้า อย่าแกล้งให้หวังไEด้บ่


เห็นว่าเDป็นคราบเC#mงาะที่ถอดรูปบ่F#mได้

สินบกราบเDอาคันเจ้าแนมซอดหัวใE

ถึงแม่นฮู้ว่าเสี่ยงหC#mลาย ยังหอบใจมาF#mขอเจ้า

สิจบหม่องDนี้หรือไปต่อเรื่องของเEฮา

กะสุดแต่เจ้าสิเมตAตาฮัก


Outro : / A / F#m / D / E /
           / A / F#m / E / A / E /

เนื้อเพลง เงาะเกี้ยวสาว - เบียร์ พร้อมพงษ์

มื้อนี้มีดอกไม้ อ้ายเก็บเอามาฝาก
ข้ามมาแต่ฟาก โคกท่งดงบักอี่
หมายเอามาต้อน อ้อนสาวผู้งามขำ
จากคนตัวดำที่ฮู้ว่าสิทธิ์ฮักแทบบ่มี

ออนซอนหลายยามเจ้าย้ายหย่าง
ออนซอนร่างเจ้าหย่างยิ้มแต่ละที
บาดใจคัก โอ๊ย จนสะบักสะบอม
คิดนำอ่อมอ่อม คิดฮอดคนดี
มันคิดฮอดอยู่บ่เซา

* กะเลยตื่นแต่เช้า เพื่อเข้าป่าฝ่าดง
บืนไปตามใจประสงค์จั๊กตกต่ำตกสูง
ใจประสงค์ต้าน ได้หมายหมั้นต่อแขน
หากว่าเป็นสายแนนให้พ้อดอกฮักดังใจมุ่ง
อย่าเด้อฟ้า อย่าแกล้งให้หวังได้บ่

เห็นว่าเป็นคราบเงาะที่ถอดรูปบ่ได้
สินบกราบเอาคันเจ้าแนมซอดหัวใจ
ดอกไม้นี้ฮับไว้ได้บ่

มื้อนี้มีดอกไม้ อ้ายเก็บเอามาฝาก
ข้ามมาแต่ฟาก โคกท่งดงบักอี่
หมายเอามาต้อน อ้อนสาวผู้งามขำ
อยากให้เจ้าจำ ว่าตั้งใจอีหลี
สิพอมีหวังแนบ้อ

ออนซอนหลายยามเจ้าย้ายหย่าง
ออนซอนร่างเจ้าหย่างยิ้มแต่ละที
บาดใจคัก โอ๊ย จนสะบักสะบอม
คิดนำอ่อมอ่อม คิดฮอดคนดี
มันคิดฮอดอยู่บ่เซา

* กะเลยตื่นแต่เช้า เพื่อเข้าป่าฝ่าดง
บืนไปตามใจประสงค์จั๊กตกต่ำตกสูง
ใจประสงค์ต้าน ได้หมายหมั้นต่อแขน
หากว่าเป็นสายแนนให้พ้อดอกฮักดังใจมุ่ง
อย่าเด้อฟ้า อย่าแกล้งให้หวังได้บ่

เห็นว่าเป็นคราบเงาะที่ถอดรูปบ่ได้
สินบกราบเอาคันเจ้าแนมซอดหัวใจ

* กะเลยตื่นแต่เช้า เพื่อเข้าป่าฝ่าดง
บืนไปตามใจประสงค์จั๊กตกต่ำตกสูง
ใจประสงค์ต้าน ได้หมายหมั้นต่อแขน
หากว่าเป็นสายแนนให้พ้อดอกฮักดังใจมุ่ง
อย่าเด้อฟ้า อย่าแกล้งให้หวังได้บ่

เห็นว่าเป็นคราบเงาะที่ถอดรูปบ่ได้
สินบกราบเอาคันเจ้าแนมซอดหัวใจ
ถึงแม่นฮู้ว่าเสี่ยงหลาย ยังหอบใจมาขอเจ้า
สิจบหม่องนี้หรือไปต่อเรื่องของเฮา
กะสุดแต่เจ้าสิเมตตาฮัก

comment facebook...